Anatomeg Fan Facebook

anatomeg ffan facebook

Mae Moontoast wedi gwneud gwaith anhygoel ar ddatblygu cynrychiolaeth weledol o anatomeg ymgysylltu â Facebook. Maent yn graddio cefnogwyr yn y Sbectrwm Ymgysylltu â Fan o ddarpar gefnogwyr i gefnogwyr gwych, darparwch yr elfennau data sy'n angenrheidiol i fesur llwyddiant, yn ogystal â'r llwybrau y mae pob math o gefnogwr yn eu cymryd i gynhyrchu enillion cadarnhaol ar eich buddsoddiad.

O'u post ar Facebook Fan Engagement:

Ar y lefel uchaf nid yw cyfrif ffan (Hoffi tudalen) yn fetrig da ar gyfer ymgysylltu. Mae ymgysylltu â'r gymuned (hoff bethau a sylwadau) ar gyfartaledd yn eistedd tua 3%. Er mwyn cynyddu rhyngweithio â'r ffan, defnyddiwch wahanol fathau o gynnwys i yrru sgyrsiau sy'n dyfnhau'r berthynas â'r gymuned ac yn gyrru darpar gefnogwyr i superfans. Cyflwyno masnach fel rhan o'ch cyffredinol strategaeth cyfryngau cymdeithasol yn ffordd wych o wobrwyo cefnogwyr a chreu bwrlwm am eich tudalen Facebook. Mae hyn i gyd yn gofyn am ddealltwriaeth bod y byd rydyn ni'n byw ynddo heddiw yn ei gwneud hi'n haws nag erioed i gael perthnasoedd go iawn â chwsmeriaid byd-eang a chynyddu affinedd brand. Trin cwsmeriaid yn dda a bydd y gair yn lledaenu.

Anatomeg Moontoast o Fan