Achosion: Elusen + Facebook = ENNILL!

golau facebook

Rwy'n ddim yn ffan o Facebook, mae'n debyg na fydd hynny'n newid ar unrhyw adeg yn fuan. Ar wahân i'r hysbysebion hurt na fydd yn diflannu waeth faint o weithiau rwy'n gofyn (gweler y screenshot isod), mae Facebook yn system gaeedig - maen nhw am i'r holl weithgaredd ddigwydd o fewn eu platfform.

Mae hyn yn cyfyngu ... a dylid bod wedi dysgu gwersi gan AOL a MySpace. Yn fy llyfr, Twitter yn y pen draw, bydd gwthio di-baid am fod yn agored ac integreiddio yn drech na Facebook a'i hysbysebion simsan. Pe bai Facebook yn cau yfory, mae yna ddwsinau o gymwysiadau cyfryngau cymdeithasol yn aros i gymryd yr awenau. Pe bai Twitter yn cau yfory, mae cannoedd o gwmnïau y byddai angen iddynt ddod i’w achub oherwydd bod eu busnes yn dibynnu arno.

Wedi dweud hynny, rwy'n dal i wthio diweddariadau i Facebook oherwydd fy mod yn parchu'r ffaith, er nad wyf yn ei hoffi, bod fy ffrindiau a rhwydwaith yn gwneud hynny. Mae hynny'n wers bwysig i bob marchnatwr ... nid yw'r cyfryngau cymdeithasol yn ymwneud â chi!
achosion

Efallai mai'r enghraifft orau o hyn yw Achosion Facebook, cais trydydd parti anhygoel ar gyfer hyrwyddo achosion o fewn Facebook. Mae gan Causes y cyfan elfennau cymhwysiad cyfryngau cymdeithasol gwych. Maent hefyd yn integreiddio'r gallu i fusnesau mawr integreiddio. Mae rhoi elusennol yn hanfodol i bob corfforaeth - ac mae'r cais hwn yn caniatáu i'r cwmnïau hynny farchnata eu hymglymiad yn hawdd.

Mae achosion yn grymuso unrhyw un sydd â syniad da neu angerdd am newid i effeithio ar y byd. Gan ddefnyddio ein platfform, mae unigolion yn defnyddio eu rhwydwaith o ffrindiau i dyfu symudiadau cymdeithasol a gwleidyddol parhaol. O'r blog Achosion.

Cyd-sefydlwyd Causes gan Sean Parker a Joe Green. Yn ogystal â bod yn gyd-sylfaenydd Achosion, mae Sean hefyd yn bartner rheoli yn Cronfa'r Sylfaenwyr. Yn flaenorol roedd Sean yn gyd-sylfaenydd Napster, Plaxo, a Facebook. Daw Joe o gefndir o drefnu llawr gwlad, ar ôl gweithio ar lawr gwlad mewn ymgyrchoedd gwleidyddol ar lefel y ddinas, y wladwriaeth a chenedlaethol.

Os ydych chi'n elusen ac yn edrych i ledaenu'r gair am eich elusen - yn ogystal â derbyn rhoddion - mae Achosion yn hanfodol! Dewch yn bartner ar Achosion yn y Ganolfan Partneriaid Achosion.

Diolch i Woody Collins am fy nghyflwyno i Achosion Facebook. Mae Woody yn fod dynol anhygoel, yn gweithio gyda'i holl ymdrech i rhoi diwedd ar dlodi eithafol yn y Congo. Os nad oeddech chi'n gwybod am Achosion ac yn gwerthfawrogi'r swydd hon, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud hynny rhoi i ddymuniad pen-blwydd Woody!

Un sylw

  1. 1

    “Pe bai Facebook yn cau yfory, mae yna ddwsinau o gymwysiadau cyfryngau cymdeithasol yn aros i gymryd yr awenau. Pe bai Twitter yn cau yfory, mae yna gannoedd o gwmnïau y byddai angen iddyn nhw ddod i’w achub oherwydd bod eu busnes yn dibynnu arno. ”

    Nid yw hyn yn gwneud llawer o synnwyr. Y swm o arian sy'n cael ei wneud ar gorrach Facebook sy'n cael ei wneud ar Twitter. Mae'n debyg bod Farmville yn gwneud mwy na Twitter ac mae'r rhan fwyaf o'r cwmnïau ar Twitter gyda'i gilydd. Iawn, mae'n debyg bod hynny'n ymestyn 🙂 Ond o ddifrif, mae Facebook yn adeiladu platfform sy'n llawer mwy cadarn a phwerus na Twitter. Pe bai Twitter yn diflannu yfory, dim ond marchnatwyr a hyrwyddwyr fyddai'n ei golli. Pe bai Facebook yn diflannu, byddai pawb yn fy nheulu o fy nghefndryd ifanc i frodyr a chwiorydd i rieni i neiniau a theidiau yn cael eu difetha. Mae hynny ar ei ben ei hun yn dweud wrthyf pa un sy'n adeiladu gwerth mwy parhaol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.