5 Ffordd i elwa o ddadansoddeg Facebook

Facebook

Rwy'n credu y gallai Facebook osod record yn y swm o ddeunydd teilwng y mae'n ei gynhyrchu mewn wythnos. Y newyddion mwyaf diweddar yw lansiad Facebook o analytics offer. Ar ôl darllen am hyn ymlaen Cwmni Cyflym Rwyf wedi penderfynu ei fod yn ychwanegiad gwych i dra-arglwyddiaeth y byd ar Facebook. Gan roi o'r neilltu mae'n nodwedd cŵl a fydd yn dangos pwy sy'n “hoffi” beth heb rannu gwybodaeth bersonol.

dadansoddeg facebook

Mae'r offeryn yn rhannu data sy'n seiliedig yn bennaf ar ddemograffeg debyg i Foursquare's offeryn busnes dadansoddol, sydd ar y cyfan yn hen newyddion. Mae'r ddwy nodwedd yn caniatáu i gwmnïau fesur pwy yw eu prif gynulleidfaoedd o ran rhyw, oedran, lleoliad ac iaith. Yn lle gwastraffu amser ar ymchwil helaeth bydd y siartiau hyn yn dangos pwy a ble mae'ch cynulleidfa darged. Er bod y newydd a gwell

Er bod y newydd a gwell Dadansoddeg ar gyfer Gwefannau, Cymwysiadau a Tudalennau wedi'u targedu'n bennaf at ddatblygwyr apiau, perchnogion cynnwys a chyhoeddwyr y gall y bobl sy'n cynrychioli'r brandiau hyn elwa'n fawr. Rwyf hefyd yn argymell clicio ar y ddolen uchod i gael mwy o gyfarwyddiadau cam wrth gam i roi'r offer newydd ar waith.

Dyma 5 rheswm pam y BYDDWCH yn elwa:

  1. Arbedwr Amser. Arian yw amser ac mae'r nodwedd hon yn hawdd ei darllen a'i defnyddio. Felly a ydych chi'n gwybod pwy, ar sail demograffeg, sy'n “hoffi” eich cynnyrch yna dyna lle rydych chi'n buddsoddi'ch amser.
  2. Manteisio ar y Cynnwys. Er enghraifft, os oes gan eich brand FanPage gallwch edrych ar faint o ddefnyddwyr a wnaeth sylwadau ar bostiadau i elwa ar yr hyn sydd fwyaf diddorol yn eu barn nhw. Yn y bôn, gallwch chi ddechrau rhoi i'ch cynulleidfaoedd yr hyn maen nhw ei eisiau. Hefyd os ydych chi'n weinyddwr Tudalen Facebook gallwch nawr weld analytics ar gyfer traffig atgyfeirio a straeon nant yn y dangosfwrdd Mewnwelediadau (darllenwch y ddolen uchod), yn ogystal â golygfeydd tab ar gyfer eich Tudalen.
  3. Document. Dogfen? Gallwch, nawr gallwch chi gasglu data yn hawdd gyda'r offer delweddu newydd. Bydd y rhain yn gwella'ch gallu i weld graffiau sgrin lawn, argraffu ac arbed, a fydd yn ei dro yn caniatáu ichi arbed a chynnal ymchwil fesuradwy.
  4. Gwybod Eich Cynulleidfa. Mae'r nodweddion newydd yn dangos demograffeg defnyddwyr yn unig, sef y cyfan sydd angen i chi ei wybod am eich cynulleidfa neu ddarpar gynulleidfa. Mae'r dangosfwrdd mewnwelediadau yn ei ddadelfennu ar gyfer yr holl weinyddwyr parth.Ê Mae cwpl o enghreifftiau a gynigir ar gyfer edmygwyr yn ddadansoddiad o gyfraniadau gan ddefnyddwyr at gyfrif defnyddwyr gweithredol, demograffeg ar ddefnyddwyr awdurdodedig a defnyddwyr gweithredol, a nifer yr amseroedd y mae caniatâd yn cael ei ysgogi a'i roi.
  5. Gwefannau, Cymwysiadau, a Tudalennau. Gallwch ddefnyddio'r offer hyn ar bob un o'r tair sianel. Nid oes unrhyw esgus dros beidio â defnyddio'r nodweddion newydd hyn.

demograffeg facebook

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.