Y Cwrs Gorau I Ddechrau Ar Hysbysebu Facebook

Cwrs Hysbysebu Facebook

Y tro cyntaf i mi gwrdd Andrea Vahl a'i chlywed yn siarad flynyddoedd yn ôl yn Byd Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol. Flynyddoedd yn ddiweddarach, roeddwn yn falch o gael croesi ein llwybrau eto pan oeddem ein dau yn siaradwyr yn Cysyniad UN, expo marchnata digidol anhygoel a gynhaliwyd ym Mynyddoedd hyfryd Black Hill yn Ne Dakota.

Ac waw, ydw i'n falch fy mod i wedi cael y pleser o glywed Andrea yn siarad eto! Yn gyntaf, mae hi'n hynod ddoniol - nid yn aml rydych chi'n gweld siaradwr sydd hefyd yn llwyddiannus digrifwr stand-yp! Yn ail, ac yn bwysicaf oll, cerddodd Andrea trwy Facebook Advertising mor drylwyr ac yn rhesymegol nes ei fod yn gwneud mwy o synnwyr nag a welais erioed o'r blaen. Fe wnaeth i mi fod eisiau mynd yn ôl i'r swyddfa a gwario rhywfaint o arian!

Roedd un bom gwybodaeth y gollyngodd Andrea arnom yn siarad amdano Rhwydwaith Cynulleidfa Facebook. Yn ddiofyn, mae pob ymgyrch hysbysebu ar Facebook wedi galluogi'r opsiwn hwn ... ac nid yw'r hysbysebion hyd yn oed yn rhedeg ar Facebook! Fe wnes i chwilio yn ôl trwy'r miloedd o ddoleri y gwnes i eu gwastraffu trwy dalu am hysbysebion i'r gynulleidfa amherthnasol hon. Ni allaf gredu nad yw hyn wedi'i gofnodi a'i ddiffygio'n well oddi ar ar ymgyrchoedd. Yn fy marn i, dim ond ffordd yw i Facebook werthu rhestr hysbysebion a gwneud ychydig mwy o bychod arnoch chi ... heb i chi weld y canlyniadau. Grrr.

Ers i mi fod yn ôl yn y dref, nid wyf wedi cael dim llai na thri chleient yn gofyn imi am gymorth yn dechrau gyda Hysbysebion Facebook. Mae gen i ychydig o isgontractwyr y byddaf yn troi atynt ar gyfer hyn sy'n treulio llawer mwy o amser ac sydd â llawer mwy o arbenigedd na mi fy hun - ond nid yw rhai cleientiaid eisiau cyflogi rhywun i gyflawni'r ymgyrchoedd.

Ddoe, estynnais at Andrea i weld a oedd ganddi unrhyw fath o hyfforddiant a allai eu helpu - ac ymatebodd yn gyflym. Rhag ofn nad ydych chi'n fy nghredu, dyma'r dystiolaeth:

Cwrs Hysbysebu Facebook

Rhannodd Andrea pam fod gan hysbysebu Facebook botensial mor anhygoel i fusnesau, gan gynnwys:

 1. Mae hysbysebu ar Facebook yn gyffredinol rhad o'i gymharu â chyfryngau eraill.
 2. Gall hysbysebu ar Facebook fod wedi'i dargedu'n fawr - gan gynnwys demograffeg, rhanbarth daearyddol, teitlau swyddi, cefnogwyr tudalen arall, incwm, a / neu ymddygiad yn unig.
 3. Mae hysbysebu ar Facebook yn hawdd olrhainadwy gan ei fod yn darparu Pixel Facebook i'w fewnosod ar eich gwefan sy'n cysylltu'r hysbyseb â'r ymwelydd gwe.
 4. Cynnwys Facebook Hwb cynnig cyfle i gael gwell enillion ar fuddsoddiad ar gyfer eich cynnwys a rennir.
 5. Facebook cynulleidfa Mae Builder yn caniatáu ichi uwchlwytho'ch cwsmeriaid cyfredol a / neu ragolygon i hysbysebu'n uniongyrchol iddynt, gan ddarparu modd i chi gadw'r meddwl gorau.
 6. Yn olaf, mae cwmnïau'n darparu tunnell o gynnwys cystadleuol allan yna. Gallai buddsoddi mewn Hysbysebion Facebook fod y gwahaniaeth y mae angen i chi ei gael o flaen y gynulleidfa gywir yn lle ceisio cystadlu mewn môr o cystadleuwyr.

Ydych chi wedi'ch drysu ynghylch hysbysebu Facebook?

Mae rhedeg hysbysebion Facebook wedi dod yn bwysicach o lawer ond mae yna lawer o wahanol fathau o hysbysebion i'w rhedeg. Os nad ydych yn ofalus fe allech chi wastraffu llawer o arian heb gael elw da.

Mae gan Andrea gwrs ar-lein newydd, Facebook Advertising Secrets. Mae ei chyrsiau yn gyson yn cael adolygiadau gwych ar faint o gynnwys gwerthfawr y mae'n ei rannu wrth ei gwneud hi'n hawdd ei ddeall ar bob lefel. Mynnwch yr holl fanylion yma.

Yn fyr, beth sydd wedi'i gynnwys yn hyn cwrs Hysbysebion Facebook ar-lein yw:

 • 4 Modiwl Go-At-Your-Own-Pace - Mae pob Modiwl yn cynnwys cyfres o fideos, erthyglau cyfeirio, a lawrlwythiadau. Mae'r cwrs wedi'i anelu at hysbysebwyr dechreuwyr a chanolradd Facebook.

Darllenwyr Martech Cofrestrwch a chael y taliadau bonws hyn hefyd:

 • Llyfr gwaith Facebook Ads
 • Golygydd Pwer ar gyfer Canllaw i Ddechreuwyr
 • Canllaw Pixel Facebook Newydd
 • Sut i Ddefnyddio Facebook i gael e-lyfr ar gyfer Arweinwyr i'ch Busnes
 • Mynediad i Andrea's Grŵp Preifat Facebook!

Cofrestrwch Heddiw am $ 297

Datgeliad: Rydyn ni nawr yn aelod cyswllt balch i Andrea.

2 Sylwadau

 1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.