Cynnydd o 400% o Gaffael gyda Hysbysebion Facebook

facebook fel

Un o'r gwefannau rwy'n berchen arno yw NavyVets.com. Mae'n safle sy'n agos at ac yn annwyl i'm calon. Mae fy nhad a minnau'n ei weinyddu ac rydyn ni'n gobeithio ei wneud yn sefydliad dielw sy'n helpu Cyn-filwyr. Am yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae wedi bod yn gost (hwyl), serch hynny. Mae'r caffaeliad wedi bod yn gyson ac yn cyflymu'n araf, rydyn ni hyd at dros 2,500 o aelodau ac yn casglu tua 75 y mis.

Hyd nes i mi ddechrau Hysbysebu Facebook.

Y cam cyntaf a gymerais oedd integreiddio porthiant gweithgaredd fy rhwydwaith Ning i mewn i Tudalen Facebook Cyn-filwr y Llynges. Roedd hynny'n darparu tudalen Facebook wych gyda llawer o weithgaredd.

Y cam nesaf oedd gosod cyllideb a thargedu unrhyw un ar Facebook a oedd wedi Llynges er eu budd. Mae hon yn gymuned eang, gyda dros 60,000 o dargedau gweithredol! Rwy'n gosod fy nghyllideb i $ 40 y dydd a dechrau'r ymgyrch. Mewn 17 diwrnod, rydw i wedi ychwanegu dros 1,100 o gefnogwyr i'r Dudalen Facebook ar gost o ~ $ 200. Dim ond tua 800 sydd wedi clicio ar yr hysbyseb mewn gwirionedd, felly cafodd ychydig gannoedd eraill eu caffael yn llafar trwy Facebook Walls. Mae ein cost fesul clic tua $ 0.24 a'n cyfradd clicio drwodd yw 0.12% (yn is nag yr hoffwn) gyda dros 680,000 o argraffiadau.

Sefydlais nod yn Google Analytics ar gyfer cyflwyniadau aelodaeth, dyma’r canlyniadau wythnosol:
Nod Aelodaeth yn Google Analytics

Mae'r effaith diferu i lawr yno. Lle'r oeddem yn ychwanegu tua 75 o aelodau newydd y mis, rydym bellach hyd at 100 yr wythnos! Ar hyn o bryd mae refeniw ar y rhwydwaith cymdeithasol tua $ 0.08 yr aelod, felly mae elw cadarnhaol ar fuddsoddiad ar yr ymdrech hon. O fewn blwyddyn, telir yn uniongyrchol am gost yr aelod.

Wrth i'r wefan dyfu mewn poblogrwydd, bydd y refeniw Ad yn cynyddu'n anuniongyrchol hefyd, felly dylem adennill y costau mewn llawer llai o amser. Targedu Hysbysebion Facebook mewn gwirionedd yw'r hyn sydd wedi ein galluogi i wneud hyn yn gost-effeithiol. Mae'n debyg bod rhywfaint o eironi ein bod ni'n potsio Facebook mewn gwirionedd i aelodau ddod i NavyVets.com, ond gan ei fod yn wasanaeth rydyn ni'n talu amdano, dwi'n dyfalu nad oes ots gan Facebook.

Cyfradd Clic-Trwy Ddyddiol (CTR) ar Ymgyrch Ad Facebook:
Cyfradd Clic-Trwy Facebook

Un nodwedd braf arall o Facebook Ads yw y bydd yr hysbysebu’n stopio ar aelod sydd wedi dod yn gefnogwr o’r dudalen… gan arbed argraffiadau diangen inni. Mae'n becyn hysbysebu braf iawn. Rwy'n dymuno iddynt ychwanegu hidlo am ddyddiau, nosweithiau a dyddiau'r wythnos - ond mae hyn yn gweithio'n eithaf braf!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.