5 Camgymeriad Facebook Rookie i'w Osgoi.

Camgymeriadau

Mae hysbysebion Facebook yn hynod o hawdd i'w defnyddio - mor hawdd fel y gallwch sefydlu eich cyfrif busnes o fewn ychydig funudau a dechrau rhedeg hysbysebion sydd â'r potensial i gyrraedd dau biliwn o bobl. Er ei bod yn hawdd iawn ei sefydlu, mae rhedeg hysbysebion proffidiol Facebook gyda ROI mesuradwy yn unrhyw beth ond hawdd.

Gall un camgymeriad yn eich dewis gwrthrychol, targedu cynulleidfa, neu gopi ad arwain at fethu'ch ymgyrch. Yn yr erthygl hon, byddaf yn datgelu'r pum camgymeriad rookie gorau a wneir gan fusnesau wrth redeg hysbysebion Facebook. Os ydych chi'n gwneud unrhyw un o'r camgymeriadau hyn, mae'ch hysbysebion bron yn sicr o fethu.

1. Dewis yr Amcan Anghywir

Y peth cyntaf y mae'n rhaid i chi ei ddeall yw bod hysbysebion Facebook yn gweithio oddi ar algorithm. P'un a ydych am i bobl osod eich app symudol, gwylio'ch fideo, neu brynu'ch cynnyrch, mae gan bob amcan a gynigir gan Facebook ei algorithm cymhleth ei hun i gyrraedd eich nod a ddymunir.

Ymgyrch Ad Facebook

Er enghraifft, os ydych chi am weini hysbyseb fideo i ragolygon newydd yn datgelu sut mae'ch busnes yn gweithio, nid ydych chi am ddefnyddio amcan traffig neu drosi, sy'n canolbwyntio ar anfon defnyddwyr i'ch gwefan neu gyrraedd nod a ddymunir ar eich gwefan.

Gan y bydd y fideo yn dangos i ddefnyddwyr sut mae'ch busnes yn gweithio, byddech chi eisiau defnyddio naill ai golygfeydd fideo, ymwybyddiaeth brand, neu'r amcan cyrraedd, gan fod yr algorithm ar gyfer pob un o'r amcanion hyn yn cyd-fynd â'ch nod o gyrraedd defnyddwyr newydd. Os mai'ch nod yw gyrru pobl i'ch gwefan, yna defnyddiwch yr amcan traffig. Os mai'ch nod yw casglu cyfeiriadau e-bost, yna defnyddiwch yr amcan cenhedlaeth arweiniol.

2. Peidio â Defnyddio Cynulleidfaoedd Custom

Pan fyddwch chi'n sefydlu'ch hysbyseb gyntaf, ar ôl dewis eich amcan fe welwch rywbeth fel hyn:

Cynulleidfa Custom Facebook Ad

Dyma lle rydych chi'n targedu defnyddwyr Facebook. Mae'n demtasiwn mawr i dargedu defnyddwyr yn ôl oedran, rhyw, lleoliad a diddordebau i ddod o hyd i gwsmeriaid newydd, yn enwedig gan fod Facebook yn ei gwneud hi'n hynod hawdd trwy ddefnyddio gwymplenni i ddod o hyd i ddiddordebau ac arferion ymddygiad. Fodd bynnag, bydd unrhyw farchnatwr da ar-lein yn dweud wrthych y dylech dargedu eich cwsmeriaid ac ymwelwyr gwefan yn gyntaf, nid rhagolygon newydd.

Mae gennych 60-70% yn fwy o siawns o werthu i gwsmer presennol nag un newydd.

Caffael Cwsmer yn erbyn Cadw

Os oes gennych restr e-bost o gwsmeriaid ac yn derbyn swm iach o draffig gwefan, dechreuwch redeg hysbysebion i gwsmeriaid ac ymwelwyr gwefan yn gyntaf. Maent eisoes yn gyfarwydd â'ch busnes a bydd angen trosi llai argyhoeddiadol arnynt. Gallwch greu cynulleidfaoedd wedi'u teilwra trwy uwchlwytho'ch rhestr e-bost a gosod y picsel Facebook (a drafodir yn domen # 5) i greu cynulleidfaoedd o amgylch traffig gwefan.

3. Defnyddio'r Lleoliadau Anghywir

Pan ddewch chi i ddewis lleoliadau ar gyfer eich ymgyrch Facebook, mae Facebook yn gosod eich lleoliadau i awtomatig yn ddiofyn, y maen nhw'n ei argymell.

Lleoliad Awtomataidd Facebook Ad

Lleoliadau: Mae Facebook yn gwasanaethu'ch hysbysebion ar eu platfform a safleoedd trydydd parti.

Bydd y rhan fwyaf o rookies yn hepgor yr adran hon ac yn mynd gydag argymhelliad Facebook. Golygwch eich lleoliadau bob amser i gael gwared ar y rhwydwaith cynulleidfa.

Hysbysebion Facebook Golygu Lleoliadau

Mae'r rhwydwaith cynulleidfaoedd yn rhestr o dros filiwn o wefannau trydydd parti ac apiau symudol. Os dewiswch y lleoliad Facebook neu Instagram, rydych chi'n gwybod yn union ble mae'ch hysbyseb yn cael ei ddangos. Os dewiswch rwydwaith y gynulleidfa, nid ydych yn gwybod pa ap neu wefan y mae eich hysbysebion arni, ac oherwydd y diffyg lle, yn aml mae rhannau o'ch pobl greadigol ar goll.

Mae'r rhwydwaith cynulleidfaoedd yn dwll du lle mae arian ad yn mynd i farw. Wrth i hysbysebion gael eu rhedeg oddi ar Facebook, mae'n ei gwneud hi'n anodd i'w algorithm optimeiddio traffig ar gyfer y lleoliad hwn. Cadwch at y newyddion ar Facebook yn unig a phrofwch eich hysbysebion. Ar ôl i chi ddechrau gweld canlyniadau da, yna dechreuwch ehangu i Instagram a rhwydwaith y gynulleidfa.

Peidiwch â chnapio pob lleoliad mewn un ymgyrch; bydd yn anodd datrys problemau lle mae problemau, ac oherwydd bod y rhwydwaith cynulleidfaoedd yn rhestr hysbysebion rhad (traffig o ansawdd isel), bydd llawer o'ch gwariant hysbysebu yn cael ei ddyrannu i'r lleoliad hwnnw.

4. Yr Ad Facebook Ei Hun

Mae yna lawer o bethau y gallwch chi ac na allwch eu dweud yn eich copi ad Facebook. Er enghraifft, ni allwch honni bod eich cynnyrch yn gwneud unrhyw beth fel lleddfu straen, helpu pobl i golli pwysau, cynyddu hapusrwydd, neu unrhyw hawliad arall. Ni chaniateir hyd yn oed dweud eich bod yn cynnig y gwasanaeth gorau yn y dref. Ni allwch hefyd ddefnyddio cyn ac ar ôl lluniau na defnyddio copi camarweiniol neu gynnwys rhywiol awgrymog.

Mewn amryw o grwpiau marchnata Facebook, byddaf yn aml yn dod ar draws negeseuon fel hyn:

Atal Facebook wedi'i Atal

Cyn rhedeg hysbyseb, darllenwch y Polisi ad Facebook felly rydych chi'n gwybod beth allwch chi ac na allwch ei gynnwys yn eich copi. Os ydych chi'n dweud y peth anghywir neu'n defnyddio delwedd amhriodol, mae'n hysbys bod Facebook yn atal cyfrifon. I gael syniadau ar ba fath o hysbysebion sy'n dderbyniol, edrychwch ar y Ad Espresso llyfrgell ad. Mae yna miloedd o hysbysebion yno y gallwch gael syniadau ohonynt.

5. Pixel Facebook

Mae picsel Facebook yn floc bach o god sy'n gallu olrhain bron pob gweithred y mae defnyddiwr yn ei wneud ar eich gwefan, o dudalennau yr ymwelwyd â nhw, botymau wedi'u clicio, i eitemau a brynwyd. Er bod Rheolwr Hysbysebion Facebook yn darparu stats fel cyfraddau clicio drwodd ac argraffiadau sy'n digwydd ar wefan Facebook ei hun, mae picsel Facebook yn olrhain gweithredoedd y mae defnyddwyr yn eu gwneud pan fyddant ar eich gwefan.

Mae Pixel yn caniatáu ichi fesur perfformiad pob ymgyrch, ac mae'n nodi pa hysbysebion sy'n gweithio a pha rai sy'n tanberfformio. Os na ddefnyddiwch y picsel Facebook, byddwch chi'n hedfan yn ddall ar Facebook. Yn ogystal ag olrhain trosi, mae'r picsel Facebook hefyd yn caniatáu ichi greu cynulleidfaoedd arfer gwefan.

Er enghraifft, gallwch ddefnyddio'r picsel Facebook i grwpio defnyddwyr a edrychodd ar gynnyrch penodol, ac yna fe allech chi ddangos hysbyseb ar Facebook (a elwir yn ail -getio) i unrhyw un a welodd y cynnyrch hwnnw. Pe bai darpar yn ychwanegu eitem at eu trol ond heb gwblhau til, trwy ail -getio gallwch ddod â nhw yn ôl i'w trol i gwblhau eu harcheb.

Cyn i chi lansio un ymgyrch Facebook, sefydlwch eich picsel Facebook i ddal cynulleidfaoedd gwefan a chreu'r trosiadau rydych chi'n gobeithio eu cael. Gallwch ddysgu sut i sefydlu'ch picsel Facebook erbyn glicio yma.

Eich Tro

Os dilynwch y pum awgrym uchod, fe welwch lwyddiant gyda'ch hysbysebion Facebook. Cwsmeriaid ac ymwelwyr gwefan yw'r bobl hawsaf i werthu iddynt. Cyn belled â'ch bod chi'n dangos hysbyseb wedi'i bersonoli i'w hanghenion, dylech chi gyflawni'ch nodau. Daw'r rhan anodd pan geisiwch raddfa eich hysbysebion a dod o hyd i gwsmeriaid newydd; dyna wrth brofi popeth o amcanion, cynulleidfaoedd, lleoliadau, cyllidebau a hysbysebion yn cael eu chwarae. Ond cyn y gallwch chi gyrraedd y cam hwnnw o'ch strategaeth farchnata Facebook, mae angen i chi ymchwilio i'r pethau sylfaenol.

Faint o'r pum camgymeriad hyn ydych chi'n eu gwneud?

2 Sylwadau

 1. 1

  Hei Steve,

  Diolch am rannu, mae hyn yn rhywbeth y dylai pawb sy'n defnyddio neu'n bwriadu defnyddio hysbysebion facebook - ei ddarllen.

  Pethau cyntaf yn gyntaf, mae angen i ni ddiffinio'n glir a gwybod pwy yw ein cynulleidfa darged. Os collir y cam hwn, byddwch yn gwario'ch arian yn ofer.

  Yeah, daeth Facebook yn llym iawn gyda chymeradwyaethau, mae'n anodd iawn i rai cilfachau ddangos yn weledol beth yw testun Ad, yn enwedig o ran gwasanaethau.

 2. 2

  Diolch am y canllaw da ar redeg Hysbysebion! Ond mae yna ffyrdd eraill o hyrwyddo ar Facebook. Fe allech chi ddefnyddio rhai offer awtomeiddio i ychwanegu llawer o ffrindiau, anfon negeseuon atynt ac ati.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.