Mewnwelediadau: Ad Creative sy'n Gyrru ROI ar Facebook ac Instagram

Hysbysebu Facebook

Mae rhedeg ymgyrchoedd hysbysebu effeithiol ar Facebook ac Instagram yn gofyn am ddewisiadau marchnata rhagorol ac ad-greadigol. Bydd dewis y delweddau cywir, copi ad, a galwadau i weithredu yn cynnig yr ergyd orau i chi o ran cyflawni nodau perfformiad ymgyrch. Yn y farchnad, mae yna lawer o hype allan yna ynglŷn â llwyddiant cyflym, hawdd ar Facebook - yn gyntaf, peidiwch â'i brynu. Mae marchnata Facebook yn gweithio'n dda iawn, ond mae'n gofyn am ddull gwyddonol o reoli ac optimeiddio ymgyrchoedd trwy'r dydd, bob dydd. Mae'n hawdd methu â marchnata Facebook os na chymerwch y broses o ddifrif a mynd i mewn gyda pharodrwydd i weithio'n hynod o galed, i brofi a mireinio'n ddi-stop, ac i fethu 95% o'r amser.

O'n blynyddoedd o brofiad, dyma rai tactegau allweddol i gyflawni'r llwyddiant haeddiannol hwnnw ar sianeli cyfryngau cymdeithasol:

Datblygu Cynllun Prawf Creadigol a Gweithredu'n Barhaus

Cam un i greu ymgyrch lwyddiannus yw deall yr amgylchedd rydych chi'n hysbysebu ynddo: yn yr achos hwn, rydyn ni'n siarad am hysbysebion ym mhorthiant newyddion Facebook. Os ydych chi'n hysbysebu yn Facebook, bydd eich hysbyseb yn ymddangos rhwng postiadau gan ffrindiau a chynnwys arall, sy'n hynod ddiddorol i'r gynulleidfa, felly bydd ennill sylw yn gofyn am greadigol sy'n cyd-fynd â chynnwys gan ddefnyddwyr eraill. Er mwyn sefyll allan o luniau gwyliau, lluniau cŵl o ffrindiau a theulu, a swyddi amserol cymdeithasol eraill, rhaid i ddelweddau ad Facebook fod yn hynod gymhellol, ond edrych fel rhywbeth y byddech chi neu ffrind yn ei bostio.

Mae delweddau'n gyfrifol am 75-90% o berfformiad hysbysebion, felly dyma'r maes ffocws cyntaf.

Mae'r broses o adnabod y delweddau gorau posibl yn dechrau, nid yw'n syndod, gyda phrofi. Rydym yn argymell profi cychwynnol o 10-15 delwedd yn erbyn un gynulleidfa. Peidiwch â phoeni am gopi hysbyseb, a chadwch gopi yr un peth ar gyfer pob delwedd a brofir, felly rydych chi'n gweithio ar un newidyn yn unig ar y tro. Ni allwn bwysleisio hyn yn ddigonol. Ni fyddwch byth yn darganfod beth sy'n gweithio os byddwch chi'n dechrau profi sawl newidyn allan o'r giât, a byddwch chi'n gwastraffu llawer o amser ac arian. Mae cael y ddelwedd gywir yn ddigon o her - peidiwch â mwdlyd y dyfroedd fel nad yw'r enillydd i'w weld yn glir. Dim ond AR ÔL bod gennych ddelwedd fuddugol y byddwch chi'n profi copi, i yrru 10-25% ychwanegol o berfformiad hysbyseb. Fel rheol, dim ond cyfradd llwyddiant o 3-5% a welwn wrth brofi delweddau, felly mae'n cymryd llawer o dreial a chamgymeriad i gloi i mewn ar lwyddiant, ond bydd profion yn eich helpu i nodi'r delweddau cryf i gyflawni'r gyfradd trosi orau.

Pa ddelweddau ffotograffig sy'n gweithio orau

Mae lluniau a gynhyrchir gan ddefnyddwyr yn tueddu i berfformio'n well na ffotograffiaeth broffesiynol o ran sianeli cyfryngau cymdeithasol. Pam? Oherwydd bod Facebook yn amgylchedd cynnwys a grëwyd gan ddefnyddwyr, lle mae defnyddwyr yn fwy tebygol o ymddiried mewn hysbysebion sy'n teimlo fel yr hyn maen nhw eisoes yn ei ddarganfod yn eu newyddion. Hynny yw, mae hysbysebion llwyddiannus yn teimlo'n organig. Meddyliwch “hunlun,” nid hysbysebion cylchgrawn proffesiynol. Ceisiwch adlewyrchu ansawdd hunanie gweddill y cynnwys yn y newyddion, gyda naws mwy cartref. Mae hyn yn llai cymwys ar Pinterest, lle mae ansawdd gweledol y postiadau yn tueddu i fod yn well.

Delweddau Ad Facebook

Yn yr un modd, o ran lluniau o bobl, defnyddiwch ddelweddau o bobl sy'n ymddangos yn ddeniadol ac yn hygyrch, ond nid yn supermodels (hy yn cynnwys pobl sy'n ymddangos fel pobl y gallai rhywun gwrdd ar y stryd). Yn gyffredinol, mae menywod a phlant hapus bob amser yn bet gref. Yn olaf, tynnwch eich lluniau eich hun gyda'ch ffôn clyfar neu gamera arall, a phryd bynnag y bo hynny'n bosibl, PEIDIWCH â dibynnu ar ffotograffiaeth stoc. Mae ffotograffiaeth stoc fel arfer yn teimlo'n rhy “broffesiynol” neu mewn tun ac yn llai amhersonol, ac mae'n cario'r bagiau ychwanegol o faterion cyfreithiol a hawliau posibl at ddefnydd masnachol.

Beth Sy'n Digwydd Ar ôl i Chi Ddatblygu Ad Llwyddiannus

Felly fe wnaethoch chi weithio'n galed, gwnaethoch chi ddilyn y rheolau, fe wnaethoch chi greu “hysbyseb llofrudd” a chawsoch chi drawsnewidiadau da - am oddeutu wythnos, neu efallai hyd yn oed am lai o amser. Yna dechreuodd eich buddugoliaeth galed lithro i ffwrdd, wrth i'r hysbyseb ddechrau teimlo'n gyfarwydd, ac felly'n llai cymhellol, i'ch cynulleidfa. Mae hyn yn nodweddiadol iawn. Mae gan hysbysebion Facebook oes fer, ac maen nhw'n stopio perfformio ar ôl iddyn nhw ddod yn or-agored a cholli eu newydd-deb.

Facebook Ad Creadigol

Beth nawr? Peidiwch â digalonni - mae'n haws tweaking hysbyseb lwyddiannus na dechrau o'r dechrau. Rydych chi eisoes wedi nodi fformat llwyddiannus, felly peidiwch â newid hynny. Newidiwch gydrannau bach fel gwahanol fodelau a gwahanol liwiau, ond peidiwch â thincio â strwythur sylfaenol yr hysbyseb. Yr unig ffordd i nodi trawiad clir yw perfformio profion bach. Efallai y bydd yn rhaid i chi ddal i chwilio am ddelweddau ar ôl profi sampl fach fel y rhain oherwydd mai gêm rifau yw hon. Gallwch chi ddisgwyl rhoi cynnig ar gannoedd o ddelweddau cyn adnabod perfformiwr cryf.

Cadwch Optimeiddio i Gyrraedd Eich Targed ROI

Fel hysbysebwr Facebook neu Instagram, bydd angen i chi barhau i brofi - 7 diwrnod yr wythnos, 18 awr y dydd - oherwydd bydd eich hysbysebion yn dyddio yn gyflym, byddwch chi bob amser yn profi, ac yn realistig, dylech chi ddisgwyl gwario 10-15% o'ch cyllideb fisol ar brofi.

Mae cystadlu a llwyddo mewn hysbysebu cyfryngau cymdeithasol yn cymryd gwaith caled gan ganolbwyntio ar brofion ailadroddol parhaus. Yn ein profiad helaeth, dim ond 1 allan o 20 o hysbysebion a brofwyd fydd yn gweithio, felly yr ods yw y bydd bod yn ddiog yn costio 95% o'r amser i chi. Dim ond tua 5 delwedd allan o bob 100 o waith a brofwyd, a hynny cyn i chi ddechrau trydar elfennau eraill.

Mae meistroli'r grefft o hysbysebu ar Facebook yn cynnwys amynedd a dull trylwyr, cam wrth gam, meintiol a dadansoddol. Cadwch mewn cof bod newid yn gynyddrannol, a gall swm cyson o welliannau bach arwain at gynnydd enfawr mewn ROI. Bydd cynnydd cyson ac enillion bach yn creu effaith fawr ar eich brand a'ch cyllideb yn gyflym iawn.

Profi Ad Facebook

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.