Sut i Gael y Gorau o'ch Ymgyrch Ad Facebook gyda Glanio Tudalennau

hysbysebu facebook

Nid oes diben gwario dime ar unrhyw hysbyseb ar-lein os nad ydych wedi sicrhau bod y dudalen y mae hysbyseb yn anfon pobl ati yn barod i'w derbyn.

Mae fel creu taflenni, hysbysebion teledu a hysbysfwrdd yn hyrwyddo'ch bwyty newydd, ac yna, pan fydd pobl yn cyrraedd y cyfeiriad rydych chi wedi'i roi, mae'r lle'n ddingi, yn dywyll, wedi'i lenwi â llygod mawr ac rydych chi allan o fwyd.

Ddim yn dda.

Bydd yr erthygl hon yn edrych ar ychydig o Hysbysebion Facebook a gefais ac yn archwilio eu cyfatebol tudalen glanio. Byddaf yn rhoi fy meddyliau ar effeithiolrwydd yr ymgyrch yn ei chyfanrwydd ac yn argymell sut y gall eich busnes ddod o hyd i fwy o lwyddiant gyda Facebook Ads trwy arferion gorau ac awgrymiadau optimeiddio.

Arferion Gorau Ymgyrch Ad Facebook a Glanio Facebook

Yn gyntaf, gadewch i ni ddechrau gydag ychydig o'r arferion gorau gorau rydyn ni'n gobeithio eu gweld yn y combos Tudalen Ad / Glanio Facebook isod ...

 • Parhad Neges: Sicrhewch ymwelwyr eich tudalen lanio / gwefan eu bod wedi dod i'r lle iawn. Y peth olaf yr ydych am iddynt ei deimlo yw eu bod wedi cael eu twyllo neu eu twyllo i glicio hysbyseb yn unig i'w hanfon i safle anghysylltiedig, gwerth chweil.
 • Parhad Dylunio: Coch yn eich hysbyseb? Defnyddiwch goch yn eich tudalen lanio. Delwedd o berson yn modelu'ch cynnyrch yn eich hysbyseb? Dangoswch y llun llawn yn y LP.
 • Ffocws Trosi Sengl: Pwynt allweddol tudalen lanio yw'r nod trosi sengl. Bydd unrhyw fwy nag un yn tynnu sylw ymwelwyr oddi wrth amcan eich ymgyrch.
 • Ailadrodd Cynnig Gwerth: Pa bynnag werth rydych chi'n bachu defnyddwyr yn eich Ad Facebook, gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n colli'r bachyn hwnnw yn eich tudalen lanio, neu'r tudalennau dilynol o ran hynny. Mae angen i lofnodi, prisio a til i gyd adlewyrchu pa ostyngiad bynnag rydych chi wedi'i hysbysebu hefyd.
 • Tudalen Glanio Yn Ychwanegu Eglurhad ar gyfer Unrhyw beth y Cyfeirir ato yn yr hysbyseb: Mae hwn yn un mawr. Os cyflwynwch syniad y mae angen ei egluro ychydig yn fwy, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud hynny ar eich tudalen lanio. Ac yn yr un modd, ceisiwch osgoi cyflwyno syniadau hollol newydd i'ch ymwelwyr o fewn eich tudalen lanio (dyna oedd un o'm beirniadaethau o'r LP Wordstream).

Tudalen Ad a Glanio Combo # 1: Article.com

Dechreuwn gydag enghraifft y gallai llawer ohonoch ei chael yn drosglwyddadwy ...

Erthygl yn werthwr e-fasnach dodrefn cartref o ansawdd uchel. Gadewch i ni edrych ar un o'u hymgyrchoedd Ad Facebook.

Yn gyntaf, eu Ad Facebook:

dodrefn modern erthygl noddedig

Beirniadu’r Ad Facebook hwn:

 • Delwedd o ansawdd uchel iawn. Maint da. Yn arddangos ansawdd ac arddull eu llinell gynnyrch.
 • Mae cael model yn helpu'r defnyddiwr Facebook i ddychmygu ei hun yn yr olygfa.
 • Mae oren y tân yn helpu i fachu llygad pobl yn sgrolio trwy eu porthiant newyddion ar Facebook. Mae cyferbyniad lliw bob amser yn alwad dda.
 • Mae'r pennawd yn hynod fyr a bachog. Mae'n dweud wrthych beth rydych chi'n ei gael ac mae'n atgoffa rhywun o slogan: “Gwariwch lai. Byw mwy. ”
 • Y cynnig gwerth yn y testun cyswllt (“Dylunydd Dodrefn Modern Hyd at 70% i ffwrdd o fanwerthu. $ 49 Llongau Cyfradd Fflat Unrhyw le yng Nghanada”)

Y dudalen gyfatebol mae eu hysbyseb yn anfon pobl at:

llyfr edrych

Fel y gallwch ddweud, tudalen hafan yw hon.

Mae gennym y bar nav uchaf, dim botwm galw clir i weithredu, ac mae'n eithaf hir (mewn gwirionedd yn hirach na'r ddelwedd uchod, yr wyf yn ei dorri tua 1/3).

Beth sy'n bod ar hyn?

 • Mae'r hysbyseb yn hyrwyddo hyd at 70% oddi ar fanwerthu a $ 49 cludo cyfradd unffurf. Mae'r hyrwyddiad hwn yn rhan enfawr o'r cynnig gwerth yn yr hysbyseb, ond nid yw'n ganolbwynt ar yr hafan. Mae hyn yn golygu nad yw pawb sydd wedi'u cyffroi gan y gwerth a welant yn yr hysbyseb yn gweld bod y gwerth hwnnw'n parhau.
 • Yn y bôn, yr hyn rydyn ni'n siarad amdano yw ymgyrch farchnata sengl - cynnig sengl wedi'i dargedu, wedi'i gynnig a chynnig gwerth - gyda diweddbwynt heb ffocws, heb ei gyllidebu.
 • Peidiwch â'm cael yn anghywir. Mae tudalen hafan Erthygl yn un hardd: delweddau o ansawdd uchel, brandio gwych a sôn am werthiant Diwrnod Groundhog sydd ar ddod. Ond dylai'r gwerthiant hwnnw gael ei dudalen lanio a'i set hysbysebion ei hun.

Gadewch i ni edrych ar dair ymgyrch Ad Facebook a thudalen glanio arall sydd ychydig yn fwy optimized i'w trosi ...

Tudalen Ad a Glanio Combo # 2: Gwasanaethau Gwaed Canada:

Eu Hysbyseb Facebook:

gwasanaeth gwaed canadian

Beirniadu’r Ad Facebook hwn:

 • Yn gyntaf oll, gallwn fod yn hyderus bod yr hysbyseb hon wedi'i thargedu'n dda. Rwy'n ddyn rhwng 17 a 35 yng Nghanada. Felly, o leiaf, rydyn ni'n gwybod nad yw Gwasanaethau Gwaed Canada yn gwastraffu cyllideb hysbysebion sy'n dangos eu Hysbysebion Facebook i neiniau.
 • Yn ail, mae gennym botwm coch mawr gyda neges syml ond effeithiol: “Mae gennych y pŵer i roi bywyd…” Ers i Facebook gael gwared ar eu cyfyngiad ar fod mwy nag 20% ​​o ddelwedd hysbyseb yn destun, mae llawer o fusnesau yn cael llwyddiant gyda llygad- cydio mewn negeseuon gwerth effaith uchel.
 • Mae'r hysbyseb hon hefyd yn syml iawn. Nid oes delwedd gefndir i dynnu fy sylw o'r neges yn y blaendir. Os rhywbeth, mae'r ciwiau cyfeiriadol yn y cefndir yn tynnu sylw at y copi.
 • Mae'r copi hysbyseb hefyd yn effeithiol. Yn gyntaf mae'n fy ngalw allan, gan ofyn i mi a ydw i'n rhan o grŵp (clwb, os gwnewch chi hynny) ac yna mae'n dweud wrtha i fod “cleifion yn chwilio amdanoch chi.” Mae'r elfennau copi hyn yn creu teimlad o fod yn rhan o rywbeth gwerthfawr - emosiwn dymunol.

Y Dudalen Glanio Gyfatebol:

bôn-gelloedd

Beirniadu y Dudalen Glanio hon:

 • I ffwrdd o'r ystlum gwelwn (mewn cyferbyniad uniongyrchol ag ymgyrch Erthygl uchod) bod y neges ar y dudalen lanio hon yr un fath â neges yr hysbyseb. Parhad yw popeth yn eich combos tudalen ad / glanio. Sicrheir ymwelwyr â'r dudalen hon ar unwaith eu bod yn yr un lle.
 • Fodd bynnag, unwaith i mi fynd heibio'r pennawd, collir ychydig o'r parhad. Yn ddelfrydol, byddai'r dudalen lanio hon yn ystyried y dynion 17-35 oed sy'n clicio ar yr Ad Facebook cyfatebol. Mae'n ymddangos bod hon yn dudalen lanio generig ar gyfer (rwy'n dychmygu) nifer o Hysbysebion Facebook ar gyfer eu hymgyrch rhoi bôn-gelloedd.
 • Mae tri botwm Galw i Weithredu (CTAs) ar y dudalen hon. Mae hyn yn iawn, cyhyd â bod yr holl fotymau hynny yn cyfeirio pobl i'r un lle. Yn anffodus gyda Gwasanaethau Gwaed Canada, dydyn nhw ddim. Maen nhw'n anfon pobl i dair rhan wahanol ar eu gwefan. Rhaid i'ch ymgyrchoedd marchnata gael un ffocws, nid tri.

Dewch i ni weld a all asiantaeth ad Wordstream ar-lein wneud yn well ...

Tudalen Ad a Glanio Combo # 3: Ffrwd geiriau

Hysbyseb Facebook eu hymgyrch:

llif geiriau

Beirniadu’r Ad Facebook hwn:

 • Yn gyntaf, gadewch i ni sylwi mai hysbyseb yw hon ar gyfer darn o gynnwys â gatiau (pecyn cymorth). Mae hysbysebu cynnwys â gatiau bob amser yn dipyn o strategaeth fras, gan nad yw cyfraddau trosi tudalennau glanio - cyfraddau trosi meithrin plwm yn aml yn gweithio allan i ROI positif. Hynny yw, byddwch chi'n talu gormod o draffig gyrru i'ch genhedlaeth arweiniol tudalen. Nid yw'r siawns y byddant yn trosi (oni bai bod eich cynnyrch yn gartref, car neu feddalwedd am bris uchel) yn werth chweil.
 • O ganlyniad i'r uchod, byddwn i'n disgwyl gweld Wordstream yn gofyn am lawer o wybodaeth am yr ymwelwyr i'w tudalen lanio, gan y byddan nhw'n gallu gwella cyfraddau trosi os ydyn nhw'n gwybod mwy am eu harweiniadau.
 • O ran dyluniad yr hysbyseb, rwy'n hoffi'r glas a'r oren. Mae'r glas yn apelio yn weledol ac yn cyd-fynd â chynllun lliw Facebook ei hun ac mae'r oren yn sefyll allan ac yn cydio yn y llygad. Mae'r ddelwedd ei hun yn syml iawn (rwy'n ei hoffi); gall delweddau cymhleth, yn enwedig sgrinluniau platfform, fod yn ddryslyd pan fyddant mor fach ag y maent yn ymddangos ar Facebook.

Y dudalen lanio gyfatebol:

offeryn optimeiddio adwords

Beirniadu y Dudalen Glanio hon:

 • Mae tudalen lanio Wordstream yn syml ac wedi'i optimeiddio. Mae'r eiconau o'r Ad Facebook yn cael eu dyblygu a'u defnyddio yma hefyd. Mae'r pennawd “Pecyn Cymorth Optimeiddio AdWords” hefyd yn cael ei ailadrodd, felly hefyd y cynllun lliw.
 • Yn ôl y disgwyl, rydyn ni'n gweld cais am lawer o wybodaeth arweiniol. Bydd rhif ffôn, gwefan, teitl swydd a chyllideb hysbysebion yn caniatáu i Wordstream rannu'r cysylltiadau a gânt o'r dudalen hon yn ymgyrchoedd diferu optimized - cynyddu cyfraddau trosi gwaelod y twmffat a gwneud eu cyllideb hysbyseb yn werth chweil.
 • Fy unig feirniadaeth yw ei bod yn ymddangos nad yw'r adran dde isaf yn dod allan o unman. Yn yr hysbyseb ac yn adran uchod-y-plyg y dudalen lanio dywedir wrthym y bydd y pecyn cymorth yn rhoi'r tri rhwystr mawr y mae hysbysebwyr Adwords yn eu hwynebu. Hoffwn weld awgrym am beth yw'r rheini, ac mae tri phwnc sy'n ymddangos yn anghysylltiedig yn fy nhaflu.

Combo Tudalen Ad a Glanio # 4: CaliforniaClosets

Hysbyseb Facebook eu hymgyrch (screenshotted from my phone)

digwyddiad gwyn gaeaf caeadau california

Beirniadu’r Ad Facebook hwn:

 • Rwy'n hoffi'r pennawd hwn, “Arbedwch hyd at 20% gydag uwchraddiad am ddim i orffeniad graen bren.” Yn draddodiadol, mae yna ychydig o elfennau sydd â gwerth uchel am ysgrifennu copi: “Cadw,” “20%,” “Am ddim,” ac “Uwchraddio.” Mae gan y pennawd hwn bob un ohonynt. Mae hynny'n gynnig gwerth, fy ffrindiau, er ei fod ar gyfer gorffeniad pren ... Yn onest prin y gwelais i beth ydoedd ar gyfer, dim ond y gostyngiad a'r gair “Am ddim.”
 • Mae gan y ddelwedd ychydig gormod o fynd ymlaen, ond o leiaf rwy'n gweld y cynnyrch a'i botensial llawn.
 • Mae'r “Digwyddiad Gwyn Gaeaf” yn cyfleu bod gan y fargen hon ddiweddbwynt, sy'n creu ychydig o frys (gan gynyddu gwerth y cynnig yn oddrychol).

Y Dudalen Glanio Gyfatebol:

toiledau california

Beirniadu y Dudalen Glanio hon:

 • Rydyn ni wedi siarad cwpl o weithiau am baru copi ad â'r dudalen lanio, ac mae gan y dudalen hon yr holl elfennau o barhad mawr. Mae'r pennawd yn cyd-fynd, mae'r ddelwedd yn cyd-fynd, ac maen nhw wedi egluro ychydig o bryd mae eu gwerthiant Gaeaf Gwyn yn dod i ben (yn fuan!).
 • Mae'r ddau fotwm CTA yn gweithio yma oherwydd eu bod ar gyfer yr un amcan trosi (ymgynghoriad am ddim). Rwy'n hoffi mai'r gofyn yw “gofyn,” gan awgrymu efallai y cewch chi ddim ateb. Gall y math hwn o iaith - fel “unigryw,” “Gwneud cais i gael,” ac ati - hefyd gynyddu gwerth goddrychol y peth sy'n cael ei gynnig. Rwy'n llawer mwy tebygol o feddwl bod eich clwb yn oerach os na fyddaf yn aelod yn awtomatig.
 • Rhwng popeth, tudalen lanio wych, wedi'i optimeiddio â symudol.

Pob lwc!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.