Mae gwiriwr sillafu yn llygad

41andcd5khl sl160Yr wythnos hon roeddwn i newydd orffen darllen Righting the Mother Tongue: O Olde English i E-bost, Stori Tangled Sillafu Saesneg by David Wolman.

Efallai nad ydych chi'n gwybod beth yw orgraff ac etymoleg ac mae hynny'n iawn. Rwy'n gwybod fy mod i'n gigydd gramadeg a sillafu, ond gwnaeth y llyfr hwn i mi deimlo dipyn yn well am fy sgiliau. Mae miliynau o eiriau yn yr iaith Saesneg, ond mae'r myfyriwr graddedig ysgol uwchradd ar gyfartaledd yn gwybod tua 60,000. Y gwir yw nad oes gan y mwyafrif ohonom gliw beth yw mwyafrif y geiriau yn ein hiaith ein hunain!

Mae gennym ni iaith sy'n anghywir yn ffonetig ac yn iaith sydd bron yn amhosibl ei dysgu. Mae rhai pobl yn credu bod camsillafu yn arwydd o anwybodaeth, ond arferai Shakespeare ei hun ddyfeisio a chamsillafu geiriau fel y gwelai'n dda. Teimlai fod llythrennau a geiriau fel clai at gerflunydd. Dychmygwch pe bawn i'n llunio fy ngeiriau go iawn fy hun ar y blog hwn, byddai Folks yn fy bychanu (reit cyn gadael).

Wrth i ni symud i mewn i mileniwm newydd, rydyn ni'n cael ein hunain yn siarad geiriau mewn perthynas â thechnoleg na fydd, mae'n debyg, byth yn cael eu hunain mewn unrhyw eiriadur ffurfiol ... ac ni all hyd yn oed cyhoeddwyr y geiriadur gytuno ar yr hyn sy'n ei wneud a beth sydd ddim.

Os nad ydych chi'n credu ein bod ni'n dyfeisio geiriau newydd wrth i ni fynd, does dim ond angen edrych yn ôl mewn amser i OK…. neu a yw hynny Iawn… Neu ai dyna yw hynny oll kywir or kurreck ole. Meddyliwch, efallai y bydd gan eich wyrion ac wyresau ran o'u sgyrsiau dyddiol, rofl, lmao, cyn gynted â phosib, lol, ttfn.

Peidiwch â'i gredu? Beth am y gair Scuba, a arferai fod yn acronym ar gyfer Offer Anadlu Tanddwr Hunangynhwysol. Beth am Blog, a oedd lai na degawd yn ôl Log gwe! Gyda'r gair wedi dod blogger, blogio, blogio a llestri blog. Mae'n gyfnod eithaf cyffrous hefyd oherwydd mae llawer o'r geiriau, acronymau neu godau byr sy'n cael eu cynhyrchu ar-lein heddiw yn cael eu defnyddio'n rhyngwladol.

Yn ogystal, mae'n ddiddorol sut nad oes angen i hysbysebu a marchnata ddilyn rheolau orgraff. Mae gennym ni gwmnïau fel Google, pethau fel yr iPhone a chynhyrchion fel Seesmig sydd i gyd yn gwbl dderbyniol - ac eto ychydig iawn o oddefgarwch sydd gennym am gamsillafu damweiniol yn ein cynnwys ein hunain. Rwy'n credu ei fod yn hynod ddiddorol.

Diolch byth y gallwn ni ddibynnu ar wiriad sillafu o hyd!

Mae gan y llygad wiriwr sillafu,
Daeth gyda fy Môr Pea.
Mae'n lee awyren yn nodi pedwar fy adolygiad
Miss Steaks Gallaf glymu'r môr.
Llygad yn taro'r ceiau ac yn teipio gair
A phwysau pedwar mae'n ddau ddweud
Tywydd llygad Rwy'n ysgrifennu rhwyf yn anghywir
Mae'n dweud wrthyf bwysau yn syth.

Byddwn yn eich annog i godi copi o'r llyfr, mae'n daith gerdded hynod ddiddorol trwy hanes. Mae David yn cadw'r darlleniad yn ysgafn iawn. Hyd yn oed yn fwy difyr yw ei fod yn adrodd holl darddiad y Saesneg wrth iddo ef, ei hun, ymweld â'r lleoedd y cawsant eu trawsnewid. Mae'n a darllen gwych!

3 Sylwadau

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.