Ychwanegol: Eiriolaeth Brand a Marchnata Cyfeirio

Marchnata Cyfeirio Ychwanegol

Wrth i ddefnyddwyr ddod yn fwy tôn-fyddar i farchnata ymyrraeth, mae'n hanfodol bod brandiau'n nodi eu heiriolwyr ac yn darparu'r offer angenrheidiol iddynt i helpu i gyfeirio eu cynhyrchion a'u gwasanaethau. Extole's platfform marchnata atgyfeirio yn creu rhaglenni eiriolaeth sy'n graddio ar gyfer y brandiau mwyaf.

Rhannu Ar-Brand

Creu profiad rhannu eiriolwr integredig diymdrech. Bydd rhaglen atgyfeirio wedi'i theilwra i'ch brand yn troi mwy o'ch cwsmeriaid yn eiriolwyr ac yn cynyddu ymwybyddiaeth brand. Mae Extole yn darparu meddalwedd marchnata atgyfeirio sy'n gyrru ymgysylltiad ac yn cynyddu eich addasiadau.

OmniChSharing Ychwanegol 042318

 • Templedi rhannu ac atgyfeirio a adeiladwyd ymlaen llaw
 • Golygu gweledol o'r cynnwys atgyfeirio o'r dechrau i'r diwedd ar gyfer profiadau ar frand
 • Mae dyluniadau hardd yn edrych yn wych ar symudol, ar y we, neu yn eich app
 • Codau a chymhellion cyfranddaliadau wedi'u personoli
 • Mae profiadau atgyfeirio symlach yn ei gwneud hi'n hawdd i ddefnyddwyr rannu
 • Lleoleiddio iaith ar gyfer cyrhaeddiad rhyngwladol

Peiriant Gwobrwyo

Mae eich eiriolwyr a'u ffrindiau yn disgwyl gwobrau ar unwaith, a gallwch chi addasu'r cymhellion hyn i berffeithrwydd ar gyfer pob ymgyrch farchnata atgyfeirio. Mae gwobrau amser real yn creu boddhad ar unwaith ac yn annog mwy fyth o rannu ac atgyfeirio. Mae gennym hefyd amddiffyniad twyll adeiledig, felly gallwch amddiffyn eich brand a'ch ymyl.

Gwobrwyo YchwanegolEng 042318

 • Ymdrin â sawl math o wobrwyon, yn fewnol ac yn allanol
 • Gwobrwyo gyda chwponau, pwyntiau teyrngarwch, cardiau rhodd, a mwy gyda'n peiriant gwobrwyo awtomatig
 • Rhyfeddu cwsmeriaid gyda'r cynnig gwobr perffaith, wedi'i brofi
 • Darparu cefnogaeth ar gyfer gwobrau rhyngwladol
 • Addasu gwobrau ar gyfer pob ymgyrch, fel y gallwch olrhain pa gymhellion sy'n gweithio
 • Gosod rheolau soffistigedig i ganfod ac atal atgyfeiriadau o ansawdd isel.

Proffiliau Eiriolwyr Brand

Mae'r platfform Extole yn ei gwneud hi'n hawdd dod o hyd i ddylanwadwyr gwych a'u cyrraedd. Eich cwsmeriaid gorau - y rhai sy'n rhannu a'r rhai sy'n ymateb - yw eich mantais unigryw. Defnyddiwch ddata plaid gyntaf a rhwydwaith cymdeithasol am eich eiriolwyr i bweru eich ymdrechion marchnata.

AdvProfileMngr Ychwanegol 042318

 • Meddalwedd atgyfeirio modern a diogel gyda segmentu ac adrodd manwl i ddeall yn union pwy yw eich eiriolwyr a sut maen nhw'n rhannu
 • Adroddiadau amser real ar eich prif gyfranwyr, dylanwadwyr mwyaf, a gyrwyr refeniw
 • Darganfyddiad hawdd, awtomatig o ddylanwadwyr, eiriolwyr brand a rhwydweithiau
 • Proffiliau gwell o'ch eiriolwyr allweddol gan ddefnyddio data o sawl platfform cymdeithasol
 • Gwobrwywch yr eiriolwyr cywir mewn amser real

Targedu a Phrofi

Gyda thargedu penodol i'r gynulleidfa, mae Extole yn ei gwneud hi'n hawdd teilwra gwobrau, cynnwys, a hyd yn oed rheolau busnes yn seiliedig ar wahanol segmentau cynulleidfa. Mae'r gallu hwn yn caniatáu i fentrau reoli sawl rhaglen gydamserol yn hawdd. Yn ogystal, gall fod gan bob rhaglen amrywiadau mutliple er mwyn profi unrhyw agwedd ar eich rhaglen atgyfeirio. 

Mewnwelediad Ychwanegol 042318

 • Profwch reolau creadigol, cynnig a busnes i ddeall perfformiad.
 • Neilltuo gwahanol gynulleidfaoedd i wahanol raglenni er mwyn cael profiadau wedi'u teilwra.
 • Rheoli rhaglenni, ymgyrchoedd a phrofion mewn un dangosfwrdd sy'n rhoi mewnwelediad a rheolaeth ar unwaith. 

Galluoedd Marchnata Cyfeirio Uwch

Mae Extole yn cynnig amrywiaeth o nodweddion a galluoedd datblygedig sy'n eich helpu i ymestyn cyrhaeddiad ac effaith eich marchnata eiriolaeth.

TempAndCustom Ychwanegol 042318

 • Rhedeg pyliau gwobrwyo cynyddol i danio mwy o eiriolaeth a chadw'ch rhaglen yn ffres.
 • Gadewch i'ch cwsmeriaid rannu eitemau penodol fel y gallant argymell nid yn unig eich brand ond y cynnyrch perffaith. 
 • Ymgysylltu â dylanwadwyr ag ymgyrchoedd Extole arbennig sy'n eu holrhain a'u gwobrwyo.

Galluoedd Integreiddio

Rydych chi'n gwybod bod angen i raglenni cyfeirio-ffrind fod yn rhydd o ffrithiant. Rhaid i rannu a chyfeirio fod mor hawdd â phosibl i'ch cwsmeriaid. Mae ein API pwerus a'n gwefannau yn rhoi profiad di-dor i'ch cwsmeriaid ar draws eich app a'ch gwefan, ni waeth pa ddyfais maen nhw'n ei defnyddio.

APIwebhooks Ychwanegol 042318

 • Mae APIs marchnata atgyfeirio wedi'u hadeiladu'n bwrpasol ar gyfer apiau symudol
 • Integreiddio â ffôn clyfar a llwyfannau rhannu cymdeithasol eich cwsmer
 • Yn gweithio ochr yn ochr â datrysiadau olrhain app
 • Sefydlu hyrwyddo a rhannu hawdd i'ch defnyddwyr trwy ein APIs
 • Creu API llawn, creadigol ar gyfer profiadau defnyddiwr wedi'u haddasu
 • Gweinyddu trosiadau a gwobrau wedi'u pweru gan API

Cael Demo Ychwanegol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.