Beth yw caniatâd mynegedig yn erbyn caniatâd ymhlyg?

Depositphotos 15656675 s

Mae Canada yn camu ymlaen i wella ei rheoliadau ar SPAM a'r canllawiau y mae'n rhaid i fusnesau gadw atynt wrth anfon eu cyfathrebiadau e-bost gyda'r newydd Deddfwriaeth Gwrth-SPAM Canada (CASL). Gan arbenigwyr cyflenwi yr wyf wedi siarad â nhw, nid yw'r ddeddfwriaeth mor glir â hynny - ac yn bersonol rwy'n credu ei bod yn rhyfedd bod gennym lywodraethau cenedlaethol yn ymyrryd â materion byd-eang. Dychmygwch pan gawn ychydig gannoedd o lywodraethau gwahanol yn ysgrifennu eu deddfwriaeth eu hunain ... yn gwbl amhosibl.

Un o agweddau'r CASL yw'r gwahaniaeth rhwng Mynegodd ac ymhlyg caniatâd. Mae caniatâd wedi'i fynegi yn fethodoleg optio i mewn lle mae derbynnydd yr e-bost wedi clicio neu arwyddo ei hun mewn gwirionedd. Mae caniatâd ymhlyg ychydig yn wahanol. Fe wnes i unwaith ddadlau gyda chynrychiolydd cyflenwi darparwyr gwasanaeth e-bost blaenllaw ar hyn. Roedd wedi rhoi ei gerdyn busnes imi gyda'i gyfeiriad e-bost arno - a defnyddiais hwnnw fel ymhlyg caniatâd i e-bostio fy nghylchlythyr. Cwynodd yn uniongyrchol i'm darparwr gwasanaeth e-bost gan achosi tipyn o rycws. Teimlai nad oedd wedi rhoi caniatâd. Roeddwn i'n teimlo ei fod wedi gwneud hynny.

Roedd yn anghywir, wrth gwrs. Er bod ei farn bersonol yn ofyniad am ganiatâd penodol, nid oes rheoliad o'r fath (eto). Yn neddfwriaeth CAN-SPAM yr Unol Daleithiau, nid oes angen caniatâd ymhlyg na mynegedig arnoch i e-bostio unrhyw un… Mae'n ofynnol i chi ddarparu mecanwaith optio allan os nad oes gennych unrhyw berthynas fusnes â'r tanysgrifiwr. Mae hynny'n iawn ... os oes gennych berthynas fusnes, does dim rhaid i chi optio allan hyd yn oed! Er mai dyna'r rheoliad, mae darparwyr gwasanaeth e-bost yn mynd â hi lawer ymhellach gyda'u platfformau.

Enghreifftiau Caniatâd Mynegedig yn erbyn Ymhlyg

Fesul y CASL, dyma enghreifftiau o'r gwahaniaeth rhwng caniatâd a fynegir yn erbyn caniatâd ymhlyg:

  • Caniatâd Mynegir - Mae ymwelydd â'ch gwefan yn llenwi ffurflen danysgrifio gyda'r bwriad o gael ei rhoi ar eich rhestr. Anfonir e-bost cadarnhau optio i mewn sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r derbynnydd glicio dolen i gadarnhau ei fod am gael ei roi ar y rhestr. Gelwir hyn yn fethodoleg optio-i-mewn dwbl. Pan fyddant yn clicio ar y ddolen, dylid cofnodi'r dyddiad / amser a'r stamp IP gyda'u cofnod tanysgrifio.
  • Caniatâd Ymhlyg - Mae ymwelydd â'ch gwefan yn llenwi ffurflen gofrestru i lawrlwytho papur gwyn neu gofrestru ar gyfer digwyddiad. Neu mae defnyddiwr yn darparu cyfeiriad e-bost i chi trwy gerdyn busnes neu wrth yr archwiliad. Ni wnaethant roi caniatâd yn benodol eu bod yn dymuno cael cyfathrebiadau marchnata e-bost gennych chi; felly, awgrymwyd caniatâd - ni fynegwyd. Efallai y byddwch yn dal i allu anfon cyfathrebiadau e-bost at yr unigolyn, ond dim ond am gyfnod cyfyngedig o amser.

Er bod telerau bron pob darparwr e-bost yn nodi bod yn rhaid i chi fod caniatâd, maen nhw'n darparu pob ffordd i chi fewnforio unrhyw restr bosibl y gallwch chi ddod o hyd iddi neu ei phrynu. Felly, cyfrinach fudr y diwydiant yw eu bod yn gwneud tunnell o arian gan eu cleientiaid yn anfon SPAM wrth iddynt orymdeithio o amgylch y diwydiant gan sgrechian eu bod yn hollol yn ei erbyn. Ac nid yw holl dechnolegau, algorithmau a pherthnasoedd cyflawni uwch-duper yr ESP o bwys i sgwat ... oherwydd nid ydyn nhw'n rheoli'r hyn sy'n ei wneud i'r blwch derbyn. Mae'r Darparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd yn gwneud. Dyna gyfrinach fawr fudr y diwydiant.

Sut Mae Caniatâd yn Effeithio ar y Mewnflwch?

Mynegiant yn erbyn caniatâd ymhlyg yn cael unrhyw effaith uniongyrchol o gwbl ar eich gallu i gyrraedd y blwch derbyn! Nid oes gan ddarparwr gwasanaeth rhyngrwyd fel Gmail gliw pan fyddant yn derbyn e-bost p'un a oedd gennych ganiatâd i'w anfon ai peidio ... byth yn gwadu'r ffaith a gafodd ei fynegi neu ei awgrymu. Byddant yn blocio e-bost yn seiliedig ar y verbiage, y cyfeiriad IP y mae'n cael ei anfon ohono, neu nifer o algorithmau eraill y maent yn eu defnyddio. Byddwn yn ychwanegu hynny os ewch ychydig ar goll gyda'ch diffiniad personol o ymhlyg, gallwch yrru'ch adroddiadau SPAM i fyny ac yn y pen draw dechrau cael anawsterau wrth gyrraedd y blwch derbyn.

Rwyf wedi dweud erioed, os oedd y diwydiant wir eisiau datrys y mater gyda SPAM, yna gwnewch i'r ISPs reoli'r caniatâd. Gallai Gmail, er enghraifft, ddatblygu API ar gyfer optio i mewn lle maent yn GWYBOD bod eu defnyddiwr wedi darparu caniatâd penodol i dderbyn e-bost gan werthwr. Dwi ddim yn siŵr pam nad ydyn nhw'n gwneud hyn. Byddwn yn barod i betio'r hyn a elwir yn seiliedig ar ganiatâd byddai darparwyr gwasanaeth e-bost yn sgrechian pe bai popeth yn digwydd ... byddent yn colli llawer o arian yn anfon cymaint o SPAM.

Os ydych chi'n anfon e-bost masnachol ac yn dymuno mesur eich gallu i gyrraedd y blwch derbyn, bydd angen i chi ddefnyddio gwasanaeth fel ein noddwyr yn 250ok. Mae eu hysbysydd mewnflwch yn darparu rhestr hadau o gyfeiriadau e-bost i chi eu hychwanegu at eich rhestr e-bost ac yna byddant yn adrodd i chi ynghylch a yw'ch e-byst yn mynd yn uniongyrchol i'r ffolder sothach neu'n ei wneud i'r blwch derbyn. Mae'n cymryd tua 5 munud i'w setup. Rydym yn ei ddefnyddio yn CircuPress lle rydyn ni'n gweld lleoliad mewnflwch gwych. Bydd eu gwasanaeth hefyd yn rhoi gwybod ichi a yw'ch gwasanaeth wedi ei restru ai peidio.

Mae rheoliadau Canada yn cymryd cam arall ac mae hynny'n gosod terfyn o 2 flynedd ar anfon e-bost at unrhyw un sydd â caniatâd ymhlyg. Felly, os yw rhywun y mae gennych berthynas fusnes ag ef yn rhoi ei gyfeiriad e-bost i chi, gallwch anfon e-bost atynt ... ond am gyfnod penodol yn unig. Nid wyf yn siŵr sut y byddant yn gorfodi deddfwriaeth o'r fath. Mae'n debyg y bydd angen i ddarparwyr gwasanaeth e-bost ailwampio eu systemau i ymgorffori mewnforion rhestr ar gyfer caniatâd ymhlyg sy'n caniatáu ichi ychwanegu trywydd archwilio os bydd cwyn. O, ac mae'r CASL yn mynnu eich bod yn cael caniatâd penodol gan gysylltiadau presennol ar eich rhestr erbyn Gorffennaf 1af, 2017 gan ddefnyddio a ymgyrch ail-gadarnhau. Mae marchnatwyr e-bost yn mynd i gael tipyn o ergyd gyda'r un hwnnw!

Mwy o Wybodaeth ar CASL

Mae Cakemail wedi gwneud gwaith braf o lunio canllaw i'r CASL - gallwch chi llwytho i lawr yma. O - ac os ydych chi'n dymuno rheoli'ch tanysgrifiadau ychydig yn well, rhowch Unroll.me rhoi cynnig arni! Maen nhw'n cadw golwg ar bob e-bost sy'n taro'ch blwch derbyn gmail ac maen nhw'n caniatáu ichi gyflwyno'r cynnwys rydych chi ei eisiau, neu ddad-danysgrifio o'r cynnwys nad ydych chi ei eisiau. Dylai Gmail eu prynu!

Nodyn olaf ar hyn. Nid wyf am i bobl feddwl fy mod yn eiriolwr dros SPAM. Dydw i ddim ... dwi'n meddwl mynegwyd caniatâdMae strategaethau e-bost sy'n seiliedig ar bethau yn darparu canlyniadau busnes eithriadol. Fodd bynnag, byddwn hefyd yn ychwanegu fy mod yn realistig ynglŷn â hyn ac wedi gweld cwmnïau tyfu eu rhestrau e-bost ac wedi hynny tyfu eu busnes trwy ymosodol caniatâd ymhlyg rhaglenni.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.