Mae arbenigedd am ddim, nid yw adnoddau…

gwybodaethRydw i adref heddiw. Dydw i ddim yn teimlo'n dda - rwy'n credu bod llawer, llawer, oriau lawer o waith a straen yn dal i fyny gyda mi. Fe wnes i rolio i fyny ar y soffa ac aeth y trydan allan. Dim ond pe bai'n bwrw glaw ac yn oer y gallai waethygu.

Cefais beth amser i ddarllen a chysgu'r bore yma i geisio ysgwyd pa bynnag fyg sydd gennyf. Cyfeiriodd TechZ at yr holl lyfrau rwy'n eu darllen ... fel arfer nid yw byth yn llai na 3. Rwy'n darllen 3 ar hyn o bryd ac mae gen i 2 arall yn aros ar ôl hynny. Dwi wrth fy modd yn darllen. Mae'n clirio fy mhen ac yn fy niddanu yn fwy na gwylio ffilm neu deledu. Rwy'n dweud wrth fy mhlant mai'r peth gwych am ddarllen yw eich bod chi'n cael paentio'r llun neu'r ffilm yn eich pen. Pan fyddaf yn mynd i weld ffilm sydd wedi'i hysgrifennu am lyfr, rwy'n siomedig fel arfer.

Rwy'n crwydro ... a dim ond rhyw 30 munud sydd gen i ar ôl ar fy ngliniadur. Ac efallai y bydd fy nghymydog yn dod o hyd i mi yn herwgipio ei lwybrydd (heb ei sicrhau, wrth gwrs). Wrth imi ddarllen, meddyliais, ac roeddwn eisiau ysgrifennu amdano.

Dyma fy theori ... nid yw gwybodaeth werth cymaint ag yr arferai fod. Gyda'r Rhyngrwyd, mae gwybodaeth yn dod yn rhatach ac yn rhatach erbyn yr ail. Y dyddiau o logi'r ymgynghorwyr i ddweud wrthym beth ydym ni Os mae bod yn gwneud ymhell y tu ôl i ni. Yn lle, rydyn ni'n llogi ymgynghorwyr oherwydd yr hyn maen nhw Gall bod yn gwneud drosom ni.

Mae adnoddau'n cynyddu ac mae gwybodaeth yn lleihau.

Mae gen i ddigon o wybodaeth i adeiladu cwmni gwych. Yr hyn sydd gen i yw'r adnoddau - amser ac arian. Pan fyddaf yn cyfweld ag ymgynghorwyr persbectif, nid yw hyn fel arfer oherwydd yr hyn y gallant neu na allant ddweud wrthyf. Mewn gwirionedd, rydw i fel arfer yn deall ychydig yn fwy nag y maen nhw'n ei wneud am yr hyn rydw i'n gofyn amdanyn nhw. Os ydw i'n teimlo'n gyffyrddus â nhw, rydw i'n eu llogi i wneud y gwaith wrth law ... oherwydd maen nhw'n gallu canolbwyntio eu sylw ar y mater yn unig. Ni allaf fforddio gwneud hynny.

Flynyddoedd yn ôl, roeddwn i'n arfer trwsio fy nghar fy hun. Roeddwn i wedi gwneud popeth oedd i'w wneud i gar. Cefais yr amser, felly byddwn yn mynd i brynu llyfr a'i fwrw allan. Wrth imi heneiddio, dwi ddim yn mwynhau crafu fy migwrn mwyach felly dwi'n dod â hi i siop. Mae'n werth mwy o fy amser i gael rhywun arall i'w drwsio yn hytrach na fy mod yn ei drwsio. Hyd yn oed gyda chost afresymol cynnal a chadw ceir.

Onid dyma'r cyfeiriad y mae popeth yn symud ynddo? Gadewch i ni gymryd Optimeiddio Peiriannau Chwilio (SEO) fel enghraifft. Rwy'n weddol hyderus y gallwn, o ystyried yr amser, adeiladu amgylcheddau blwch tywod, tweakio ac arbrofi i weld sut y gallaf godi i frig pob un o algorithmau'r Peiriant Chwilio. Ond does gen i ddim amser i hynny. Cadarn - ni allai pawb ddarllen blog a dechrau gwneud hynny. Rwy'n deall ... ond gall llawer o bobl.

gwybodaeth SEO is am ddim - mae cryn gasgliad o wefannau a blog SEO ar y Rhyngrwyd sy'n postio eu profion a'u canfyddiadau yn barhaus. (Rydw i wedi defnyddio ychydig o'r mân newidiadau ar fy safle). Nid wyf yn ceisio rhoi SEO Consultants i lawr ... maen nhw gwerth yr arian. Ond nid ydyn nhw'n werth yr arian oherwydd eu harbenigedd, maen nhw'n werth yr arian fel adnodd gwerthfawr. Maen nhw'n ei wneud bob dydd fel nad oes raid i chi wneud hynny!

Y Rhyngrwyd is y Superhighway Gwybodaeth. Rwy'n gwybod bod hynny'n hen ac yn ystrydebol, ond mae'n wir. Mae dosbarthiad gwybodaeth yn mynd yn rhatach ac yn rhatach. Os ydw i eisiau darganfod sut i drin croen sych fy Jack Russell neu rydw i eisiau creu fframwaith Ajax ... mae'n hollol iawn i mi edrych arno.

Wrth i'r Net ddod yn fwy trefnus ac yn haws chwilio am wybodaeth, rwy'n credu ei bod yn bwysig ein bod ni'n edrych ar ein hunain yn llai fel 'arbenigwyr' a mwy fel 'adnoddau'. Mae arbenigedd ledled y lle ac mae'n rhad ac am ddim i'w gymryd. Nid yw adnoddau.

A fyddech chi'n cytuno?

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.