Experian: Llwyfan Marchnata Traws-Sianel

platfform marchnata traws sianel

Llwyfan marchnata traws-sianel Gwasanaethau Marchnata Experian yn grymuso brandiau i reoli a chyflawni pob rhyngweithiad cwsmeriaid o fewn un system, mewn amser real - gan ddileu'r angen am lwyfannau lluosog, gwahanol a gwerthwyr sianeli unigol. Mae'r platfform yn galluogi brandiau i integreiddio mewnwelediadau cwsmeriaid yn hawdd o unrhyw ffynhonnell ddata i greu rhyngweithiadau cwsmeriaid mwy deallus ac effeithiol ar draws hysbysebion e-bost, symudol, cymdeithasol, gwe, argraffu ac arddangos.

Mae Llwyfan Marchnata Traws-Sianel Experian yn cynnig:

  • Integreiddio data - Ennill gwir olwg panoramig o'ch cwsmeriaid trwy integreiddio data cwsmeriaid o unrhyw ffynhonnell, a haenu mewnwelediadau defnyddwyr cyfoethog Gwasanaethau Marchnata Experian
  • Rheoli ymgyrchoedd traws-sianel - Rheoli'r holl ymgyrchoedd traws-sianel yn ganolog a chyflwyno'r profiadau brand mwyaf cyson i'ch cwsmeriaid yn ddi-dor
  • Rheoli rhyngweithio - Cipiwch ymatebion a theimlad eich cwsmeriaid, yna trosoleddwch y data hwnnw ar unwaith ar gyfer rhyngweithiadau traws-sianel mwy perthnasol ac amserol

Mae un o'r pwyntiau y mae Experian yn ei wneud yn ei lyfryn marchnata traws-sianel yn allweddol ... nid yw'ch cleientiaid yn gweld sianeli, maen nhw'n gweld brand sengl. O ganlyniad, mae angen i chi sicrhau eich bod yn cydlynu ymdrechion ar draws sianeli i leihau diswyddiad, adnabod y cwsmer ble bynnag y mae, a siarad â nhw'n bersonol ac yn briodol o ystyried eu perthynas â'ch brand.

marchnata arbrofwr-traws-sianel

2 Sylwadau

  1. 1

    Yn ddiweddar roeddwn yn hynod isel ar arian ac roedd dyledion yn fy bwyta o bob ochr! Dyna UNTIL penderfynais wneud arian ar y rhyngrwyd. Es i i Monitorymoneymaker dot net, a dechrau llenwi arolygon am arian parod, a siawns fy mod i wedi gallu talu fy miliau yn llawer mwy !! Dwi mor falch, mi wnes i hyn !! Gyda'r holl straen ariannol y blynyddoedd hyn, rwy'n mawr obeithio y bydd pob un ohonoch yn rhoi cyfle iddo. - vttm

  2. 2

    aJ5u - Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf rydw i wedi bod yn hynod isel ar arian ac roedd debydau yn fy lladd o bob ongl! Roedd hynny'n iawn nes i mi ddysgu cynhyrchu arian .. ar y RHYNGRWYD! Fe wnes i lanio ar rwyd pwynt Monitorymoneymaker, a dechrau gwneud arolygon am arian, a gwneud hynny, rydw i wedi bod yn llawer mwy abl i wneud fy mhethau !! Rwy'n hapus, imi wneud hyn !!! Gyda'r holl straen ariannol y blynyddoedd hyn, rwy'n mawr obeithio y bydd pob un ohonoch yn rhoi cyfle iddo. r04O

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.