PEIDIWCH Â MYND: Tri Tacteg Bwriad Ymadael Na Fyddent Yn Cythruddo'ch Ymwelwyr

strategaethau bwriad ymadael

Technoleg bwriad ymadael (Beth ydyw?). Fersiwn marchnata digidol o KC a The Sunshine Band's Peidiwch â mynd.

Rydym wedi profi drosodd a throsodd trwy brofion A / B y gall defnyddio technoleg bwriad ymadael i sbarduno troshaen fod yn ffordd hynod effeithiol o achub ymwelwyr rhag gadael. Mae enghreifftiau o gynnwys a ysgogwyd yn cynnwys cynnig codau disgownt neu awgrymiadau cofrestru cylchlythyr. Efallai y bydd rhai yn dadlau bod yr ymyriadau hyn yn lleihau profiad y cwsmer. Gan gadw hyn mewn cof, isod mae ychydig o dactegau a allai eich helpu i wrthweithio'r effaith hon wrth gynnal ymgyrchoedd bwriad ymadael.

Tacteg # 1 - Segment, Segment, Segment

Mae nifer o fanteision i ganolbwyntio'ch negeseuon bwriad ymadael ar is-setiau penodol o'ch sylfaen ymwelwyr. Nid ydych yn mynd i fod eisiau dosbarthu codau disgownt willy-nilly i bob ymwelydd allan yna. Gall cynnig codau gostyngiadau niweidio'ch brand a gyrru siopwyr nad ydynt yn deyrngar. Strategaeth fwy pwerus yw gwobrwyo'ch cwsmeriaid gorau - eich sylfaen ymwelwyr fwyaf ffyddlon - gyda gostyngiadau i gynnal y lefel uchel byth-bwysig honno o gadw cwsmeriaid mewn marchnad dirlawn a chystadleuol iawn.

Gydag un o'n cwsmeriaid cwmnïau hedfan, yn ddiweddar rydym wedi trosoli cyfuniad o ddata all-ganolog sy'n canolbwyntio ar y cwsmer, data amser real yn y sesiwn ac ymddygiad pori / prynu hanesyddol er mwyn targedu segmentau gwerth uchel, teyrngarwch uchel gyda gostyngiadau yn unig. Arweiniodd hyn at gynnig allanfa â ffocws da iawn a gynhyrchodd lifftiau mewn archebion o 16 i 20 y cant ar draws tair segment unigol.

Ar ochr caffael pethau, dim ond os ydych chi'n cydnabod bod yr ymwelydd yn newydd y byddwch chi am annog cylchlythyr i arwyddo.

Y pwynt yw ei bod yn bwysig canolbwyntio ar eich ymgyrch a meddwl am resymeg segmentu sy'n gwneud synnwyr ac yn gweithio o amgylch bwriad eich prosiect (bwriad pun).

Tacteg # 2 - Byddwch Fel Dŵr

Nid oes rhaid i'ch tacteg fod yn droshaen. Meddyliwch y tu allan i'r bocs (bwriad pun unwaith eto). Ehangwch eich gorwelion (fel mae Bruce Lee yn awgrymu) ac ystyriwch gyflwyniad eich cynnwys ar ffurf wahanol a allai fod yn llai ymwthiol a gwella profiad y cwsmer, wrth ddenu'r ymwelydd yn ôl i'r dudalen.

Ceisiwch sbarduno a helo bar (fel neges ar frig y sgrin, y gall defnyddiwr ei diswyddo) yn lle'r troshaeniad bras nodweddiadol a allai amharu ar bori ar y dudalen. Neu canolbwyntiwch ar rywfaint o gynnwys penodol o ddiddordeb, fel y ffaith y gallai eitem fod yn stoc isel neu ar gael yn isel a chyflwyno ychydig o awgrym:

Seddi Bwriad Ymadael Chwith

I greu ciw fel hyn, mae angen segmentu arnoch i nodi bod hediadau gyda phump neu lai o seddi ar ôl. Mewn sawl ffordd, mae popeth bob amser yn dod yn ôl i Dacteg # 1 (fel y gwelwch eto yn y domen olaf isod).

Tacteg # 3 - Byddwch yn Gynorthwyol

Nid oes raid i chi daflu gostyngiad uchel neu cofrestrwch yma neges o flaen yr ymwelydd. Yn syml, gallwch gynnig cymorth amserol i ymwelydd mewn angen.

Mewn llinell sylfaen gwnaethom redeg am gwsmer yn gwerthu yswiriant cartref, gwnaethom gasglu nifer o briodoleddau ymwelwyr trwy eu gwahanol fewnbynnau wrth iddynt deithio trwy'r twndis - teitl (i gael rhyw), dyddiad geni (i greu grwpiau ystod oedran) a mwy (cyfeiriwch at Tacteg # 1 eto). Yn y pen draw, roedd clymu'r dimensiynau hyn â chyfraddau trosi cam wrth gam ac ymgysylltu ar hyd pob tudalen o dwndwr y cais yn caniatáu inni ddeall sawl pwynt ffrithiant yn seiliedig ar yr ymwelydd. Un dysg oedd bod ymwelwyr yn y braced ystod oedran uchaf yn trosi ar gyfradd llawer is ar ôl iddynt gyrraedd cam penodol o'r twndis. Yr ateb? Targedu'r ymwelwyr hyn gyda'r cynnig o gymorth sgwrsio pe byddent wedi bod yn segur am gyfnod penodol o amser ac wedi dangos bwriad i adael. Dangosodd y canlyniadau well ymgysylltiad a phrofiad y cwsmer, yn ogystal â cheisiadau a achubwyd gan dîm y ganolfan alwadau cwsmeriaid.

Peidiwch â mynd (Peidiwch â mynd i ffwrdd)

Aros Bwriad Ymadael

Gall ysgogi'r tactegau hyn yn eich strategaethau bwriad ymadael nid yn unig ysgogi cynnydd ym mherfformiad eich ymgyrch, ond sicrhau nad ydych yn gwthio ymwelwyr i ffwrdd oherwydd y ffyrdd anghofus weithiau y cyflwynir troshaenau bwriad ymadael. Yn y pen draw, mae angen profi profiadau'r cwsmeriaid hyn o hyd, a'u profi'n barhaus, fel eich bod yn siŵr eu bod yn gweithio i'ch ymwelwyr. Ond y pwynt yw y gallwch chi ddenu'r ymwelydd yn gwrtais i'ch gwefan yn lle beggin 'os gwelwch yn dda, os gwelwch yn dda, peidiwch â mynd.

Peidiwch â mynd. Edrychwch ar ein Dull Cyflym o Ymladd y Bwriad Ymadael.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.