Esblygiad Dynamig Teledu yn Parhau

teledu

Wrth i ddulliau hysbysebu digidol amlhau a chyffroi, mae cwmnïau'n cyllido mwy o arian i hysbysebu teledu i gyrraedd gwylwyr sy'n treulio 22-36 awr yn gwylio'r teledu bob wythnos.

Er gwaethaf yr hyn y gallai sibrydion y diwydiant hysbysebu ein harwain i gredu dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf gan nodi dirywiad teledu fel y gwyddom, mae hysbysebu teledu yn lle hynny yn fyw, yn dda, ac yn cynhyrchu canlyniadau cadarn. Yn ddiweddar Astudiaeth MarketShare a ddadansoddodd berfformiad hysbysebu ar draws allfeydd diwydiant a chyfryngau fel teledu, arddangos ar-lein, chwilio taledig, hysbysebu print a radio, canfu MarketShare mai'r teledu sydd â'r effeithlonrwydd uchaf o ran cyflawni dangosyddion perfformiad allweddol, neu DPAau, fel gwerthiannau a chyfrifon newydd. Wrth gymharu perfformiad ar lefelau gwariant tebyg, ar gyfartaledd roedd y teledu bedair gwaith lifft gwerthu digidol.

Mewn gwirionedd, gallai 2016 ddirwyn i ben fel un o'r blynyddoedd mwyaf proffidiol erioed ar gyfer hysbysebu ar y teledu, diolch yn rhannol i Super Bowl 50 - a osododd y llwyfan gyda'i hysbysebion $ 4.8 miliwn, 30 eiliad. Yn ôl Oed Hysbysebu, cyfanswm gwariant hysbysebion ar hysbysebion yn y Super Bowl rhwng 1967 a 2016 (a'i addasu ar gyfer chwyddiant) oedd $ 5.9 biliwn.

Roedd cyfran amcangyfrifedig Super Bowl 50 o wariant hysbysebion teledu rhwydwaith darlledu 2016 yr Unol Daleithiau yn record o 2.4%, dwbl y lefel yn 2010 (1.2%), bedair gwaith y lefel ym 1995 (0.6%), a chwe gwaith y lefel yn 1990 (0.4% ). Dilynodd y gêm fawr yn ôl troed pedwerydd chwarter cryf iawn ar gyfer gwariant hysbysebion teledu, sydd, yn ôl Mynegai Cyfryngau Safonol, gwelwyd cynnydd cyffredinol o 9 y cant mewn gwariant teledu ar ddiwedd 2015. Hydref 2015 oedd mis hysbysebu gorau darlledu ers mis Ionawr 2014 - ac eto un dangosydd arall o allu parhaus a chynyddol hysbysebion teledu.

Fodd bynnag, ni ellir gwadu y dylid ail-lunio'r sgwrs yn lle dirywiad y teledu ein bod yn hytrach yn profi esblygiad parhaus teledu a gwylwyr - fel y mae natur bywyd. Hyd yn oed gyda'r nifer o wahanol sgriniau ac opsiynau dosbarthu sydd ar gael, mae gwylwyr yn dal i fwynhau gwylio'r teledu - a'r hysbysebion sy'n cyd-fynd ag ef. Yn ôl The Wall Street Journal's Os Ydych chi'n Meddwl bod Teledu Yn farw, Efallai eich bod chi'n Mesur Anghywir, mae oedolion o bob oed yn treulio mwy o amser gyda'r teledu na gydag unrhyw blatfform arall. Gan ddyfynnu mesuriadau Nielsen, mae'r erthygl yn tynnu sylw at y ffaith bod oedolion yn treulio tua 36 awr yr wythnos yn gwylio'r teledu, tra eu bod nhw'n treulio tua saith awr ar eu ffonau smart. Ar gyfer pobl ifanc 18-34 oed, treulir bron i 22 awr yn gwylio'r teledu tra bod tua 10 awr yn cael ei dreulio ar ffonau smart.

O'u cyfuno, mae'r niferoedd a'r realiti hyn yn paentio'r darlun o amgylchedd hysbysebu teledu sy'n fywiog, yn effeithiol, ac yn amlwg yn broffidiol. Ac er bod y cyfrwng wedi bod yn sail ers amser maith am fod ddrud - honiad a dyfodd wrth i opsiynau digidol rhatach fynd i mewn i'r llun - rydym wedi gweld adfywiad cryf mewn diddordeb mewn teledu ar draws llawer o wahanol fathau o hysbysebwyr. Felly er y gallai hysbysebion baner ac arddangos fod yn rhatach eu creu a'u cyhoeddi i ddechrau, mae cyfradd clicio drwodd hysbysebion o'r fath ar gyfartaledd ar draws pob fformat a lleoliad yn dal i fod yn 0.06 y cant yn isel iawn. Hefyd, nid yw 54% o ddefnyddwyr yn clicio hysbysebion baner oherwydd nad ydyn nhw'n ymddiried ynddyn nhw, ac mae pobl ifanc 18 i 34 oed yn llawer mwy tebygol o anwybyddu hysbysebion ar-lein, fel baneri a'r rhai ar gyfryngau cymdeithasol a pheiriannau chwilio, o'i gymharu â hysbysebion teledu, radio a phapurau newydd traddodiadol.

Mae teledu fel cyfrwng traddodiadol yn dal i fod yn bwysig. Pan fyddwn yn rhedeg amserlen deledu trwm, gwelwn godiad mewn gwerthiant ac ymwybyddiaeth o gynnyrch. Mae angen i ni redeg pythefnos o ddigidol i gael cyrhaeddiad un diwrnod o ddarlledu, Rich Lehrfeld, uwch farchnata a chyfathrebu brand VP-byd-eang yn American Express

Nawr, er bod hysbysebu ar y teledu yn gwneud gwaith gwych o ddal ei hun, nid yw hynny'n golygu nad yw'n chwarae'n dda gyda dulliau hysbysebu mwy, mwy “clun” a modern ac mae gwir angen ymgyrch omni-sianel arnoch i fod yn llawn yn effeithiol ar draws pob platfform. Felly er ei fod yn dal i fod yn chwaraewr gweithredol i gwmnïau ar draws llawer o wahanol segmentau busnes, mae'r teledu yn integreiddio'n dda ac yn codi'r ymdrechion hysbysebu ar gyfer pob sianel arall fel fideo ar-lein, hysbysebion rhaglennol, cymdeithasol, symudol, ac ati.

Fel platfform agnostig dyfais, er enghraifft, mae teledu yn rhoi cyfle i hysbysebwyr drosoleddu'r cynnwys uchaf (h.y., mae OTT yn cyfeirio at gyflwyno sain, fideo a chyfryngau eraill dros y Rhyngrwyd heb i weithredwr aml-system gymryd rhan yn y rheoli neu ddosbarthu'r cynnwys) a chyfleoedd eraill i gyrraedd eu cynulleidfaoedd ar draws dwsinau o wahanol lwyfannau (ee cebl, rhwydwaith, ac annibynnol fel Netflix a Hulu).

Mae'r ymgyrch arlywyddol gyfredol yn dyst i bwer teledu fel mecanwaith cyflwyno neges a chynnwys. Yn ôl Nielsen, mae oedolion sy'n pleidleisio yn treulio 447 munud y dydd ar gyfartaledd yn gwylio'r teledu, 162 munud yn gwrando ar y radio, a dim ond 14 munud a 25 munud yn gwylio fideo ar eu ffonau a'u llechi (yn y drefn honno).

Yn ôl Derek Willis o’r New York Times, ni fydd unrhyw beth yn disodli teledu fel canolbwynt strategaeth cyfryngau ymgyrch arlywyddol yn 2016.

Treuliodd oedolion sy'n gwylio teledu 7.5 awr y dydd ar gyfartaledd o flaen y set yn ystod tri mis cyntaf [2015] ... llawer mwy o amser nag y mae pobl yn ei dreulio ar eu cyfrifiaduron personol, ffonau clyfar a thabledi. Ac mae Americanwyr hŷn - ymhlith y pleidleiswyr mwyaf dibynadwy - yn gwylio mwy o deledu na'u cymheiriaid iau. Pam fod teledu yn dal i fod yn Frenin ar gyfer Gwariant Ymgyrch.

Ni ellir gwadu mai teledu yw'r buddsoddiad hysbysebu gorau o hyd, ond mae angen i chi integreiddio ymgyrch ar draws llwyfannau eraill o hyd (gwe, cymdeithasol, symudol, ac ati) - sef oherwydd nad yw'r ymateb bob amser yn cael ei gynhyrchu'n uniongyrchol o'r teledu mwyach - ond gan gan ddefnyddio solid analytics gallwch chi ganfod y effaith halo sydd gan deledu ar yr ymgyrch gyfan. Felly er bod dyfeisiau'n amlhau ac amgylchedd y cyfryngau yn dod yn fwyfwy anniben, nid yw'r 36 awr hynny y mae oedolion yn eu treulio yn gwylio'r teledu yr wythnos (a 22 awr ar gyfer millennials), yn gorwedd - ac nid yw'r elw ar fuddsoddiad y mae hysbysebwyr yn parhau i'w fedi o'u buddsoddiadau yn y cyfryngau a chreadigol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.