Esblygiad Optimeiddio Peiriannau Chwilio: Gyda Rhai Cyngor SEO Am Ddim

Esblygiad Peiriannau Chwilio

Y penwythnos hwn, cyfarfûm am goffi gyda ffrind a oedd yn gweithio yn y diwydiant gwasanaethau cartref. Roedd yn galaru bod gan ei gwmni gontract gydag asiantaeth SEO dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf ond nid oedd yn siŵr a oeddent yn cael elw ar fuddsoddiad am yr arian yr oeddent wedi'i wario gyda nhw ai peidio.

Roedd y cyfanswm ymhell dros $ 100,000 yn ystod oes gyda'r ymgynghorydd. Roedd y ddau ohonyn nhw'n pryderu pe bydden nhw'n stopio, bydden nhw'n colli arweinyddion chwilio organig ... a phe bydden nhw wedi parhau, bydden nhw'n syml yn taflu arian i lawr y toiled. Gofynnais 3 chwestiwn iddynt:

  1. Sut oedd y cwmni SEO wedi profi'n enillion ar fuddsoddiad yn feintiol? Un o'r pethau cyntaf a wnawn gyda'n cleientiaid yw gwaith trylwyr o sicrhau bod pob plwm - ffôn neu we - yn cael ei nodi fel arweinydd gan beiriannau chwilio. Hyd yn oed gyda Word of Mouth, rydyn ni'n gofyn i'n cleientiaid ofyn i'w cwsmeriaid bob amser sut roedden nhw wedi clywed am y busnes. Mae'r wybodaeth hon yn cael ei throsglwyddo i'w tîm gwerthu neu eu CRM lle gallant glymu unrhyw drosiadau i draffig chwilio. Nid yn unig roedd yr ymgynghorydd wedi gwneud hyn, meddai byth gofynnodd iddynt a oeddent yn cael busnes o'r traffig organig ai peidio.
  2. Pe byddech chi'n cael gwared â'r cwmni SEO yfory, pa waith fyddai'n dod i ben? Pan rydyn ni'n gwneud gwaith SEO, rydyn ni'n ymchwilio i eiriau allweddol, yn ymchwilio i gystadleuwyr, yn ysgrifennu erthyglau, yn gwneud graffeg, yn cael lluniau cleientiaid, a hyd yn oed yn recordio fideos i geisio gwella pob tudalen i'w gwneud yn fwy rhyfeddol a rhanadwy. Rydym, wrth gwrs, yn gwneud y gorau o'r wefan a hefyd yn sicrhau bod taith y cwsmer wedi'i marcio'n glir i yrru arweinyddion peiriannau chwilio i mewn i ffurflenni cyswllt ar gyfer cyfarfodydd gwerthu a drefnwyd, treialon am ddim, lawrlwythiadau am ddim, neu arddangosiadau. Mewn 3 blynedd, yr ymgynghorydd SEO byth wedi cyffwrdd â'u gwefan.
  3. Sut ydych chi'n graddio ar delerau heb eu brandio'n rhanbarthol neu'n genedlaethol? Mae ymgynghorwyr SEO yn tueddu i daflu pethau fel rydych chi'n graddio'n well na'r mis diwethaf ar nifer X o eiriau allweddol. Gwych ... ond beth yw'r allweddeiriau hynny? Os yw'r allweddeiriau'n cynnwys enw'ch cwmni, mae hynny'n ddefnyddiol ond nid optimeiddio peiriannau chwilio. Wrth gwrs, dylai eich cwmni raddio am ei enw corfforaethol, enwau cynnyrch, neu bobl o fewn y sefydliad. Y ROI go iawn o optimeiddio peiriannau chwilio yw mynd i'r afael ag allweddeiriau nad ydynt wedi'u brandio ond sy'n dangos bwriad i ymchwilio i'r penderfyniad prynu nesaf. Mewn tair blynedd, dim ond yn y 3 chanlyniad uchaf y gwnaeth y cleient hwn ei restru ar gyfer termau wedi'u brandio. Y term agosaf heb frand oedd # 6.

Yr unig reswm rydyn ni'n gwneud SEO yw gyrru busnes. Yr unig ffordd i gyfiawnhau SEO yw gyda busnes newydd. Nid wyf yn siŵr sut rydych chi'n dweud eich bod chi'n gweithredu strategaethau optimeiddio peiriannau chwilio ar gyfer cleient heb ddarparu strategaeth iddyn nhw mewn gwirionedd, cyflwyno a hyrwyddo cynnwys, a darparu adroddiadau cywir sy'n adlewyrchu'ch ymdrechion. Nid yw dros nos ... ond ymhen ychydig fisoedd dylai cleient fod yn gweld prif ddangosyddion erthyglau a'r wefan yn ennill traffig.

Beth oedd yr asiantaeth SEO yn ei wneud mewn gwirionedd?

Dim ond un peth y gallai'r ymgynghorydd hwn fod yn ei wneud ... backlinking. Tynnais rai adroddiadau ychwanegol ar backlinks a nodais lond llaw o wefannau yr oedd yr asiantaeth yn postio erthyglau arnynt a oedd ~ 300 gair y darn gyda dolen llawn allweddair yn ôl i gyfeiriad gwe'r cleient. Dim ond un broblem sydd yna ...

Nid yw'n gweithio.

Roedd y safleoedd yn druenus y rhannwyd y cysylltiadau arnynt ac yr oeddent ffermydd cyswllt ar gyfer mwy o'i gleientiaid (neu ymgynghorwyr SEO eraill). Nid oedd y safleoedd yn gymhellol, nid oeddent wedi'u rhestru, ac nid oeddent yn gyrru unrhyw ymwybyddiaeth i'r cwsmer.

Mae hon yn strategaeth a arferai weithio ... ond mae Google wedi addasu ei algorithmau sawl gwaith er 2011 (gweler yr ffeithlun isod) i atal y hapchwarae hwn o ganlyniadau peiriannau chwilio. Heddiw, mae optimeiddio peiriannau chwilio yn gofyn am dunnell o greadigrwydd ac ymdrech.

Beth fyddwn i'n ei wneud yn wahanol?

Mae cydweithiwr yn y diwydiant yn galw'r strategaeth rydyn ni'n ei dilyn linkearning, yn hytrach nag adeiladu cyswllt. Rydym yn datblygu strategaethau cynnwys ar gyfer ein cleientiaid sy'n cynnwys ymchwil, erthyglau, ffeithluniau, micrograffeg, a fideos sydd â ffocws tynn a thrylwyr. Ar ôl i ni ddatblygu'r cynnwys, rydym yn hyrwyddo'r cynnwys trwy strategaethau taledig a chysylltiadau cyhoeddus, gan yrru cysylltiadau perthnasol o ansawdd uchel yn ôl i'r ffynhonnell. Dim gemau, dim hacio, dim twyllwyr ... dim ond gwaith caled.

Yn eironig, gwnaeth y bobl yn Bubblegum yr union strategaeth HON gyda'r ffeithlun canlynol, Esblygiad Optimeiddio Peiriannau Chwilio. Mae'n ffeithlun hardd, wedi'i ymchwilio'n dda, ac yn berffaith i'm cynulleidfa. A dyfalu beth? Fe wnaethant ennill y ddolen!

O, ac os cliciwch drwodd ar yr ffeithlun, fe welwch dudalen ryngweithiol hardd i brofi Esblygiad SEO!

Esblygiad SEO