Mae Tystiolaeth yn Pwyntio at Berthynas rhwng Safle SERP a Gwesteiwr Gwe

Matt Cutts gan planetc1

Matt Cutts gan planetc1

Ddiwedd mis Awst, esboniodd Matt Cutts fod Google yn edrych ar gyflymder gwefan fel ffactor lle mae gwefan yn ymddangos ar y dudalen canlyniadau chwilio. Yn ei Fideo Help Gwefeistr, dywedodd: “Os yw'ch gwefan yn wirioneddol araf, rydym wedi dweud ein bod yn defnyddio cyflymder tudalen yn ein safleoedd. Ac felly bod yr holl bethau'n gyfartal, ie, gall safle raddio'n is.

“Nawr, rydyn ni'n tueddu i beidio â siarad am bethau yn nhermau fel nifer absoliwt o eiliadau oherwydd bod gwefannau'n gweithio'n wahanol mewn gwahanol rannau o'r byd, ac mae yna led band a chyflymder gwahanol mewn gwahanol rannau o'r byd.

“Fodd bynnag, mae’n ffordd dda o feddwl amdano i ddweud, iawn, edrych ar eich cymdogaeth o wefannau. Edrychwch ar y gwefannau sy'n cael eu dychwelyd gyda chi, ac yna os mai chi yw'r allgleiwr. Os ydych chi ar y gwaelod iawn oherwydd bod eich gwefan yn wirioneddol araf, yna ie, efallai y bydd eich gwefan yn graddio'n is oherwydd cyflymder ei thudalen. "

Perthnasedd amser lawrlwytho

Mae amser llwyth hir wedi bod yn rhywbeth y mae arbenigwyr defnyddioldeb wedi dadlau yn ei erbyn erioed, wrth i fwy o berchnogion gwefannau bacio eu tudalennau cartref gyda sgriptiau, delweddau a chynnwys arall a barodd i ymwelwyr eistedd ac aros i bethau eu llwytho.

Y nod oedd sicrhau gwell profiad i ddefnyddwyr, ond nid oedd hyn yn cyd-fynd â'r casgliad o ddylunwyr gwe a pherchnogion gwefannau. Roedd llawer yn teimlo bod yr opsiwn o gynnig elfennau “cŵl” ychwanegol yn bwysicach nag osgoi rhwystredigaeth defnyddwyr.

Mae'r ddadl yn ffafrio'r defnyddiwr

Ac eto, gyda Google yn gwneud yr amser y mae'n ei gymryd i safle lwytho porwr ymwelydd yn elfen hanfodol yn safle'r wefan, bydd mwy o bobl heb os yn ystyried amseroedd llwyth cyflymach yn bwysig. Ac mae amseroedd llwytho tudalennau cyflymach yn aml yn dechrau gyda'r darparwr sy'n cynnal y wefan.

Mae'r rhan fwyaf o ddarparwyr cynnal yn rhannu gweinyddwyr ymhlith llawer o'u cleientiaid. Po fwyaf o wefannau sy'n cael eu cynnal ar weinydd penodol, y mwyaf o adnoddau sy'n cael eu defnyddio ac mae amseroedd llwytho yn dioddef.

Er y bydd llawer o ddarparwyr cynnal yn symud safle cwsmer i weinyddwr gwahanol os bydd y cwsmer yn gofyn amdano, opsiynau eraill fel gwesteiwr pwrpasol neu weinyddion preifat rhithwir yn helpu i leihau amser llwytho tudalennau. Y broblem yw, nid oes gan bob darparwr cynnal y rhain fel opsiynau; ac fel arfer, nid oes gan gynlluniau cynnal gostyngedig neu am ddim nhw.

Mwy nag amser llwytho yn unig

Mae amser llwytho tudalen yn chwarae rhan bwysig yn safle safle. Fodd bynnag, nid dyma'r unig newidyn y gall y gwesteiwr gwe effeithio arno. Gall diogelwch, uptime / amser segur, a lleoliad hefyd chwarae rhan fawr yn y modd y mae peiriannau chwilio yn gwerthuso tudalen we.

diogelwch

Nid oes unrhyw un eisiau i'w wefan gael ei thynnu o Google, nac unrhyw beiriant chwilio arall, oherwydd mae'n digwydd bod yn cynnal meddalwedd faleisus. Ac eto mae adroddiad gan WhiteHat Security yn dangos bod gan 86 y cant o'r holl wefannau o leiaf un bregusrwydd a allai ganiatáu i haciwr lanlwytho cod maleisus i'r wefan honno.

Dau o'r mwy gwendidau cyffredin yn uniongyrchol gysylltiedig â'r gwesteiwr gwe: gwendidau FTP a gwendidau cyfluniad gweinydd.

Uptime / Amser segur

Os na all ymwelwyr gael mynediad i wefan oherwydd bod y gweinydd i lawr, yna ni all pryfed cop y peiriant chwilio gyrraedd ychwaith. Ni ddylid ystyried gwesteiwyr gwe nad ydynt yn sefyll gyda gwarant uptime 99.9 y cant oherwydd yr effaith negyddol y gallai hyn ei chael ar ymdrechion SEO gwefan.

Lleoliad

Bydd cwmnïau sydd wedi'u lleoli yn yr Unol Daleithiau yn graddio'n uwch ar gyfer chwiliadau a wneir gan berson yn yr Unol Daleithiau - os yw'r wefan yn cael ei chynnal yn yr Unol Daleithiau. Yn yr un modd, dylai busnesau mewn gwledydd eraill neu ranbarthau daearyddol ddewis cynlluniau cynnal sy'n agos, oherwydd bydd chwiliadau a gynhyrchir o'r rhanbarth hwnnw yn graddio safleoedd lleol yn uwch ac yn fwy perthnasol.

Wrth gwrs, nid yw dewis y gwesteiwr cywir yn golygu dim i SEO os anwybyddir y cynnwys a ffactorau graddio eraill; ond i gwmni sy'n cymryd pob agwedd ar ganlyniadau eu peiriannau chwilio o ddifrif gallai'r gwesteiwr cywir roi'r ymyl sydd ei angen arnynt.

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.