Eich Rhestr Wirio ar gyfer Gŵyl Dechnoleg Lwyddiannus!

PD2 1565

Y penwythnos diwethaf hwn, fe wnaethon ni gicio o'r cyntaf Cerddoriaeth, Marchnata a Tech Midwest Digwyddiad (#MTMW) - digwyddiad yma yn Indianapolis i godi arian ar gyfer y Gymdeithas Lewcemia a Lymffoma er cof am fy Nhad a gollwyd gennym y llynedd. Dyma'r digwyddiad cyntaf i mi ei gynnal erioed felly roedd yn eithaf brawychus. Fodd bynnag, aeth i ffwrdd heb drafferth ac rwyf am roi mewnwelediad i eraill pam ei fod mor llwyddiannus.

Penderfynon ni wneud a gŵyl dechnoleg yn hytrach na'r gynhadledd ddiflas ar gyfartaledd fel y gallai pobl ymlacio a bod yn gymdeithasol gyda'i gilydd yn hytrach na chael eu diflasu at eu dagrau gan y Powerpoint drwg nesaf. Gallai mynychwyr gael un ar un tro gyda noddwyr i werthuso eu hoffrymau ... ond heb yr areithiau.

 • Elusen - waeth beth fo'ch digwyddiad, gallwch wneud yn dda trwy sicrhau bod rhywfaint o elw'r digwyddiad yn mynd at elusen benodol. Yn ein hachos ni, gwnaethom roi 100% o'r enillion i'r gymdeithas Lewcemia a Lymffoma. Roedd gennym ni hyd yn oed fynychwyr yn cychwyn eu mentrau codi arian eu hunain a gyfunodd â'n rhai ni! Diolch # run4doug
 • Noddwyr - roedd cael elusen wedi ein galluogi i fynd allan i ddod o hyd i noddwyr ar gyfer arwyddion, cardiau rhodd, staff, bwyd a cherddoriaeth. Buom yn gweithio gyda noddwyr i weld sut y gallem gadw pecynnau am gost isel trwy fasnachu ymdrechion gyda nhw - ac fe weithiodd!
 • Lleoliad - mae'r lleoliad cywir yn hollbwysig. Dewisasom y Rathskeller yn Indianapolis - canolbwynt gwych rhan ffasiynol o'r dref gyda mynediad o bob man - roedd ganddo ardd gwrw, bar ac ystafell bêl - i gyd gyda llwyfannau a sain i redeg cerddoriaeth. Roedd y staff yno i'w wneud yn llwyddiant ac yn rhagori ar yr holl ddisgwyliadau.
 • Cysylltiadau Cyhoeddus - PR Dittoegweithiodd yn ddiflino am fisoedd i gysylltu â theledu, radio, papur newydd a chyfryngau ar-lein lleol i hyrwyddo'r digwyddiad. Roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol diolch i'w hymdrechion!
 • Cyfryngau Cymdeithasol - gwnaethom bostio bron bob dydd ar ein gwefan a thrwy sianeli cyfryngau cymdeithasol i barhau i ddenu pobl i ddod. Gwnaethom hefyd hysbysebu ar Facebook a Twitter i yrru mwy o ymwybyddiaeth. Fe wnaethon ni weithio gyda Strategaethau Safle, arbenigwyr chwilio lleol a hyrwyddodd y digwyddiad yn gymdeithasol ac ar ein sioe radio marchnata.
 • Cerddoriaeth - Roedd amrywiaeth eang o gerddoriaeth… o'r Gleision i Bluegrass a Gwerin i Jazz yn bresennol. Fe wnaethon ni hyd yn oed gynnal cyngerdd rhithwir diffiniad uchel yn ein neuadd dechnoleg o Atmosffer.
 • Rheoli Digwyddiadau - Mae Steve Gerardi yn hyrwyddwr digwyddiadau lleol ac roedd yn gwybod popeth yr oedd angen ei gynllunio a'i weithredu yn unol â phob manylyn. Nid oedd yn ddim llai na rhyfeddol trwy gydol y broses o gynllunio a chyflawni'r digwyddiad.
 • Cofrestru Ar-lein - Gallai mynychwyr dalu ar-lein ac roedd gennym restr ymwelwyr wrth y giât, ynghyd ag iPad lle gallent dalu gyda cherdyn credyd. Yn lle tocynnau, fe wnaethon ni ddosbarthu bandiau arddwrn â chod lliw lle'r oedd gan y noddwyr, oedolion, plant a bandiau i gyd eu lliw eu hunain er mwyn eu hadnabod yn hawdd.
 • Arwyddion - Roedd angen eitemau hyrwyddo, mapiau, cefndir carped coch ar gyfer lluniau, baneri a thaflenni ... ac mewn partneriaeth â chwmni anhygoel PERQ i gyflawni'r rheini.
 • Gwobrau - PERQ rhaglennu eu Ciosgau FATWIN yn y digwyddiad lle gallai pob mynychwr gofrestru ac ennill gwobrau. Cynyddodd y traffig traed hwn i'n neuadd dechnoleg ac aeth ein mynychwyr i gyd adref gyda gwobr!
 • Sain - Ni allaf bwysleisio pa mor bwysig oedd y sain. Gyda'r cydbwysedd iawn o gerddoriaeth a phobl, roedd pawb yn cael chwyth yn y digwyddiad heb iddo fod yn rhy uchel. Roedd pobl yn gallu cael sgyrsiau a chlywed y dalent anhygoel yn chwarae yn y cefndir o hyd. Roedd y neuadd dechnoleg ar y blaen fel y byddai noddwyr yn cael mwy o sylw. Pyramid Sound Works dan arweiniad Mike Ottinger arwain y sain ac roedd yn anhygoel!
 • Crysau-T - Y Wasg Gelf dyluniodd Grys-T coffaol ar gyfer yr ŵyl a werthodd allan (ond gallwch eu harchebu ar-lein yma tan Fai 10fed). Roedd gan staff grysau-t gyda STAFF wedi'u hargraffu ar y cefn. Sefydlodd y Art Press hefyd fwrdd nwyddau a oedd yn derbyn cardiau credyd a hyd yn oed yn adeiladu'r safle archebu ar-lein fel y gallai Folks brynu crys yn ddiweddarach!
 • Bwyd a Diod - i gyferbynnu bwydlen anhygoel yr Almaen, fe wnaethon ni hefyd restru anhygoel Pizzeria Efrog Newydd lleol i barcio eu tryc bwyd wrth y giât i'r digwyddiad. Dywedodd y ddau leoliad eu bod wedi gwneud gwerthiannau gwych drwyddi draw ... ac roedd y dorf eisiau bwyd! Er bod bar yn rhan o'r lleoliad, roedd gennym hefyd yr ystafell bêl ar gael os nad oedd pobl yn gyffyrddus o amgylch yr yfed.
 • Gorsafoedd Codi Tâl - Mae gan bawb ffôn ac mae angen codi tâl arnyn nhw i gyd. Diolch byth i ni, Powerqube danfon paled o'u gwefrwyr craff anhygoel ac roedd pawb yn gallu tynnu lluniau a'u rhannu trwy gydol y dydd! Mae batris marw yn golygu nad oes rhannu !!!
 • Fideo a Lluniau - daethom â'r ffotograffydd digwyddiad gorau yn y wladwriaeth, Paul D'Andrea. A chawsom Isaac Daniel, an fideograffydd medrus sy'n arbenigo mewn adrodd straeon yn dod gyda thîm, casgliad o gamerâu a GoPros, ac egni di-stop. (Mae fideos yn cael eu lawrlwytho a'u cymysgu wrth i mi ysgrifennu hwn).

crys-t celf-gwasg

Beth wnaethon ni Miss Miss?

Er ei fod yn ddigwyddiad gwych, credaf inni fethu cwpl o eitemau:

 1. Rhaglenni - Byddai rhaglen fach wedi bod yn bobl groesawgar iawn, gan ddarparu dolenni pwysig, disgrifiadau o noddwyr, ac amserlen ar eu cyfer!
 2. Ymweliadau Noddwr - Rwy'n credu y byddai cerdyn tebyg i arddull Bingo lle roedd yn rhaid i bobl gael stamp gan bob noddwr er mwyn chwarae FATWIN wedi gyrru mwy o draffig i bob bwth technoleg.

Dim ond nodyn - cefais fy enwebu ar gyfer y Dyn a Menyw y Flwyddyn ymgyrchu a gallwch o hyd rhoi trwy Fai 10fed!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.