Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol i Dyfu Eich Digwyddiad Nesaf

digwyddiadau cymdeithasol

Pan ddaw i marchnata cyfryngau cymdeithasol a digwyddiadau, y wers yw: dechreuwch ei defnyddio NAWR - ond gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwrando cyn i chi lamu. Rhagorodd defnyddwyr cyfryngau cymdeithasol ar ddefnyddwyr e-bost yn fyd-eang dair blynedd yn ôl a rhagwelir y bydd rhwydweithiau cymdeithasol yn dal i dyfu. Meddyliwch am gyfryngau cymdeithasol fel sianel gyfathrebu y tu hwnt i offeryn hyrwyddo neu amnewid hysbysebu. Mae llwyfannau cyfathrebu un i lawer yn llai ac yn llai effeithiol. Felly mae llwyddiant yn y byd digidol heddiw yn ei gwneud yn ofynnol i drefnwyr digwyddiadau ollwng ychydig a hwyluso cyfathrebu “llawer i lawer”.

Cyn i chi gau'r tab hwn i ddiweddaru'ch cyfrif Twitter, gadewch i ni adolygu pedwar cam ar gyfer cyflogi cynllun cyfryngau cymdeithasol llwyddiannus ar gyfer eich digwyddiad.

  1. Nodi - Y cam cyntaf yw adnabod eich cynulleidfa ddymunol. Dewch o hyd i'r gymuned sydd eisoes ar-lein ac yn poeni am eich achos. Gellir gwneud hyn trwy amrywiol ddulliau p'un a yw'n ymchwil mynychwyr, yn cynnal sgyrsiau twitter, neu'n cychwyn grŵp ar LinkedIn. Pa bynnag ffordd rydych chi'n dewis, mae'n bwysig gweld yr is-rwydwaith cymdeithasol hwn fel grŵp o lysgenhadon brand posib, felly gwnewch yn siŵr eu trin â pharch ar-lein.
  2. Gwrando - Mae parch ar-lein yn debyg iawn i moesau plaid, ni fyddech chi'n mynd at grŵp o bobl yn unig a dechrau gweiddi'ch agenda arnyn nhw. Mae'n bwysig gwrando yn gyntaf, deall eu diddordebau, ac yna dangos eich bod yn gwrando trwy addasu cynnwys eich digwyddiad i gyd-fynd â dymuniadau ac anghenion eich sylfaen mynychwyr. Dim ond os oes gan eich cynulleidfa ddiddordeb y mae rhannu cynnwys i greu bwrlwm a sgwrsio o amgylch eich digwyddiad yn effeithiol, felly gwrandewch cyn ei bostio bob amser.
  3. Cynllun - Mae hwn yn gam dwy ran sy'n cynnwys cynnwys a llwyfan.
    Cynnwys: Alinio strategaeth cyfryngau cymdeithasol â nodau chwarterol neu flynyddol bob amser. Bydd cael set glir o amcanion i fapio yn ôl iddynt yn eich helpu i fesur eich ymdrechion yn effeithiol a gwella eich ymgysylltiad. Bydd y cynllun hefyd yn rhoi darlun clir i chi o'ch rheswm tymor hir i ennyn diddordeb mynychwyr digwyddiadau am flwyddyn a'r cynnwys i wneud hynny.

    Llwyfan: Ar ôl i chi gael cynllun cynnwys ar waith, gwnewch yn siŵr bod gennych chi blatfform ar waith i bobl ymgysylltu arno. Mae llwyfannau am ddim fel LinkedIn neu Twitter ond mae yna fforymau taledig hefyd fel cymunedau hunangynhwysol, parhaus neu wefannau cymdeithasol sy'n canolbwyntio ar ddigwyddiadau i dynnu i mewn ac agregu gweithgaredd o amrywiol rwydweithiau cymdeithasol a'i baru â diddordebau a gwybodaeth a fynegwyd o'r digwyddiad. .

  4. Gadewch i ni fynd - Y gwir caled yw bod eich mynychwyr bellach yn ymddiried yn eu cyfoedion yn fwy nag y maen nhw'n ymddiried yn eich sefydliad. Derbyn bod colli rheolaeth ar drafodaethau digwyddiadau yn beth da. Mae trafodaethau cyn, ar y safle ac ar ôl digwyddiad ar gyfryngau cymdeithasol i fod i fod yn ymrwymiadau cymunedol organig yn erbyn rheoledig a fformiwla. Eich nod ddylai fod creu llysgenhadon sy'n ffanatig am eich sefydliad, a'u harfogi â'r deunyddiau rydych chi am iddyn nhw eu rhannu. Yna, rhowch ryddid iddyn nhw hysbysu'r rhwydwaith. Mae hyn yn golygu cymryd diwydrwydd dyladwy ychwanegol i sicrhau mai dim ond yn gadarnhaol y gellir dehongli'r holl gynnwys rydych chi'n ei ddosbarthu i aelodau cymuned cyfryngau cymdeithasol. Os cânt eu gwneud yn iawn, gall y fyddin hon o efengylwyr yrru mwy o fynychwyr nag unrhyw faint o hysbysebu.

Mae digwyddiadau yn rhai cymdeithasol eu natur, yn gyfle i gysylltu ag unigolion o'r un anian a thrafod pynciau o ddiddordeb, fel y mae'r cyfryngau cymdeithasol, sy'n ei wneud yn estyniad naturiol perffaith i ddigwyddiad. Dilynwch y camau hyn a gallwch chi adeiladu cymuned ymgysylltiedig yn hawdd o amgylch eich digwyddiadau ac o amgylch eich sefydliad. O ganlyniad, bydd effaith eich digwyddiadau yn llifo y tu hwnt i furiau ystafelloedd cyfarfod a bydd y pigyn sy'n deillio o hynny mewn rhagolygon â diddordeb yn llifo i seddi eich digwyddiad nesaf.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.