Sut Mae Cydweithrediad Diwydiant Yn Gwella Mudo Cwmwl i Bawb

Faint mae eich busnes yn ei wario ar seilwaith cwmwl? Bydd gwariant defnyddwyr terfynol y cwmwl ar frig $500 biliwn eleni, gan dyfu 20% o 2021, a disgwylir i seilwaith fel gwasanaeth (IaaS), bwrdd gwaith fel gwasanaeth (DaaS), a llwyfan fel gwasanaeth (PaaS) arwain y pecyn. Gartner Mae cynnydd gwaith hybrid a mudo cwmwl cynyddol o wasanaethau sylfaenol yn annog cwmnïau i ystyried datrysiadau cwmwl newydd, gan fynnu dull effeithlon a chost-effeithiol o'u mabwysiadu. RISE gyda

StoreConnect: Ateb eFasnach Brodorol Salesforce ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig

Er mai e-fasnach fu'r dyfodol erioed, mae bellach yn bwysicach nag erioed. Mae'r byd wedi newid i fod yn lle o ansicrwydd, gofal, a phellter cymdeithasol, gan bwysleisio llawer o fanteision eFasnach i fusnesau a defnyddwyr. Mae e-fasnach fyd-eang wedi bod yn tyfu bob blwyddyn ers ei sefydlu. Oherwydd bod prynu ar-lein yn haws ac yn fwy cyfleus na siopa mewn siop go iawn. Mae enghreifftiau o sut mae eFasnach yn ail-lunio a gwella'r sector yn cynnwys Amazon a Flipkart. 

Rhestr Wirio Cynllunio Ymgyrch Farchnata: 10 Cam at Ganlyniadau Uwch

Wrth imi barhau i weithio gyda chleientiaid ar eu hymgyrchoedd a'u mentrau marchnata, rwy'n aml yn gweld bod bylchau yn eu hymgyrchoedd marchnata sy'n eu hatal rhag cyflawni eu potensial llawn. Rhai canfyddiadau: Diffyg eglurder - Mae marchnatwyr yn aml yn gorgyffwrdd camau yn y siwrnai brynu nad ydyn nhw'n darparu eglurder ac yn canolbwyntio ar bwrpas y gynulleidfa. Diffyg cyfeiriad - Mae marchnatwyr yn aml yn gwneud gwaith gwych yn dylunio ymgyrch ond yn colli'r mwyaf

Tyfwch Eich Gwerthiant E-Fasnach Gyda'r Rhestr Hon o Syniadau Marchnata Creadigol

Rydym wedi ysgrifennu o'r blaen am y nodweddion a'r swyddogaethau sy'n hanfodol i'ch gwefan e-fasnach adeiladu ymwybyddiaeth, mabwysiadu, a chynyddu gwerthiant gyda'r rhestr wirio nodweddion e-fasnach hon. Mae yna hefyd rai camau hanfodol y dylech eu cymryd wrth lansio'ch strategaeth e-fasnach. Rhestr Wirio Strategaeth Farchnata E-Fasnach Gwnewch argraff gyntaf anhygoel gyda gwefan hardd sydd wedi'i thargedu at eich prynwyr. Mae delweddau'n bwysig felly buddsoddwch mewn lluniau a fideos sy'n cynrychioli'ch cynhyrchion orau. Symleiddiwch lywio eich gwefan i ganolbwyntio

Vendasta: Graddfa Eich Asiantaeth Marchnata Digidol Gyda'r Llwyfan Label Gwyn Hwn o'r Dechrau i'r Diwedd

P'un a ydych chi'n asiantaeth gychwyn neu'n asiantaeth ddigidol aeddfed, gall graddio'ch asiantaeth fod yn dipyn o her. Dim ond ychydig o ffyrdd sydd mewn gwirionedd i raddio asiantaeth ddigidol: Caffael Cwsmeriaid Newydd - Mae'n rhaid i chi fuddsoddi mewn gwerthu a marchnata i gyrraedd rhagolygon newydd, yn ogystal â llogi'r dalent angenrheidiol i gyflawni'r ymrwymiadau hynny. Cynnig Cynhyrchion a Gwasanaethau Newydd - Mae angen i chi ehangu'ch cynigion i ddenu cwsmeriaid newydd neu gynyddu