Byddwch yn Hunanol Ynglŷn â Rhwydweithio anhunanol

Yr wythnos hon rwyf wedi cael sgyrsiau anodd gyda rhai busnesau yr wyf yn poeni'n fawr amdanynt. Maent yn gwybod fy mod yn poeni oherwydd fy mod wedi mynd â nhw i'r dasg ac yn eu dal yn atebol. Fy rhwydwaith yw fy buddsoddiad a lle rwy'n cael yr enillion mwyaf ar fuddsoddiad.

  • Mae cwmnïau technoleg rydw i'n gweithio gyda nhw bob amser yn cael clust gen i. I. bob amser yn riportio problemau, syniadau a kudos i'w timau. Ar gyfer pob person sy'n cwyno, mae cannoedd o bobl eraill a fydd yn syml yn eich gadael chi ac yn dod o hyd i werthwr arall. Mae'n hanfodol, os ydych chi'n poeni am eich darparwyr datrysiadau, eich bod chi'n cael y sgyrsiau anodd gyda nhw ar yr hyn a aeth o'i le neu pam.
  • Mae yna nifer o offer rhwydwaith a chymunedau rydw i'n perthyn iddyn nhw. Mae rhwydweithio yn gyffrous ac yn flinedig. Fel busnes bach, mae fy rhwydwaith yn allweddol i'm llwyddiant. Mae pwy rydw i'n eu hamgylchynu fy hun yn myfyrio ar fy musnes a hefyd yn dod â busnes i mewn. Mae rhai o fy rhwydweithiau yn anhunanol - bob amser yn gwneud eu gorau i wthio busnes i'm glin. Rwy'n teimlo'n ddyledus a bob amser yn cymryd cyfleoedd i ddychwelyd y ffafr. Mae rhai yn hunanol, serch hynny, a dim ond yn ôl yr hyn rydw i wedi'i ddarparu iddyn nhw y maen nhw'n mesur ein perthynas.

yna gwaithMae'r cyfryngau cymdeithasol yn bwrw rhwyd ​​enfawr. Rwy'n gwerthuso'n gyson ble y dylwn siarad nesaf, p'un a ddylai dalu ai peidio, neu a ddylwn i gymryd yr amser a'r arian allan o fy amserlen i fod yno. Rwy'n adolygu llwyfannau i ysgrifennu a hyrwyddo arnynt. Rwy'n meddwl am flogio yn erbyn fideo yn erbyn podledu. Rwy'n meddwl am wneud sylwadau ar wefannau eraill a chysylltu ag arweinwyr diwydiant. Mae'n llawer o waith.

Fel ymgynghorydd, ychydig iawn o 'refeniw cylchol' sydd gennyf, felly cronnir mwyafrif fy incwm trwy werthu fy amser. Mae hynny'n golygu bod pob cwpanaid o goffi, galwad ffôn neu e-bost rwy'n ymateb iddo yn peryglu colli incwm.

Rhyfedd: Pa mor gynhyrchiol y gallem fod pe bai'n rhaid i ni dalu i'n gilydd am bob cyfarfod a gawn gyda'n gilydd. Os byddaf yn eich galw i fyny i gael coffi, beth pe bai'n rhaid i mi dalu'ch cyfradd fesul awr. A fyddwn i'n dal i'ch galw am goffi?

Mae'n bwysig eich bod yn gwerthuso'ch rhwydwaith yn gyson i ddarganfod ble rydych chi'n buddsoddi ac a fydd yn talu ar ei ganfed ai peidio. Busnes yw busnes, wrth gwrs. Byddwch yn hunanol ynglŷn â dod o hyd i rwydwaith anhunanol. Ni fyddwn yn llwyddiannus oni bai am fy nghleientiaid allweddol - Compendiwm, ChaCha, Tueddiadau gwe ac Gwybodaeth Walker ar y rhestr honno. Wrth “allweddol”, rwy'n golygu refeniw;).

Wrth imi feddwl am y perthnasoedd hynny a sut y gwnaethant esblygu, esblygodd pob un o'm perthynas ag un entrepreneur - Chris Baggott. Mae'r rhai ohonoch sy'n adnabod Chris a fi yn gwybod bod gennym ni barch mawr tuag at ein gilydd - ac rydyn ni'n dau yn onest iawn gyda'n gilydd. Chris yw'r efengylydd consumate - bob amser yn gwthio'n galed i gael ei gwmnïau dan y chwyddwydr ... gall hynny ymddangos yn hunanol. Wrth i mi edrych ar fy llwyddiant a fy rhestr o gleientiaid, serch hynny, esblygon nhw i gyd trwy fy mherthynas â Chris dros y blynyddoedd.

O ble ydych chi'n cael cleientiaid? O ble ydych chi'n cynhyrchu'ch arweinyddion ar gyfer eich busnes? I bwy ydych chi'n ddyledus i'ch llwyddiant? Ydych chi'n dychwelyd y ffafr? Efallai y byddwch chi'n synnu pan fyddwch chi'n ei chyfrifo.

Diolch Chris!

Un nodyn olaf: Nid yw'r swydd hon i fod i ysgafnhau unrhyw un o'r bobl eraill sydd mor hanfodol i lwyddiant a thwf fy musnes. Rydych chi'n gwybod pwy ydych chi! Nid wyf ond yn bwriadu taflu rhywfaint o olau nad yw rhai ohonom yn wirioneddol werthuso a gwerthfawrogi'r bobl yn ein rhwydwaith ar gyfer y busnes gwirioneddol y maent yn ei ddarparu. Rwy'n credu fy mod i wedi cymryd fy mherthynas â Chris yn ganiataol ac nid oeddwn yn cydnabod pa mor bwysig ydoedd i mi.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.