Esboniad Google Docs

google docs

Mae Google Docs wedi bod yn fendith i'r cwmni rydw i'n gweithio iddo. Rydym yn gwmni ifanc o 5 (newydd logi ein pumed!) Ac nid oes gennym weinydd na chyfarpar rhwydwaith a rennir. Yn hollol onest, nid oes angen un arnom ni.

Pan ddechreuais, pasiwyd yr holl ddogfennaeth o gwmpas trwy e-bost a daeth yn ddryslyd yn gyflym! Fe wnes i danio Google Docs a dechrau arbed dogfennau ... yna fe wnaethon ni symudodd i google Apps ac rydym bellach yn cynnal ein holl ddogfennau a rennir ynddo. Mae gennym aelodau tîm yn Dallas, San Jose, ac yn India sy'n gweithio o Basecamp a'r dogfennau hyn yn ddyddiol ac mae wedi bod yn wych!

O safbwynt marchnata, rwy'n credu y byddai Google Docs yn adnodd gwych i ysgrifennwyr copi a golygyddion ei ddefnyddio wrth adeiladu cynnwys ar gyfer cleient. Gan fod y ddau yn gallu mewngofnodi ar yr un pryd, gwneud golygiadau, sgwrsio, ac ati ... yn ymddangos fel yr offeryn perffaith.

Sylwais fod Common Craft yn rhannu fideo arall ynglŷn â docs Google:

Os nad ydych wedi cofrestru, mae'n werth chweil! Ar gyfer busnesau bach iawn sydd â llond llaw o weithwyr neu weithwyr nad ydyn nhw wedi'u lleoli'n ganolog, mae'n system wych.

Ein Strategaeth Dogfennaeth a Phroses Gyffredinol

Mae Basecamp yn ystorfa prosiect elfennol lle rydym yn cyfathrebu ac yn dal cynnydd cyffredinol y prosiect. Mae Google docs yn llawer mwy cydweithredol ac yn cynnal hanes newid gwych, felly rydyn ni'n ei ddefnyddio yn hytrach na Basecamp.

Rhwng y ddau, mae angen system rheoli tasgau arnom o hyd, felly mae ein cwmni integreiddio a datblygu ydw i wedi gwerthuso Jira Atlassian. Yn edrych fel system wych, byddaf yn dilyn i fyny ac yn rhoi gwybod i chi sut mae'n gweithio allan!

7 Sylwadau

 1. 1

  Post gwych, Doug. Roeddwn i'n siarad ag un o fy ffrindiau y diwrnod o'r blaen, boi sy'n rhedeg siop ddylunio fach. Mae'n gweithio gydag awdur 150 milltir i ffwrdd, ac weithiau mae'n cydweithredu â phobl mor bell i ffwrdd â Denver. Sut maen nhw'n gwneud iddo weithio? Google Docs a Google Apps. I aralleirio REM yn rhydd, gallai hyn fod yn ddiwedd meddalwedd fel rydyn ni'n ei wybod, a byddwn i am un yn teimlo'n hollol iawn.

 2. 2

  Rwy'n cytuno'n llwyr, ond byddwn i'n mynd ymhellach a dweud ei fod yn gweithio'n dda iawn i gwmnïau canolig a hyd yn oed mawr.

  Rwyf bob amser wedi ystyried MS Office yn gais “hanfodol”, ond ceisiodd cydweithiwr fy argyhoeddi y gallwch wneud heb Office trwy ddefnyddio Google Docs a’r gwylwyr Swyddfa am ddim (ee Gwyliwr Excel). Ei ddadl oedd eich bod yn defnyddio'r gwylwyr (i'w gweld yn hawdd o glicio ddwywaith) ar gyfer darllen dogfennau, ond ar gyfer creu dogfennau newydd rydych chi'n defnyddio Google Docs. Roeddwn yn amheugar oherwydd fy mod i'n ddefnyddiwr Exel mawr, ond ers hynny rydw i wedi prynu cyfrifiadur newydd (Vista, yikes!) Ac yn meddwl y byddwn i'n rhoi cynnig ar ei ffordd. Cymerodd ychydig i ddod i arfer â hi, ond nawr rwy'n argyhoeddedig ei fod yn iawn oherwydd fy mod wedi gallu “goroesi” am oddeutu mis heb unrhyw broblemau.

  Sgil-effaith dda iawn oedd fy mod wedi sylweddoli pa mor aml y mae dogfennau i fod i gael eu rhannu. Nawr rydw i ar y pwynt lle dwi'n teimlo'n rhwystredig iawn pan fydd pobl yn anfon taenlenni Excel o gwmpas at ddibenion cydweithredu trwy e-bost. Mae mor anghynhyrchiol oherwydd nad ydych chi byth yn gwybod beth yw'r fersiwn ddiweddaraf. Gellir dadlau bod gweinydd Sharepoint yn datrys y problemau hynny, ond nid yw hynny pan fydd gennych ddefnyddwyr anghysbell / datgysylltiedig na allant gysylltu â'ch gweinydd Sharepoint.

  Mae'r trawsnewidiad hwn yn anodd iawn i ddefnyddwyr mewn amgylchedd corfforaethol, am wahanol resymau, ond rwy'n dal i weld mwy a mwy o ddefnyddwyr corfforaethol yn defnyddio apiau ar y we.

  Wrth ichi ei aralleirio, “Dyma ddiwedd meddalwedd fel rydyn ni'n ei nabod, a minnau ..” 🙂

 3. 3
 4. 4

  Rwy'n hoffi Google Docs hefyd, ond nid wyf yn hoffi Basecamp. Mae'n well gen i Wrike. Mae'r offer yn gyfleus iawn, oherwydd gallwch chi gydweithio â chymaint o bobl ag y dymunwch a bydd pob un ohonynt yn cael cyfrifon am ddim.

 5. 5

  Rwy'n gwneud ymchwil ar sut mae SMBs yn defnyddio apiau google a beth yw'r bylchau. Ysgrifennwch am eich profiad gydag integreiddio JIRA.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.