Technoleg Newydd

Effeithiau Erydiad, Ffrwydrad a Throell Technoleg

Mae synergedd sylfaenol i'r hyn sy'n digwydd ar draws sawl diwydiant - gan gynnwys newyddion, bwyd, cerddoriaeth, cludiant, technoleg a bron popeth arall ar y blaned - gyda sut mae ein daearyddiaeth yn newid dros amser. Mae'r amser y mae'n ei gymryd yn syml yn mynd yn fyrrach wrth i dechnolegau symud ymlaen yn gyflymach.

Addasodd Newyddion y cyflymaf oherwydd cyflymder y we a'r gallu i gyfathrebu'n gyflym. Nid oes rhaid i'r gynulleidfa aros i wybodaeth gael ei lledaenu mwyach, gallent fynd yn uniongyrchol i'r ffynhonnell i gael gwybodaeth gywir. Mae newyddiadurwyr wedi cael eu gwasgu allan ac mae papurau newydd wedi cwympo wrth i ddosbarthiadau a hysbysebu symud i ffwrdd o'r papur newydd ac ar-lein. Rwy'n dal i gredu bod gwerth enfawr i newyddiaduraeth - cael rhywun i gloddio'n ddwfn ac ymchwilio - yn wahanol i blogwyr ... ond maen nhw'n ei chael hi'n anodd dod o hyd i'r model cywir. Rwy'n credu y daw. Mae newyddion ymchwiliol yn dal i gael eu gwerthfawrogi ... mae'n rhaid i ni gael y diwydiant newyddion allan o'r diwydiant clickbait.

Mae bwyd, er enghraifft, yn symud ffocws o gynhyrchu màs i ficro-gynhyrchu a dosbarthu. Mae fy ffrind, Chris Baggott, er enghraifft yn buddsoddi'n helaeth yn y diwydiant hwn. Mae technolegau mewn ffermio a logisteg yn ei gwneud hi'n bosibl i ffermydd bach gystadlu â chwmnïau enfawr. A gellir optimeiddio micro-ddosbarthu trwy dargedu yn ddaearyddol. Mae gan Chris, er enghraifft, fwyty sydd â phrif gost marchnata i gynnal presenoldeb ar Facebook.

Mae llawer o bobl yn edrych ar y diwydiant cerddoriaeth fel un sy'n marw, ond yr un broses sy'n digwydd gyda bwyd mewn gwirionedd. Mewn cerddoriaeth, roedd grŵp dethol o gynhyrchwyr torfol a oedd yn dal yr allweddi i'r hyn a brynwyd gennym, sut y gwnaethom ei brynu, a ble. Nawr, gyda thechnolegau digidol, gall bandiau bach gynhyrchu a dosbarthu cerddoriaeth heb fod angen label wedi'i lofnodi. Ac mae mwy a mwy o wefannau yn popio i fyny sy'n caniatáu i fandiau gynyddu galw gyda chynulleidfa, yna teithio i wneud sioeau byw yno. Cymysgwch hynny gyda nwyddau a werthir ar-lein a gall cerddor wneud bywoliaeth weddus. Nid yw'r dynion sy'n gyrru'r Bentleys yn gefnogwyr o hyn, serch hynny.

Mae cludiant yn newid hefyd. Mae apiau symudol wedi ei gwneud hi'n bosibl i Uber a Lyft drawsnewid cludiant, gan ganiatáu i unrhyw un gael car glân allan ar y ffordd i godi pobl a'u gollwng.

Yn fy marn i, mae yna agweddau ar hyn y mae'n rhaid i ni eu cadw mewn cof gyda marchnata. Yn aml, mae yna llosgfynydd o weithgaredd ac arloesedd sy'n sbarduno daearyddiaeth newydd nad oedd erioed o'r blaen. Ffonau clyfar, er enghraifft. Ffrwydrodd elw enfawr ac fe wnaeth y rhai a oedd yn barod i fentro dunnell o arian mewn gwirionedd. Marchogodd marchnatwyr a addasodd yn gynnar y gromlin serth a gweld canlyniadau anhygoel. Dylai marchnatwyr gadw llygad am y llosgfynydd nesaf bob amser ... gall bod yn fabwysiadwr cynnar ennill gwobrau gwych.

Wrth gwrs, ar ôl i rywbeth ffrwydro mewn gweithgaredd, mae'r ddaearyddiaeth yn newid. Mae'r gystadleuaeth yn setlo i mewn ac yn rhannu cyfran y farchnad. Dyma'r erydiad. Mae elw tacsis tacsi, er enghraifft, wedi setlo i mewn i incwm gyrwyr Uber cyffredin. Nid oes angen yr adeiladau swyddfa mawr, systemau logisteg, cabiau melyn, systemau radio, rheolwyr shifftiau, ac ati ... maen nhw'n cael eu herydu i ffwrdd a'r canlyniad yw cludiant da am werth solet sy'n darparu incwm sy'n werth ei yrru i lawer.

Yna, mewn technoleg, rydyn ni'n gwylio'r troellog. Roedd afon y cyfryngau cymdeithasol - er enghraifft - yn gynddeiriog â dyfroedd gwyllt anhygoel. Adeiladwyd cwmnïau enfawr i fonitro a chyhoeddi ar draws afon Twitter a Facebook. Ond mae'r afon yn dechrau setlo go iawn nawr. Digwyddodd rhai offshoots gwallgof fel Google+ ac roedd miloedd o gymwysiadau yn taro'r farchnad. Ddegawd yn ddiweddarach, serch hynny, ac mae'r afon yn torri'n ddwfn ac mae'r fethodolegau, yr arferion gorau a'r llwyfannau yn dechrau ymgartrefu.

Mae'n cymryd miloedd o flynyddoedd i lunio daearyddiaeth, ond dim ond oriau y mae'n eu cymryd i siapio technoleg. Mae llawer o farchnatwyr yn cael cysur mewn tir digyfnewid y gallant adeiladu arno a pheidio â gorfod poeni amdano. Yn hollol onest, nid wyf yn credu mai dyna lle'r ydym yn byw mwyach ac mae'n debyg na fyddaf byth eto. Mae'r tir yn symud oddi tanom ac mae'n rhaid i farchnatwyr fod yn ystwyth i fanteisio ar yr ebbs a'r llifau. Ewch i mewn yn rhy gynnar a gallech gael eich golchi i ffwrdd, ond ewch i mewn yn rhy hwyr ac rydych chi'n cael eich gadael yn adeiladu ar sychder.

Bydd y mynyddoedd bob amser yn dadfeilio. Dyma pam rydyn ni'n gweld y dynion mawr yn yr holl ddiwydiannau hyn yn prynu'r cwmnïau ffrwydrol llai ac yn ceisio glanio'r argaeau a'r gollyngiadau sy'n erydu eu prif eiddo. Gallant wneud hynny trwy lobïo am ddeddfau newydd neu yrru achosion cyfreithiol gydag atwrneiod pwerus i gadw'r dyfroedd yn y bae. Efallai y gallant ei wrthsefyll am ychydig - ond yn y pen draw, natur fydd yn ennill.

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.