Meddyliwch Y Tu Mewn i'r Blwch gyda'r Ystafell Farchnata Entrata

cyfres farchnata entrata

Mae Americanwyr yn dewis tai rhent yn gynyddol wrth i nifer y parau priod â phlant ostwng yn ddramatig ac mae Millenials yn dewis bod yn rhentwyr am resymau symudedd, cysur ac ariannol.

Gyda'r cynnydd mewn millennials yn dirlawn y farchnad rhentu, nid yw'n syndod bod astudiaethau diweddar wedi darganfod hynny 74 y cant o ddarpar rentwyr fflatiau yn mynd ar y rhyngrwyd gan ddefnyddio eu dyfeisiau symudol ar gyfer chwilio am fflatiau. Mae postio i wefannau rhestru rhyngrwyd, optimeiddio gwefannau symudol, cyfryngau cymdeithasol a rheoli enw da ar frig meddwl rheolwyr fflatiau. Fodd bynnag, mae tirwedd brisio newidiol fflatiau, mewnlifiad o swyddi preswylwyr i wefannau cyfryngau cymdeithasol ac adolygu, a myrdd o wefannau rhestru rhyngrwyd wedi ei gwneud yn dasg bron yn amhosibl i reolwyr ei chadw i fyny.

Ystafell Farchnata Entrata

Ystafell Farchnata Entrata yn ddatrysiad marchnata cynhwysfawr, wedi'i seilio ar gymylau, sy'n helpu'r diwydiant fflatiau i reoli eu prisiau, eu henw da a'u postiadau i gyd wrth yrru mwy o draffig i'w gwefannau eiddo.

Meddwl y Tu Mewn i'r Blwch

Gall rheolwyr eiddo ddod o hyd i'r holl nodweddion a gwasanaethau sydd eu hangen arnynt i farchnata eu heiddo o fewn cwmpas platfform Entrata. Nid oes angen iddynt fod yn greadigol na meddyliwch y tu allan i'r bocs ar gyfer eu hanghenion marchnata oherwydd bod ein platfform yn gwneud y cyfan iddyn nhw. Dyma'r offrymau:

Porth Rhagolwg yn ddatrysiad gwefan cwbl ymatebol sy'n caniatáu i gymuned fflatiau ddangos eu rhestrau rhent sydd ar gael mewn amser real ar eu gwefan. Mae'r CMS yn caniatáu i'r eiddo gyfnewid lluniau, nodi geiriau allweddol SEO, ychwanegu cynnwys ffres a newid i ddyluniad gwe newydd gyda dim ond ychydig o gliciau yn nangosfwrdd Entrata. Yn ogystal, mae ein gwefannau yn ymgorffori offer cynhyrchu plwm (integreiddio cardiau gwestai, graddfeydd ac adolygiadau, opsiynau prydlesu ar-lein, a sgwrsio byw) i helpu i droi traffig gwefan yn arweinyddion gwirioneddol.

Gallwn fesur llwyddiant unrhyw fath o ymgyrchoedd marchnata yr ydym yn eu cynnal, p'un a yw'n optimeiddio peiriannau chwilio, talu fesul clic neu hyd yn oed ymgyrch cardiau post. O draffig ar y we, nifer y cardiau gwestai a chyfraddau trosi, mae'r platfform yn dweud popeth sydd angen i ni ei wybod. Meghan Hill, Guardian Real Estate, 150 eiddo gan ddefnyddio Porth Prospect

  • Porth ILS™ - Arbed Amser, Lleihau Mewnbynnu Data

Mae darn Porth ILS o ddangosfwrdd Entrata yn rheoli holl farchnata ar-lein eiddo gyda phorthwyr awtomataidd i'r holl brif wasanaethau rhestru rhyngrwyd. Mae'n dileu unedau ar brydles ar unwaith ac yn diweddaru pob safle gydag unrhyw newidiadau a wneir i brisio ac amodau uned eraill.

Rydym yn fwyaf llwyddiannus wrth gael ein holl swyddi ar Craigslist ac aros ar ben y canlyniadau chwilio. Roedd postio'n uniongyrchol i Craigslist heb yr offeryn yn feichus ac yn cymryd llawer o amser, felly roedd yn anodd i'n rheolwyr eiddo bostio mor aml ag y gwnaethom ofyn. Nawr, rydym yn cael mwy o draffig ar draws pob eiddo o Craigslist o'i herwydd. Amber Ammons, Cyfarwyddwr Marchnata a Hyfforddiant, Fore Property Company

Mae darn Prisio Entrata dangosfwrdd Entrata yn monitro'r cylch bywyd rhent cyfan a'r dirwedd gystadleuol i ragweld yr asesiad mwyaf cywir o oddefgarwch prisio ar gyfer y gymuned fflatiau. Gall rheolwyr fflatiau weld y data prisio mewn rhyngwyneb greddfol gyda graffiau a siartiau hawdd eu darllen er mwyn deall yn fras pam a sut mae prisiau'n symud.

  • Enw DaAdvisor™ - Penderfynu ar yr hyn y mae preswylwyr ei eisiau

Mae ReputationAdvisor yn casglu adolygiadau eiddo o bob rhan o'r we i mewn i un rhyngwyneb ar ddangosfwrdd Entrata sydd hefyd yn cynnwys system rheoli cynnwys cyfryngau cymdeithasol ac adolygu cyflawn. Mae'r system adrodd yn helpu'r eiddo i fesur perfformiad dros amser, gan dynnu sylw at gryfderau a gwendidau'r eiddo.

Yn ddiweddar, casglodd Entrata ddata ar ganfyddiadau a phrisiad adolygiadau a chyfryngau cymdeithasol ar gyfer mwy na 2,000 o drigolion fflatiau.

Cliciwch yma i ddarllen yr astudiaeth lawn

Rydym yn cynnig y ddau i'n cleientiaid strategaethau SEO ar y dudalen ac oddi ar y dudalen i gynyddu gwelededd a thraffig ar eu gwefan. Yn ogystal, mae ein tîm yn darparu strategaeth rheoli enw da ar-lein amrywiol sy'n cynnwys popeth o greu cynnwys gwreiddiol i gysylltu'r dudalen eiddo â gwefannau cyfryngau parchus.

Mae LeadManager yn cydgrynhoi holl draffig cardiau gwestai eiddo i ddangosfwrdd Entrata. Mae'n llunio ac yn trefnu holl ffynonellau arweiniol eiddo p'un a yw'n cerdded i mewn, galwadau ffôn, neu ymholiadau ar-lein i ddarparu ar gyfer dilyniant hawdd ac olrhain gohebiaeth ag arweinwyr. Gyda'r holl draffig plwm ac adroddiadau wedi'u dal mewn un man, mae eiddo'n gallu cysylltu â mwy o arweinwyr, cymharu canlyniadau, a gwneud penderfyniadau craff ar ble i wario doleri marchnata.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.