30 Llwyfan Cyfathrebu Cymdeithasol Menter

Offer Cydweithio Cymdeithasol Menter

Mae systemau rheoli prosiect ar-lein wedi esblygu i lwyfannau cydweithredu cymdeithasol, gan ymgorffori ffrydiau gweithgaredd, tasgau, amserlennu, rheoli dogfennau ac integreiddio i systemau allanol. Mae hwn yn ddiwydiant sy'n dod yn ei flaen yn gyflym ac mae yna lawer o chwaraewyr yn y diwydiant. Fe wnaethon ni geisio nodi'r chwaraewyr gorau yn y platfform cyfathrebu cymdeithasol menter marchnata yma!

Asendo - Cynllunio, trefnu, cydweithredu ac olrhain gwaith eich tîm o un lle sengl.

Bizzmine - Llwyfan llif gwaith hyblyg i symleiddio'ch prosesau busnes.

Blodeugerdd - Mae platfform ymgysylltu gwybodaeth Bloomfire yn rhoi pŵer i aelodau'r tîm fanteisio ar - a chyfrannu at - gyd-wybodaeth eich sefydliad.

Brightpod yw'r meddalwedd cydweithredu prosiect hawsaf y bydd eich tîm marchnata yn ei ddefnyddio i deimlo'n ddigynnwrf, â ffocws ac mewn rheolaeth. Ymddiried yn fwy na 428 o gwmnïau.

Fector app macbook llachar 5b516e46bde94eebccbdb4e5

Sianti - sgwrs tîm syml wedi'i bweru gan AI. Sicrhewch negeseuon diderfyn diogel rhad ac am ddim am byth.

Timau Cisco Webex - yr holl offer cydweithredu tîm sydd eu hangen arnoch i gadw gwaith i symud ymlaen ac mae'n cysylltu â'r offer eraill rydych chi'n eu defnyddio i symleiddio bywyd.

Wedi'i glincio - Cyflwyno cyffyrddiad diogel platfform a chymhwysiad symudol label gwyn heddiw i'ch cleientiaid a'ch timau sy'n wynebu cleientiaid.

Fleep - Gan gyfuno negeseuon â rhannu ffeiliau a thasgau, mae gan Fleep bopeth sydd ei angen arnoch i gydlynu gwaith eich tîm o'r syniad i'r gweithredu.

Flock - Mae Flock yn gwneud cyfathrebu a chydweithio yn ddiymdrech

Flowdock - eich holl sgyrsiau, eitemau gwaith ac offer mewn un lle. Blaenoriaethu gwaith, datrys problemau, chwilio a threfnu ar draws timau, lleoliadau a chylchoedd amser.

Jif - Y tu mewn i gwmnïau, mae platfform Jive yn pweru rhwydweithiau cymdeithasol menter firaol lle mae gweithwyr yn cysylltu ac yn cydweithredu.

YmunwchCube - Offeryn cydweithredu popeth-mewn-un, syml a greddfol.

MangoApps platfform cyfathrebu a chydweithio gweithwyr popeth-yn-un.

Yn bwysicach - Cydweithrediad a negeseuon tîm menter sy'n defnyddio rhagosodiad neu i gymylu isadeiledd o dan reolaeth TG.

Timau Microsoft - Sgwrsio, cwrdd, galw, a chydweithio, i gyd mewn un lle.

Microsoft Yammer - Cysylltu â phobl ar draws eich sefydliad i wneud penderfyniadau gwell, yn gyflymach.

Monday.com - teclyn cydweithredu sy'n caniatáu ichi olrhain cynnydd eich tîm fel eich bod bob amser yn gwybod lle mae pethau'n sefyll.

Podiwm - datrysiad rheoli gwaith y gellir ei addasu y mae arweinwyr yn ymddiried ynddo ac mae gweithwyr wrth ei fodd yn gweithio arno.

Protonet - Y na. 1 ateb ar gyfer cyfathrebu a chydweithio mewn amgylcheddau diogel.

Roced.chat - Rheoli'ch cyfathrebu, rheoli'ch data a chael eich teclyn cydweithredu eich hun i wella cynhyrchiant tîm.

Ryver - Eich tîm yn cydweithredu i gyd mewn un ap.

Sgwrs Salesforce - Rhannu arbenigedd, ffeiliau a data ar draws eich cwmni ar y Rhwydwaith Cymdeithasol Menter.

Ffactorau Llwyddiant SAP Ystafell Rheoli Profiad Dynol (HXM) - creu'r math o ymgysylltiad gweithwyr sy'n gwella canlyniadau busnes.

Slac - Cadwch sgyrsiau wedi'u trefnu yn Slack, y dewis arall craff yn lle e-bost.

Swabr - platfform cyfathrebu rhyngweithiol ar gyfer cwmnïau

mac swabr ar gyfer tudalen lanio

Gwaith Tîm - Offeryn rheoli gwaith a phrosiect yw gwaith tîm sy'n helpu timau i wella cydweithredu, gwelededd, atebolrwydd ac yn y pen draw ganlyniadau

Trac - Cysylltu. Cydweithio. Rhannu.

Twist - Mae Twist yn rhoi canolbwynt trefnus i'ch tîm drafod syniadau, rhannu diweddariadau, a meithrin gwybodaeth y gall pawb gyfeirio'n ôl ati - hyd yn oed flynyddoedd yn ddiweddarach.

Wire - Mae cydweithredu modern yn cwrdd â'r diogelwch mwyaf datblygedig a phrofiad defnyddiwr uwch.

Wreic yn blatfform ar-lein ar gyfer gwneud gwaith yn gyflym, yn hawdd ac yn effeithlon mewn timau sydd wedi'u cydleoli a'u dosbarthu.

13 Sylwadau

 1. 1
  • 2

   Helo @ facebook-1097683082: disqus! Mae gan lawer o'r llwyfannau hyn integreiddiadau a nodweddion nad ydyn nhw'n gorgyffwrdd â'i gilydd. Mae'n anodd i gwmnïau brynu platfform meddalwedd yn gyntaf ac yna ceisio addasu eu proses fewnol i ddarparu ar ei gyfer. Mae hynny'n nodweddiadol yn arwain at fethiant.

   Rydym yn argymell dogfennu eich proses fewnol - gan gynnwys cyn ac ar ôl i bethau ddigwydd, ac yna fel rheol gallwch ddod o hyd i blatfform sy'n cyfateb yn agos. Er enghraifft, os ydych chi'n defnyddio llawer o e-bost ... yna byddai platfform sy'n darllen ymatebion e-bost ac yn gwthio hysbysiadau allan trwy e-bost gyda rheolaeth gyfyngedig yn gweithio. Ond os ydych chi'n defnyddio Salesforce ... yna efallai yr hoffech chi ddefnyddio un sy'n integreiddio'n benodol. Gobaith mae hynny'n helpu!

 2. 4

  Diolch yn fawr am y rhestr. Mae rhai o'r enwau yn hollol newydd ar eu cyfer ac mae hyd yn oed yn wych gan fod gen i gyfle i ddod i adnabod teclyn newydd. Rwyf wedi bod yn defnyddio system rheoli tasgau Comindware sydd hefyd yn wych ar gyfer cyfathrebu, rheoli prosiectau.

 3. 5
 4. 6
 5. 7
 6. 9
 7. 10

  Rhestr wych. Mae Clinked yn cael fy mhleidlais am yr enw gwaethaf a Jive am y fideo waethaf (er ei fod yn blatfform da).

 8. 11
 9. 12
 10. 13

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.