10 Ap Twitter Busnes ar gyfer y Fenter

Trydar

Mae ychydig o offer yn dechrau ymddangos i gwmnïau reoli cyfathrebiadau gan ddefnyddio Twitter neu ar gyfer defnyddio micro-blogio yn fewnol yn eu cwmni.

Roeddwn i'n arfer rheoli gwthio'r Martech Zone bwydo i Twitter gan ddefnyddio Twitterfeed. Fodd bynnag, pan wnes i redeg i mewn i rai amserlenni wrth arddangos Twitterfeed mewn gweminar diweddar, roedd rhai gwylwyr yn rhannu bod yna rai offer gwych eraill ar gael. Penderfynais edrych!

Offer Rheoli Twitter i Gwmnïau

 • screensia socialengageUnionTargetYmgysylltu Cymdeithasol (Cotweet yn ffurfiol) yn cynnig y gallu i drin cyfrifon lluosog, amserlennu trydariadau, cotagio y swydd gyda llythrennau cyntaf awdur, ei phostio i gyfrifon lluosog a rhywfaint o lif gwaith - y gallu i neilltuo neges drydar i aelod arall o'r cwmni. Gallwch hefyd ychwanegu neges wrth aseinio'r tweet. Mae SocialEngage bellach yn rhan o deulu Salesforce ExactTarget!
 • HootsuiteHootsuite yn gyfres gref - gan gynnwys defnyddwyr lluosog, golygyddion, porthiant i awtomeiddio Twitter, cyfrifon lluosog, trydariadau wedi'u hamserlennu, postio i gyfrifon lluosog, byrrach URL gydag ystadegau, Ping.fm. integreiddio a hyd yn oed y gallu i gynnwys Adsense pan anfonir yr URL byrrach ymlaen.

  Dyma'r ateb cryfaf yn y categori hwn. Y nodwedd sengl sydd ar goll o'r datrysiad hwn, serch hynny, yw rheoli llif gwaith ar gyfer aseinio a monitro tasgau.

 • TwinterfaceTwinterface mewn beta caeedig ac ni lwyddais i gael rhagolwg o'r ateb ar y pwynt hwn. Dywedodd Howard eu bod yn gweithio trwy rai materion i baratoi ar gyfer mynd yn fyw. Rwy'n edrych ymlaen at weld beth sydd gan Twinterface i'w gynnig sy'n wahanol i'r pecynnau uchod. Ar hyn o bryd, mae Twinterface yn hyrwyddo aml-gyfrif ac aml-ddefnyddiwr fel eu nodweddion cyfredol.

  Mae hwn yn gategori sy'n sicr o fod yn gystadleuol yn gyflym, felly gobeithio nad yw Twinterface yn dal i fyny yn unig - gobeithio eu bod yn dod at y bwrdd gyda rhai nodweddion arloesol.

Rheoli Enw Da ar Twitter

 • rheiddiol6Bydd unrhyw un sydd wedi sefydlu Google Alerts i geisio monitro Twitter yn darganfod yn fuan nad yw'r rhybuddion yn dod ... a phan fyddant yn gwneud hynny, mae'r amseru'n llawer rhy hwyr.

  Ychwanegwch at hynny y bydd cymhlethdod rheoli cannoedd o drydariadau ar draws cyfrifon dirifedi a dryswch a gweithredu gwael yn dilyn yn fuan. Mae Radian6 yn a rheoli enw da cyfryngau cymdeithasol offeryn sydd â thunnell o nodweddion - gan gynnwys monitro amser real o'r holl ffynonellau cyfryngau cymdeithasol, llifoedd gwaith cynhwysfawr ac awtomeiddio.

  Mae Radian 6 yn cymryd eu platfform i fyny trwy weithio mewn partneriaeth â Webtrends hefyd. Uno digwyddiadau oddi ar y safle a monitro enw da ar y safle analytics yn enfawr i'r diwydiant.

Awtomeiddio ar draws y Cyfryngau Cymdeithasol

 • Ping.fm. Os hoffech nid yn unig ddefnyddio Twitter, ond ei bostio i 40 o rwydweithiau gwahanol eraill, Ping.fm. yw'r offeryn i chi! Mae Ping.fm yn cynnwys y gallu i integreiddio'ch dyfeisiau cymdeithasol â symudol trwy SMS, e-bost a negeseuon gwib. Mae'r gwasanaeth hefyd yn cynnig negeseuon sbarduno wedi'u teilwra.

  Efallai mai Ping.fm yw cyllell byddin y Swistir o awtomeiddio negeseuon yn y Cyfryngau Cymdeithasol! O'r holl geisiadau a restrir ar y swydd hon, dyma'r un cais na ddylai unrhyw fusnes fod hebddo.

Micro-Blogio Corfforaethol Mewnol

Dychmygwch rymuso'ch gweithwyr gyda'r gallu i gael teclyn micro-blogio mewnol diogel. Gallwch nawr gyda chwpl o gymwysiadau newydd ar y farchnad:

 • SocialcastYn ôl y Socialcast safle:

  Er 2005, mae Socialcast wedi bod yn brif ddarparwr llwyfannau ac atebion rhwydweithio cymdeithasol ar gyfer cleientiaid sy'n wynebu defnyddwyr a chwsmeriaid menter. Wedi'i leoli yn Irvine, California, Socialcast yw'r unig ddarparwr SaaS o gymunedau rhwydweithio cymdeithasol corfforaethol hunanwasanaeth preifat. Mae ein meddalwedd yn uno nodweddion mewnrwyd traddodiadol â thechnoleg negeseuon cymdeithasol i rymuso gweithwyr i ehangu, creu a rhannu gwybodaeth ar draws y fenter.

  Unigryw i Socialcast yw'r gallu i ofyn a chael cwestiynau wedi'u hateb, gan greu sylfaen wybodaeth fewnol wych i'r cwmni. Mae Socialcast hefyd yn hawlio Cudd-wybodaeth Busnes Cymdeithasol? cyfres o analytics offer - ond mae'r gweledol yn ymddangos yn eithaf ysgafn ar unrhyw intelligencia ... mae'n edrych yn debycach i adroddiad syml.

 • YammerYn ôl y Yammer safle:

  Offeryn yw Yammer ar gyfer gwneud cwmnïau a sefydliadau yn fwy cynhyrchiol trwy gyfnewid atebion byr aml i un cwestiwn syml: 'Beth ydych chi'n gweithio arno?'

  Wrth i weithwyr ateb y cwestiwn hwnnw, mae porthiant yn cael ei greu mewn un lleoliad canolog sy'n galluogi cydweithwyr i drafod syniadau, postio newyddion, gofyn cwestiynau, a rhannu dolenni a gwybodaeth arall. Mae Yammer hefyd yn gyfeiriadur cwmni lle mae gan bob gweithiwr broffil ac fel sylfaen wybodaeth lle gellir cyrchu a chyfeirio sgyrsiau yn y gorffennol yn hawdd.

 • Ar hyn o brydYn ôl y wefan Present.ly:

  Mae Present.ly yn rhoi’r gallu i’ch gweithwyr gyfathrebu ar unwaith eu statws cyfredol, gofyn ac ateb cwestiynau, rhannu cyfryngau, a mwy gyda’r dull cyfathrebu chwyldroadol a arloeswyd gan Twitter.

  Ar hyn o bryd mae'n ymddangos bod ganddo rai galluoedd cadarn iawn, gan gynnwys Grwpiau, Atodiadau, ac API sy'n gydnaws â Twitter.

Marchnata wedi'i Dargedu Daearyddol a Allweddair ar Twitter

 • TwitterhawkYn wahanol i'r cyfryngau hysbysebu eraill sy'n ymddangos ar Twitter, mae Twitterhawk yn galluogi cwmnïau i ymateb yn uniongyrchol i ddefnyddwyr, yn ôl allweddair neu ymadrodd, yn ogystal â yn ôl lleoliad daearyddol. Mae hon yn system y gwnes i ei phrofi'n helaeth ac roeddwn i'n hoff o nodweddion.

  Cyfunwch y nodweddion hyn â hysbysiadau e-bost (bob tro mae'r system yn anfon y trydariad) a'r gallu i olrhain URLau byrrach (fel yn Hootsuite), a byddai hwn yn gais marchnata o'r radd flaenaf!

  SYLWCH: 5/13/2009 Fe wnaeth Twitter roi'r gorau i arddangos atebion (@) i bobl nad ydych chi'n eu dilyn, felly gallai hyn gael effaith sylweddol ar gais fel Twitterhawk gan fod Twitterhawk yn defnyddio atebion fel modd i hyrwyddo.

Gwneud Grŵp ar Twitter

 • Trydar grŵpNid oes gan Twitter unrhyw ymarferoldeb grŵp, ond gallwch chi fanteisio arno Trydar grŵp i oresgyn y diffyg. Mae GroupTweet yn caniatáu i grŵp anfon negeseuon trwy Twitter sy'n cael eu darlledu'n breifat ar unwaith i aelodau'r tîm yn unig.

  Mae sefydlu grŵp ar gyfer eich cwmni a'ch cwsmeriaid yn ffordd ddelfrydol o ddarlledu negeseuon pwysig yn gyflym ac yn hawdd!

Mae cryn dipyn o offer ar gael i hyrwyddo eu hunain fel y prif gais rheoli menter ar gyfer Twitter; fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf ohonynt yn eithaf ysgafn ar nodweddion. Ar gyfer unrhyw gorfforaeth, analytics ac mae angen i awtomeiddio fod yn ofyniad. Pob nodwedd sy'n cael ei hychwanegu at a cais twitter busnes mae angen sicrhau y gellir ei briodoli i wella'r enillion ar fuddsoddiad ar ymdrechion cyfryngau cymdeithasol eich gweithwyr.

9 Sylwadau

 1. 1

  Helo Doug,

  Diolch eto am argymell Radian6. Yn syml, mae'n anhygoel i mi faint o offer, llwyfannau, cymwysiadau ac ati sy'n dal i ddod ar y farchnad. Prawf positif i mi fod cyfryngau cymdeithasol yn bwysig ddigon bod pobl nid yn unig yn talu sylw, ond yn ceisio rheoli eu cyfranogiad yn rhagweithiol. Nid yw hynny'n ddim ond peth da.

  Gobeithio popeth yn iawn.

  Cheers,
  Ambr Naslund
  Cyfarwyddwr Cymunedol, Radian6

 2. 2
 3. 3

  Post gwych! Mae cymaint o offer ac apiau cŵl allan yna. Er nad yw'n offeryn i fusnesau yn union, rwyf wrth fy modd yn bersonol Cyf.ly.. Mae'n offeryn gwych i bobl sydd eisiau rhannu penillion Beibl ar Twitter.

 4. 4

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.