Beth yw'r Categorïau Cynnwys Mwyaf Deniadol Ar-lein a Symudol?

Ffotograffau adneuo 22677001 m

Efallai y bydd marchnatwyr cynnwys eisiau cymryd sylw o'r diweddaraf Ychwanegwch y dadansoddiad hwn o ymgysylltu â chynnwys ar benbyrddau a dyfeisiau symudol. Datgelodd dadansoddiad Ch3 y cwmni dueddiadau ac ymddygiadau diddorol o ran y cynnwys y mae defnyddwyr yn ymwneud fwyaf ag ef, lle maent yn ymgysylltu, a'r amser o'r dydd y maent yn fwyaf tebygol o fod yn edrych arno.

Yn ôl AddThis, y categorïau cynnwys a welodd yr ymgysylltiad mwyaf ar symudol oedd teulu a rhianta gyda chynnwys yn ymwneud â beichiogrwydd gan ddenu 187 y cant yn fwy o draffig o ffôn symudol. Dilynwyd hyn gan fanwerthu gyda 6.3 y cant o draffig a theithio ar 6.1 y cant o draffig symudol.

O ran cynnwys symudol, y categorïau a welodd yr ymgysylltiad mwyaf, fel y'u diffiniwyd gan olygfeydd tudalennau dros y chwarter oedd teulu a magu plant, teithio a manwerthu. Yn benodol, gwelodd cynnwys yn ymwneud â beichiogrwydd 187 y cant yn fwy o draffig o ffôn symudol. Derbyniodd cynnwys manwerthu 6.3 y cant o'r traffig symudol a chynnwys teithio dderbyn 6.1 y cant o'r traffig symudol.

Tra bod traffig symudol yn parhau i godi - nododd y cwmni fod traffig symudol ar ei rwydwaith wedi cynyddu chwe y cant yn raddol bob mis dros y chwe mis diwethaf - mae rhai categorïau cynnwys y mae defnyddwyr yn tueddu i weld mwy ar eu byrddau gwaith. Mae'r rhain yn cynnwys cyllid personol ac addysg. Yn ôl AddThis, yn y trydydd chwarter, mae cynnwys addysgol yn gweld 74 y cant yn fwy o draffig o gyfrifiaduron bwrdd gwaith a digwyddodd 64 y cant o'r traffig i gynnwys cyllid personol ar ben-desg.

Yn ogystal, canfu'r dadansoddiad fod defnydd o gwleidyddiaeth a chynnwys digwyddiadau cyfredol copaon rhwng 5AM ac 8AM tra bod y categorïau arddull a ffasiwn ac adloniant tynnodd y mwyaf o draffig rhwng chwech gyda'r nos a hanner nos.

Ar y cyfan, y 10 categori gorau o gynnwys a rennir amlaf ar y We agored yn ystod y trydydd chwarter, yn ôl AddThis, yw teithio, gwleidyddiaeth (nid yw'n syndod ers i ni gael etholiadau canol tymor), cartref, chwaraeon, bwyd, iechyd, cyllid, arddull a ffasiwn, celfyddydau cain ac addysg - yn y drefn honno.

categorïau ymgysylltu-cynnwys

Mae Facebook, Twitter a Facebook Likes yn parhau i fod y tri gwasanaeth rhannu gorau chwarter-dros-chwarter. Roedd y dadansoddiad yn seiliedig ar 1.7 biliwn o borwyr gwe unigryw ac anhysbys ar benbyrddau a 720 miliwn o ddyfeisiau symudol rhwng Gorffennaf 1 a Medi 30, 2014.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.