Dadansoddeg a PhrofiCynnwys MarchnataCymdeithasol Cyfryngau Marchnata

NID yw Ymgysylltu yn Ddangosydd Perfformiad Allweddol Marchnata (DPA) ar gyfer y mwyafrif o gwmnïau

Peidiwch â choelio fi? Faint o arian mae'ch cwmni'n ei wneud o sylwadau? Faint o arian mae'ch cwmni'n ei wneud gan y bobl hynny sy'n gwneud sylwadau? Faint o arian mae'ch cwmni'n ei wneud gan bobl sy'n rhoi sylwadau ar eich swyddi cyfryngau cymdeithasol?

Dim yn ôl pob tebyg.

Ymgysylltu, fel y'i mesurir gan sylwadau neu gyfranogiad, is nonsens i'r mwyafrif helaeth o fusnesau. Llawer arbenigwyr yn tynnu sylw at y metrigau odball hyn, gan nodi y byddant rywsut yn arwain at refeniw, fel tynnu cwningen o het. Dyma'r un dynion a hysbysebodd hysbysebion pypedau hosan mewn hysbysebion Super Bowl ar gyfer cwmnïau a aeth allan o fusnes.

A oes unrhyw un wedi profi cydberthynas ar unrhyw wefan neu flog cyfryngau cymdeithasol a brofodd berthynas uniongyrchol rhwng trosiadau a sylwadau? O'r gwefannau rydw i wedi'u gweld, ysgrifennwyd y sylwadau gan bobl nad oedden nhw byth yn debygol o brynu ... ffrindiau, cydweithwyr, anghytuno, a phobl yn ceisio adeiladu awdurdod ar-lein. Allan ohonyn nhw i gyd, mae'n amheus a fyddai unrhyw un ohonyn nhw'n prynu.

Ni ddylid byth ymgysylltu yn cael ei fesur mewn sylwadau nac ymatebion cyfryngau cymdeithasol oni bai eich bod chi'n gallu clymu'r rhyngweithio hwnnw'n uniongyrchol â refeniw dilynol. Ni ddylai sylwadau a thrafodaeth byth fod yn fetrig o lwyddiant i fusnes oni bai y gallwch brofi eu bod yn effeithio ar eich cyfraddau trosi.

Yr Eithriad: Enw Da Ar-lein

Daw'r un budd anuniongyrchol o ymatebion cadarnhaol ar gyfryngau cymdeithasol, a all wella enw da ar-lein eich busnes - ac yn y pen draw arwain defnyddwyr neu fusnesau eraill i brynu gennych chi ar sail yr enw da hwnnw. Mae'r canmoliaeth a'r argymhellion hynny yn aur pur ... ond yn aml yr un mor anodd eu cloddio yn y cyfryngau cymdeithasol.

Ydych chi eisiau bod Ymgysylltu gyda'ch cwsmeriaid? Ie! Y cwestiwn yw: A yw pobl sydd yn Ymgysylltu mewn gwirionedd cwsmeriaid? Efallai ddim!

Nid wyf yn ceisio dangos unrhyw amarch na chymryd oddi wrth y gwerthfawrogiad sydd gennyf i'r rhai ohonoch sy'n cymryd rhan yn fy mlog. Dwi wrth fy modd gyda sylwadau! Mae sylwadau yn gynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr yr wyf yn credu sydd hefyd yn cynorthwyo gyda chadw fy nhudalennau yn fyw mewn sgwrs ac ar beiriannau chwilio. Mae hynny'n anuniongyrchol yn golygu refeniw i mi gan fy mod yn gallu dangos cydberthynas uniongyrchol rhwng y sylwadau rhif a nifer yr hysbysebion sydd wedi'u clicio.

Nid ydych chi'n rhedeg cyhoeddiad, serch hynny. Rydych chi'n rhedeg busnes.

Felly Beth Yw Ymgysylltu?

Ymgysylltiad yw galwad ffôn, cais demo, dadlwythiad cofrestredig, cais am gynnig ... neu bryniant gwirioneddol. Ymgysylltu yw unrhyw weithgaredd y gellir ei briodoli'n uniongyrchol i'r refeniw y mae eich presenoldeb ar-lein yn ei gynhyrchu.

Os yw'ch cwmni'n mynd i fesur effeithiolrwydd eich blog, mae angen i chi gyfrifo'r gwir Enillion ar Fuddsoddiad Marchnata:

ROMI = (Trosiadau * Refeniw) / (Cyfanswm Cost Gweithlu + Cyfanswm Cost y Llwyfan)

Gadewch i ni gael gwared ar hyn ein hunain ymgysylltu hocus-pocus a dechrau siarad am fetrig go iawn llwyddiant ... faint o arian y mae eich cwmni yn ei wneud trwy ei ymdrechion marchnata digidol.

Nid yw mor anodd â hynny mewn gwirionedd. Un enghraifft yw cydnabyddiaeth ddiweddar Dell eu bod wedi gallu trosoli Twitter am dros $ 1,000,000 mewn refeniw!

Mesur beth yn cyfrif! Os yw'ch cwmni'n cymryd rhan mewn strategaethau cyfryngau cymdeithasol, mae hynny'n wych. Byddwch yn onest, byddwch yn dryloyw, agorwch lwybr cyfathrebu i'ch rhagolygon (chwilwyr fel arfer) a mesurwch effaith eich gwaith caled ... mewn arian parod!

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

Un Sylw

  1. Mae'n anodd iawn i gwmnïau fesur ymgysylltiad serch hynny. Gan fod y mwyafrif ohonynt yn llogi rhywun i redeg eu hymgyrchoedd cymdeithasol (twitter, myspace, facebook, ac ati) efallai nad ydyn nhw'n gwybod beth i'w fesur. Os yw'r ymgynghorydd whiz bang yn dweud ei fod yn gweithio, mae'n rhaid iddo fod yn iawn? Wedi'r cyfan mae'n dal i ddweud pa mor wych y mae'n mynd ac y dylem ystyried cynyddu ein cyllideb hysbysebion.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol