Ymgysylltwch! Rheolau Busnes a'r Cyfryngau Cymdeithasol

ymgysylltu.pngAm y mis diwethaf, rydw i wedi bod yn darllen Ymgysylltu: Y Canllaw Cyflawn ar gyfer Brandiau a Busnesau i Adeiladu, Meithrin, a Mesur Llwyddiant yn y We Newydd.

Nid darlleniad ysgafn mo hwn - a cwblhau gall canllaw fod yn danddatganiad! Mae'n llyfr y mae gwir angen i chi eistedd i lawr, canolbwyntio arno a threulio un dudalen ar y tro. Mae Brian wedi rhagori ar y llyfr hwn - mae'n gynhwysfawr ac efallai y bydd yn ymdrin â phob elfen o frandio, y we a'r cyfryngau cymdeithasol hyd yn hyn.

Gan ei fod mor fanwl, mae'n anodd ysgrifennu post sengl am y llyfr cyfan. O ganlyniad, hoffwn rannu crynhoad Brian o'r rheolau ymgysylltu ar gyfer busnes a chyfryngau cymdeithasol o Bennod 17 (pwyslais gennyf i):

 • Sicrhewch a yn gyson, yn bersonadwy, ac wedi'i wella gan frand tôn y llais.
 • Ychwanegu gwerth i bob ymgysylltiad - cyfrannu at statws ac etifeddiaeth.
 • Parchwch y rhai rydych chi'n ymgysylltu â nhw a hefyd parchu'r fforwm rydych chi'n cymryd rhan ynddo.
 • Sicrhewch eich bod chi hawlfreintiau anrhydedd ac ymarfer a hyrwyddo defnydd teg o gynnwys cymwys.
 • Amddiffyn yn gyfrinachol ac yn berchnogol gwybodaeth.
 • Byddwch yn dryloyw a bod yn ddynol (wel, byddwch yn gredadwy ac o gymorth).
 • Cynrychiolwch yr hyn rydych chi dylai gynrychioli.
 • Gwybod a gweithredu o fewn y ffiniau diffiniedig.
 • Gwybod pryd i blygu 'em a pheidiwch ag ymgysylltu trolls neu syrthio i mewn trapiau sgwrsio.
 • Cadwch bethau sgwrsio fel y mae'n berthnasol i bortreadu ac atgyfnerthu personoliaeth a gwerth eich brand a'r brand rydych chi'n ei gynrychioli.
 • Arhoswch ar neges, ar bwynt, ac ar y trywydd iawn gyda nodau eich rôl a'i effaith ar fusnes y byd go iawn rydych chi'n cyfrannu ato.
 • Peidiwch â sbwriel y gystadleuaeth - nid yn uniongyrchol, beth bynnag.
 • Ymddiheurwch pan fo angen.
 • Byddwch yn atebol am eich gweithredoedd a chynnig dim esgusodion.
 • Gwybod gyda phwy rydych chi'n siarad a yr hyn maen nhw'n ei geisio.
 • Datgelu perthnasoedd, sylwadau, cysylltiadau, a bwriadau.
 • Ymarfer hunan-ataliaeth; nid yw rhai pethau'n werth eu rhannu.

Mae'r canllawiau hyn nid yn unig yn ymdrin â rheolau ymgysylltu ar-lein, hoffwn mai rheolau llywodraethu unrhyw ryngweithio â gweithwyr o unrhyw gwmni oedd y rhain. Â Brian ymlaen i awgrymu i bob darllenydd roi'r llyfr i lawr a sefydlu ei ganllawiau ei hun. Ar ôl gweithio i ychydig o gwmnïau, rydw i wedi rhybuddio rhag torri rheolau fel y rhain. Mae un cwmni rydw i'n ei adnabod wrth ei fodd yn cymryd pob cyfle i sbwriel (yr hyn maen nhw'n credu yw) y gystadleuaeth ... a phob tro dwi'n credu eu bod nhw'n codi cywilydd arnyn nhw eu hunain.

Mae gan y llyfr hwn gyfoeth o wybodaeth a dylai fod yn ddarlleniad gorfodol i bob cwmni sy'n plymio i gyfryngau newydd. Hyd yn oed os nad ydych chi'n darllen y llyfr o glawr i glawr, mae cynllun y llyfr, yr adran gyfeirio fanwl, a'r mynegai sydd wedi'i gatalogio'n dda yn ei wneud yn gyfeirlyfr delfrydol ar gyfer bwrdd gwaith unrhyw farchnatwr.

2 Sylwadau

 1. 1

  Fel ymgynghorydd TG, rwy'n gwbl ymwybodol bod rheoli TG yn ei chael hi'n anodd p'un a yw'r cyfryngau cymdeithasol yn gynhyrchiol neu'n rhwystr i gwmnïau a'u gweithwyr. Mae meddalwedd yn cael ei ddatblygu ac mae rheolwyr TG yn penderfynu ar bolisi a chyfyngiadau bob dydd. Mae diogelwch rhwydweithiau cwmnïau yn y fantol ond mae'r potensial ar gyfer arloesi gan ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn foronen ddigon mawr ar gyfer y drafodaeth ar sut i ddefnyddio'r cyfrwng yn iawn yn parhau. Lluniodd rhwydweithiau Palo Alto bapur gwyn, http://bit.ly/d2NZRp, a fydd yn archwilio'r materion sy'n ymwneud â chyfryngau cymdeithasol yn y gweithle. Mae'n bwysig nid yn unig deall buddion uniongyrchol gwneud busnes sut mae rhywun yn byw, ond y bygythiad y mae'n ei gyflwyno i fwy o ROI a chynhyrchedd cwmni o ran diogelwch a diogelwch y gweinydd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.