Pwy Sy'n Dal Eich Olew Yn gallu?

trên stêm

Trwy'r dydd - bob dydd - mae pobl yn anfon e-bost ataf, anfon neges destun ataf, twitter ataf, ymweld â mi, fy ffonio a fy neges ar unwaith gyda chwestiynau ynghylch parthau, galluoedd, CSS, cystadlu, strategaethau allweddair, materion cleientiaid, lleoli gwerthiant, strategaethau marchnata, blogio, cyfryngau cymdeithasol, ac ati. Rwy'n cael gwahoddiadau i siarad, ysgrifennu, helpu, cwrdd ... rydych chi'n ei enwi. Mae fy nyddiau'n brysur ac yn hynod foddhaus. Dydw i ddim yn athrylith ond mae gen i lawer o brofiad ac mae pobl yn ei gydnabod. Rwyf hefyd wrth fy modd yn helpu.

Yr her yw sut i gymhwyso gwerth i bob un o'r materion a'r cyfleoedd bach hynny. Fy marn i yw ei fod yn debyg i'r dyddiau gynt lle byddai'r oiler yn cadw olwynion y trên yn olewog fel y gallai symud yn gyflymach ac yn haws i lawr y trac. Ewch â'r oiler i ffwrdd ac mae'r trên yn stopio. Mae'r oiler yn gwybod ble, pryd, pam a faint. Rwy'n teimlo fel yr oiler - ond ar raddfa lawer ehangach. Mae'r cwestiynau a ofynnir i mi yn gofyn am yr arbenigedd a'r profiad rydw i wedi'u hadeiladu dros y 2 ddegawd diwethaf.

Mae'n anodd gwerthfawrogi neu gofio'r oiler pan fydd gennych drên yn rholio i lawr y cledrau, serch hynny. Y trên, y glo, yr arweinydd, y traciau ... maen nhw i gyd yn dreuliau 'mawr' ac yn atebion 'mawr' y gellir eu mesur yn gywir. Nid yw bod yn oiler mor syml. Rwy'n gwybod bod y trên yn symud yn gynt o lawer nag y byddai wedi bod pe na bawn i wedi bod yn olewio'r cledrau - ond does dim ffordd sicr o fesur yr effaith ar raddfa mor gronynnog.

Peidiwch â chael oiler? Gallwch brynu'r adnoddau hynny yn rhywle arall neu wneud yr ymchwiliad eich hun. Mae'n ychwanegu amser, cost, risg a gallai leihau ansawdd y gwasanaeth rydych chi'n ei ddarparu i'ch cwsmeriaid. Dylai fod gennych oiler - dylai pob sefydliad.

Nid yw hyn yn digwydd swnio'n ostyngedig, ond yn fy humble barn, rwy'n credu bod arweinwyr gwych yn aml olewwyr. Maent yn gweithio'n galed bob dydd i gael gwared ar rwystrau fel y gall y rhai o'u cwmpas wthio'n galetach, rhedeg yn gyflymach, a bod yn fwy llwyddiannus. Mae timau'n caru'r oiler oherwydd gallant eu defnyddio i fod yn fwy llwyddiannus. Y cwestiwn yw a yw'r oiler yn cael y gydnabyddiaeth yn haeddiannol neu'n cael ei deall am y gwerth a ddarperir.

Beth sy'n digwydd pan fydd eich gwerth yn cael ei gwestiynu?

Ydych chi'n rhoi'r gorau i olew ac yn peryglu'r trên yn ogystal ag adeiladu drwgdeimlad gyda'r gweithwyr eraill sy'n dibynnu arnoch chi? A ydych chi, yn lle hynny, yn mynd ar drywydd prosiectau a chyfleoedd mwy graenus lle mae'ch gwerth yn cael ei fesur a'i ddeall yn llwyr?

Neu ... ydych chi'n cadw at yr hyn rydych chi'n wych yn ei wneud? Efallai eich bod yn gyrru llwyddiant eich cwmni - ond y risg yw na fydd rhai yn ei gydnabod, yn gwybod sut i'w fesur, yn ei werthfawrogi ... ac yn aml yn ei gwestiynu. Yn y byd hwn o ddata a dadansoddi, os na allwch ateb beth yw eich gwerth i sefydliad fe allech fod mewn trafferth.

Ydych chi'n oiler? Oes gennych chi oiler yn y gwaith? Pwy sy'n dal eich olew yn gallu?

5 Sylwadau

  1. 1

    Doug:
    Agwedd ddiddorol iawn gyda'r cysyniad “Oiler” ac IMHO, rydych chi'n iawn ar y targed. Yn fy nyddiau gweithredol, cymerais agwedd ychydig yn wahanol wrth gynghori fy rheolwyr ynghylch rheoli a heddiw yn fy nosbarthiadau rheoli dywedaf wrth fy myfyrwyr mai swydd rheolwr: “yw darparu amgylchedd lle gall y gweithwyr lwyddo” Dyma ffordd arall yn unig o gan ddweud wrthyn nhw eu bod yn gyfrifol am fod yn westeion i'r “tinmen” neu eu gweithwyr ac nid o reidrwydd i'r trên na'r sefydliad.

    Rwy'n hoff iawn o'r trosiad a byddaf yn ei ddefnyddio yn y dyfodol. Diolch am y swydd

  2. 3
  3. 4

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.