Y Dau Offeryn Mwyaf Effeithiol ar gyfer Cynhyrchu Arweiniol B2B Llwyddiannus

Empathi a Thosturi

Rydym i gyd yn gwybod pa mor gymhleth y gall y gofod B2B fod a gall cynhyrchu plwm B2B fynd yn fwyfwy anodd ar brydiau. 

Mae arweinyddion, trawsnewidiadau, rhagolygon, prosesau, systemau a ROI yn rhan fawr o lingo unrhyw farchnatwr B2B! Wedi'r cyfan mae'n ymwneud â'r refeniw ac mae'n ymwneud â'r niferoedd ar ddiwedd y dydd, dde? Anghywir! 

Mae yna ddarn coll go iawn yma ac efallai bod llawer o'r frwydr i'r cyfeiriad anghywir. 

Dewiswch empathi cwsmeriaid a phrofiad y cwsmer fel cynhwysyn pwysig yn eich strategaeth ac efallai eich bod chi eisoes wedi dod o hyd i'r darn coll a all nawr gwblhau'r genhedlaeth arweiniol pos!

Ar ddiwedd y dydd, mae'n cymryd cysylltiad dynol i ddyrchafu profiad y cwsmer gan ddod â mwy o arweinwyr i mewn!

Mae empathi i gyd yn ymwneud â gallu sefyll yn esgidiau'r gobaith i ddeall y pwyntiau poen go iawn a'r anawsterau sy'n ei wynebu. 

Gall empathi a dealltwriaeth greu sylfaen gref i unrhyw fusnes ffynnu; oherwydd pŵer dal gafael a allai fod y gwir reswm pam y byddai unrhyw gwsmer eisiau busnes gennych chi! 

Gall hyn fod yn wir yn ddechrau perthynas fusnes tymor hir.

Daw arweinwyr atoch trwy'r rhagolygon hynny sydd nid yn unig yn gweld potensial yn eich gwasanaethau; ond hefyd yn eich gweld chi a'ch gwasanaethau fel eu datryswr problemau. 

Pan fydd eich atebion i gyd yn ymwneud â gwella profiad y cwsmer, yna daw'n siwrnai sy'n ganlyniad ymdrechion o fod eisiau dod i adnabod y cwsmer cyn i chi fod eisiau gwerthu unrhyw beth.

Felly beth yw'r offer go iawn ar gyfer cynhyrchu plwm B2B yn effeithiol?

Cyfathrebu

Gall e-bostiwr gyda'r negeseuon cywir bob amser greu'r effaith gywir. Gall hyd yn oed teclyn neu ap awtomataidd neu unrhyw fath arall o gyfathrebu fynd â chi tuag at gyflawni eich nodau gwerthu; ond peidiwch ag anghofio galw a siarad un i un i wybod stori eich cwsmer. 

Mae mantais enfawr i ddod i adnabod y broblem yn uniongyrchol gan y cwsmer er mwyn gallu rhoi gwell profiad i gwsmeriaid iddo trwy eich gwasanaethau. 

Gall bod yn wrandäwr ddod â sawl budd i chi, oherwydd bydd y cwsmer yn synhwyro bod gennych ddiddordeb gwirioneddol mewn deall ei safbwynt ac yn barod i alinio'ch atebion i ddatrys ei heriau craidd. Mae hyn yn mynd yn bell o ran ennill nid yn unig dros eich cwsmer, ond hefyd o ran cadw'r cwsmer. 

Mae cynhyrchu plwm B2B yn ymwneud â ennyn diddordeb eich cwsmer yn eich gwasanaethau trwy adeiladu perthynas. Os yw'r broses yn drugarog ac yn sefydlu cysylltiad dynol, bydd y canlyniadau bob amser yn gadarnhaol.

Rhagweld

Nid yw bwriad neu ymdrech wirioneddol bron bob amser yn mynd heb i neb sylwi. Ar ddiwedd y dydd, bod dynol yw plwm ac felly gall defnyddio cyfathrebu'n iawn ysgogi ymateb cadarnhaol gan y gobaith. 

Os ydych chi'n meddwl llai fel brand a mwy fel datryswr dynol neu ddatrys problemau; yna gallai cynhyrchu plwm arwain at ganlyniadau anhygoel.

Gall rhagweld meysydd problemus eich cwsmer wneud ichi edrych yn llai fel gwerthwr ymosodol ac yn debycach i ddatryswr problemau. Yna byddai pobl eisiau cysylltu'n well ac yn amlach â chi, a thrwy wneud hyn, rydych chi'n creu gwell cwmpas ar gyfer meithrin yn y broses cenhedlaeth arweiniol.

Casgliad

Mae cynhyrchu plwm B2B nid yn unig yn ymwneud â niferoedd, mae'n ymwneud â datblygu cysylltiadau a chysylltiadau sy'n ffynnu ar hyd y ffordd ar siwrnai sy'n foddhaus i'r ddau, y cwsmer yn ogystal ag i chi fel marchnatwr. Cyfathrebu yw'r allwedd i sicrhau canlyniadau rhagorol yng nghenhedlaeth plwm B2B, gan mai dyma'r dull cywir tuag at gynhyrchu plwm a all helpu i greu busnes y gallwch fod yn falch ohono! 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.