A yw Emoji yn Eich Llinell Bwnc yn effeithio ar gyfraddau e-bost? ?

Emoticons

Rydym wedi rhannu rhai manylion yn y gorffennol ar sut mae rhai marchnatwyr yn ymgorffori emojis i'w cyfathrebiadau marchnata. I ddathlu Diwrnod Emoji y Byd - oes ... mae yna'r fath beth - fe wnaeth Mailjet brofi rhywfaint gan ddefnyddio emojis mewn llinellau pwnc e-bost i weld sut y gallai gwahanol emojis effeithio ar y cyfradd agored e-bost. Dyfalwch beth? Fe weithiodd!

Methodoleg: Mailjet yn cynnig nodwedd arbrofi o'r enw profion x. Mae profion A / X yn dileu'r gwaith dyfalu o beth sy'n gweithio orau trwy ganiatáu ichi brofi (hyd at 10) amrywiadau o'r un e-bost, llunio perfformiad pob fersiwn, ac yna anfon y fersiwn fuddugol i weddill eich rhestr. Mae hyn yn rhoi'r cyfle gorau posibl i anfonwyr e-bost gynyddu perfformiad eich ymgyrch e-bost i'r eithaf.

Cyhoeddir canfyddiadau profion Mailjet yn yr ffeithlun hwn, Prawf Llinell Pwnc Emoji, sy'n darparu tystiolaeth y gall emoticons mewn llinellau pwnc effeithio'n llwyr ar gyfraddau agored. Nid yn unig hynny, mae'r ffeithlun yn darparu tystiolaeth bod gwahanol ddiwylliannau yn derbyn yr emojis yn fwy! Profwyd y Deyrnas Unedig, yr Unol Daleithiau, Ffrainc, Sbaen a'r Almaen.

Sut Ydych Chi Mewnosod Emoji mewn Llinell Pwnc?

Os ydych chi'n ddefnyddiwr emoji (neu'n camdriniwr), mae'n debyg eich bod wedi arfer taro'r ddewislen emoticon ar eich bysellfwrdd symudol. ond nid yw hynny'n bodoli ar ben-desg felly sut ydych chi'n ei wneud? Y ffordd hawsaf i mi ddod o hyd iddo yw llywio drosodd i Cael Emoji lle gallwch chi gopïo a gludo'r emoji o'ch dewis yn syml!

Ydyn ni'n Dod yn Gor-Emoji'd?

Efallai mai un o gasgliadau'r astudiaethau yw, er bod emosiynau'n effeithio ar gyfraddau agored, gallant gael eu gorddefnyddio neu efallai y bydd tanysgrifwyr yn dod i arfer â nhw. Mae cyfraddau agored cyffredinol gydag emojis wedi gostwng flwyddyn ar ôl blwyddyn o 31.5% i 28.1%

Mae bellach yn beth cyffredin i ddefnyddio emojis mewn marchnata e-bost ac mae'n debyg y byddwn ni'n gweld mwy a mwy ohonyn nhw wrth i Google gyhoeddi set newydd o eiconau ar gyfer ei system weithredu Android ddiweddaraf. Fodd bynnag, mae'n arwydd i farchnatwyr efallai bod eu hanterth wedi dod. Mae yna ddigon y gallwn ei ddysgu o'r emoji serch hynny ac mae'r ymchwil hon yn tynnu sylw at bwysigrwydd adnabod eich cynulleidfa i gyfathrebu'n fwyaf effeithiol ag e-bost. Mae angen i farchnatwyr nodi gwahaniaethau diwylliannol amlwg o ran derbynioldeb cynulleidfa, ond hefyd gydnawsedd traws-blatfform. Bydd brandiau'n chwilio am y peth mawr nesaf wrth ymgysylltu ac mae angen iddynt fod yn ymwybodol o'r holl wahanol lwyfannau y bydd eu e-bost yn cael eu harddangos arnynt a phrofi unrhyw dacteg y maent yn bwriadu ei defnyddio yn erbyn y rhain. Josie Scotchmer, Rheolwr Marchnata'r DU yn Mailjet

Gyda llaw, y perfformiwr gorau oedd y syml emoji calon goch.❤️ Roedd yr emoji yn un o'r ychydig i gynhyrchu canlyniad net cadarnhaol ar draws yr holl ranbarthau prawf gyda chynnydd o 6% yn y gyfradd agored.

Diwrnod Emoji y Byd

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.