A yw Emojis yn Cŵl Yn Eich Cyfathrebu Marchnata? ?

emoticon

Rwy'n gwybod fy mod i'n arfer? yn y teitl, ond roeddwn i wir yn golygu?. Yn bersonol, nid wyf yn cael fy ngwerthu ar ddefnyddio emojis (cynrychioliadau graffigol o emoticons). Ym maes cyfathrebu busnes, rwy'n dod o hyd i emojis rywle rhwng tecstio llwybrau byr a chussing. Yn bersonol, rydw i wrth fy modd yn eu defnyddio ar ddiwedd sylw Facebook goeglyd, dim ond i adael i'r person wybod nad ydw i eisiau iddyn nhw fy mhwnio yn wyneb. ?

Beth yw Emoji?

Delwedd neu eicon digidol bach yw emoji a ddefnyddir i fynegi syniad neu emosiwn mewn cyfathrebu electronig. Benthycir y term emoji o Japaneeg, ac mae'n dod o e llun + moji llythyren neu gymeriad.

Yna beth yw Emoticon?

Mae emoticon yn fynegiant wyneb sy'n cynnwys cymeriadau bysellfwrdd, fel;), ble fel emoji fyddai?.

Mae emojis wedi dod yn rhan o iaith ddynol bob dydd. Mewn gwirionedd, canfu Adroddiad Emoji 2015 gan Emogi Research fod 92% o'r boblogaeth ar-lein yn defnyddio emojis, a dywedodd 70% fod emojis wedi eu helpu i fynegi eu teimladau yn fwy effeithiol Yn 2015, y Geiriadur Rhydychen hyd yn oed dewis emoji fel gair y flwyddyn! ?

Ond maen nhw'n cael eu defnyddio'n effeithiol gan rai marchnatwyr! Mewn gwirionedd, mae brandiau wedi cynyddu'r defnydd o emojis 777% ers mis Ionawr 2015.

Mae'r ffeithlun hwn o Signal yn cerdded trwy lawer o enghreifftiau o ddefnydd. Mae Bud Light, Saturday Night Live, Burger King, Domino's, McDonald's, a Taco Bell wedi ymgorffori emojis yn eu cyfathrebiadau marchnata. Ac mae'n gweithio! Mae hysbysebion wedi'u galluogi gan emoji yn cynhyrchu cyfraddau clicio drwodd 20x yn uwch na safon y diwydiant

Mae Signal hefyd yn manylu ar rai o'r heriau gydag Emojis. Edrychwch ar yr ffeithlun isod! ?

Marchnata Emoji