A yw'ch Cwmni Cyw Iâr S ** t yn Dal i Gofleidio Methiant?

cochbastard1

Roedd heno yn noson anhygoel. Aeth rhai ffrindiau a minnau i weld Eric Davies perfformio ei sioe un dyn, Bastard Coch, yn y Ymyl Indy theatr. Mae'r sioe yn anhygoel, yn swyno'r gynulleidfa ac yna'n dinistrio pob aelod o'r gynulleidfa yn araf un ar y tro.

Yn ystod un rhan o'r sioe, gofynnir i aelodau'r gynulleidfa beth yw eu breuddwydion ... ac yna cwestiynau am yr hyn maen nhw'n ei wneud. Yna mae'r Red Bastard yn cymell y person i gymryd cam i gerdded i ffwrdd o'r hyn maen nhw do a gwneud y cam tuag at eu freuddwyd. Fel mae rhai yn ei wneud, mae'r gynulleidfa yn sgrechian, “Bastard”. Wrth i eraill wince ac osgoi'r cam, mae'r gynulleidfa yn tynnu sylw atynt ac yn cael eu galw'n “Chicken S ** t”. Nid yw'r canlyniad yn ddim llai na rhyfeddol. Mae pawb yn y gynulleidfa yn ofni bod ar ddiwedd ffocws nesaf y Red Bastard.

Beth sydd a wnelo hyn â Marchnata? Mwy nag yr ydych chi'n meddwl.

Dyma lun o allweddair penodol, cyffredin, cystadleuol iawn Google Insights:
google-mewnwelediadau.png

Cyfarfûm â chwmni yr wythnos diwethaf a'i wasanaeth craidd yw hwn penodol allweddair. Mae'r cwmni wedi bod yn gwario ffortiwn (dros $ 50k ar un ymgyrch benodol) yn y cyfryngau traddodiadol ers ei sefydlu. Mae cost yr ymgyrchoedd hynny wedi parhau i gynyddu dros amser ac mae'r canlyniadau wedi bod yn lleihau. Maent nawr yn edrych ar farchnata ar-lein i weld a allant atal y hemorrhaging.

Wrth i mi eistedd yn yr ystafell fwrdd, nid oedd ofn yn yr ystafell neidio i'r twyll ar-lein, roedd anghrediniaeth a drwgdybiaeth. Nid oedd y cwmni hwn yn gwadu yn unig, roeddent yn cofleidio methiant mewn gwirionedd. Gellir dadlau bod y rhai wrth y bwrdd sy'n pwyso i symud ymlaen (gan gynnwys fi fy hun) yn cael eu hystyried yn “Bastards”. Er bod y cwmni'n llwyr gydnabod nad yw'r hyn maen nhw'n ei wneud yn gweithio, maen nhw'n parhau i ddadlau yn erbyn symud ar-lein fel opsiwn.

Fe wnaeth fy atgoffa o fod yn y diwydiant papurau newydd. Gwyliais wrth i rai o'r arweinwyr mwyaf deallus yn y diwydiant hysbysebu wylio skyrocket eBay a Craigslist ac yna crafu eu pennau i feddwl tybed pam roedd refeniw dosbarthedig yn gostwng.

Rwy'n cydnabod yn llawn gwmnïau sy'n gweithredu allan o ofn ac yn cofleidio technoleg newydd yn ofalus, ond o ystyried y tueddiadau o ran defnydd defnyddwyr o gyfryngau chwilio a chymdeithasol fel dulliau cynradd o ymchwilio i'w pryniant nesaf ... sut allwch chi o bosib gwestiynu'r amlwg? Nid oes ots gen i gwmnïau sy'n cofleidio ofn - ond rwy'n synnu pan fydd cwmnïau'n parhau i gofleidio methiant.

Os collwn y cyfle i symud y cwmni hwn ymlaen, efallai y caf fy nhemtio i sefyll i fyny a dweud wrthyn nhw beth ydyn nhw mewn gwirionedd…. ”Cyw Iâr S ** t!” Byddai Red Bastard yn falch… neu beidio.

Nodyn: Ymddiheuriadau os ydych chi'n troseddu ar y seren amlwg ... mae'r cyfan am y gorau. Nid wyf ychwaith yn gwrthwynebu cyfryngau traddodiadol - ond mae deall sut mae tueddiadau mewn ymddygiad ar-lein yn newid y broses o wneud penderfyniadau gan ddefnyddwyr yn allweddol i addasu eich gwariant ar y cyfryngau. Yn yr achos hwn, mae'n amlwg bod diddordeb y defnyddwyr mewn datrysiadau ar-lein wedi cynyddu'n ddramatig.

Un sylw

  1. 1

    Y cam cyntaf hwnnw yw'r anoddaf bob amser. Mae'n anodd iawn camu i ffwrdd o'r rhai hysbys. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn cael eu cadwyno gan eu sicrwydd eu hunain. Gobeithio i'r cwmni y cyfeiriwyd ato eu bod yn penderfynu cymryd y naid. Erthygl wych.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.