Mae e-bost yn parhau ymlaen llaw gyda SmartFOCUS

logo emailvision

Flynyddoedd yn ôl, gweithiais i gwmni gwych o'r enw InterMedia ASTECH yn Denver, Colorado. Y cwmni oedd y prif gwmni marchnata cronfa ddata ar gyfer y diwydiant papurau newydd ac roedd yn cael ei redeg gan berson gwych (a ffrind) Tom Ratkovich. Yn ôl pan nad oedd tera yn yr eirfa, roeddem yn dylunio ac yn adeiladu warysau data marchnata aml-terabyte ar gyfer rhai o'r papurau newydd mwyaf yn y byd.

smartfocusRoedd yn amser anhygoel ac arweiniodd at fy symud i Indianapolis i ddylunio, datblygu a gweithredu technolegau marchnata cronfa ddata ar gyfer y papur newydd rhanbarthol. Roeddem yn defnyddio teclyn o'r enw SmartFOCUS Viper yn y papur newydd, trwy gwmni Praesage. Trwy bartneriaeth, adeiladodd Bruce Taylor o Praesage offer cartrefu a chwilio a oedd allan o'r byd hwn ... ac sydd wedi datblygu hyd heddiw.

Roedd y setiau offer mor ddatblygedig nes i mi gysylltu â Tom a dweud wrtho amdanynt ... ychydig oeddwn i'n gwybod beth fyddai'n digwydd nesaf! Mabwysiadodd cwmni Tom offer Praesage a defnyddio SmartFOCUS ar gyfer ei gleientiaid. Yna prynwyd ASTECH InterMedia gan SmartFOCUS - cynnydd gwych i ddiwydiant yr UD.

Flynyddoedd yn ddiweddarach, trwy berthynas â rhai gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant, bu ein cwmni'n gweithio gydag Emailvision. Mae e-bost yn a darparwr gwasanaeth e-bost byd-eang sy'n ehangu ei ôl troed ymhell y tu hwnt i e-bost a symudol. Fe wnaethant brynu yn ddiweddar Marchnatwr Amcan i blymio i'r diwydiant cyfryngau cymdeithasol gyda llwyfan cyhoeddi a mesur cymdeithasol gwych.

Nawr, mae Emailvision yn prynu SmartFOCUS. Mae hwn yn dipyn o gyfuniad! Yn bennaf, mae SmartFOCUS wedi bod yn gymhwysiad wedi'i osod gan gleient / gweinydd ond yn ddiweddar cyhoeddodd Feddalwedd fel model Gwasanaeth. Ar ôl profi eu set offer yn y gorffennol, gallaf ddweud wrthych unwaith y bydd y rhyngwynebau defnyddiwr hyn yn cyrraedd marchnad SaaS, mae'n newid gêm i'r diwydiant. Defnyddiodd SmartFOCUS adeiladwyr ymholiadau llusgo a gollwng yn arddull Venn a wnaeth farchnata cronfa ddata ddatblygedig yn anhygoel o syml. Wedi'i gyfuno â meysydd wedi'u cyfrifo, y platfform oedd y gorau yn y diwydiant, ac roedd y gronfa ddata berchnogol yn gyflymach nag unrhyw gronfa ddata berthynol arall a ddefnyddiais erioed.

Bellach mae gan e-bost gysylltiadau dwfn ledled y byd a diwydiannau marchnata uwch. Roedd ganddyn nhw blatfform marchnata e-bost a marchnata symudol eisoes a gafodd ei optimeiddio ar gyfer defnydd e-fasnach ... bydd yr uno a'r caffaeliadau hyn yn darparu'r adnoddau technoleg a phobl a allai eu gwneud yn offer marchnata craff mwyaf soffistigedig ar y blaned.

Dyma fideo diweddar gan y tîm yn Emailvision, gwych gweld eu bod nhw'n dal i gael hwyl!

Mae'n fyd mawr, ond yn anhygoel faint o gysylltiadau sydd gen i sy'n parhau i ail-wynebu dros fy ngyrfa. Edrychaf ymlaen at barhau i weithio gyda'r holl gwmnïau hyn a phobl iawn!