Cymerwch Knotice! Pontio'r Bylchau Technoleg Marchnata

Marchnata Perthnasedd Personol CwlwmIn 2006, Efallai fy mod wedi bod ychydig yn gynamserol pan ragwelais mai 2007 fyddai blwyddyn integreiddio rhyngwyneb defnyddiwr graffigol. Nid aeth yn brif ffrwd mewn gwirionedd, ond roedd rhai cwmnïau yn bendant yn gweithio arno!

Am 2008, rhagwelais fwy o strategaethau 'meicro' - gan gynnwys marchnata e-bost. Roedd ExactTarget, er enghraifft, wedi cyhoeddi'r cynlluniedig yn ddiweddar rhyddhau tudalennau glanio. Mae rhai cwmnïau'n mynd â hi ychydig ymhellach, er!

Efallai mai cwlwm yw fy rhagfynegiad!

Yr wythnos hon, cefais y pleser o siarad â Brian Deagan, Prif Swyddog Gweithredol Cwlwm. Rwyf wedi siarad o'r blaen am ba mor anodd yw hi i farchnatwyr greu strategaeth mewn gwirionedd wrth farchnata. “Swp a chwyth” yw'r norm oherwydd bod yr holl amser yn cael ei wneud wrth gyflawni'r e-bost na'r paratoad. Mae mor hanfodol bod cwmni'n cynnal ymgyrch ar 'y dyddiad' fel eu bod yn anwybyddu a oedd yr ymgyrch wirioneddol yn berthnasol ai peidio ac a fyddent yn cwrdd â disgwyliadau ei ddarllenwyr.

Er 2003, mae Knotice wedi bod yn gweithio'n dawel ar bontio'r bwlch! Mae Knotice wedi cyfuno e-bost, marchnata symudol, tudalennau gwe, data dadansoddol, arolygon a thermau chwilio i ddefnyddio cyfathrebiadau wedi'u targedu ar draws bob cyfryngau. Yn hytrach na 'physgota â deinameit', mae Knotice yn crynhoi'r abwyd cywir yn y lleoedd iawn!

Enghraifft o Farchnata Aml-Gam

Rwy'n chwilio Google am lens ar gyfer Nikon D40 fy merch ac yn gorffen ar wefan. Bydd dadansoddeg yn darparu'r termau chwilio a ddefnyddiais i gyrraedd y wefan. Pe bai'n cael ei ysgogi, byddai'r wefan bellach yn gwybod bod gen i Nikon D40.

Nawr - pan fydda i dychwelyd i'r safle neu - hyd yn oed yn well - mewn e-bost fy mod yn cofrestru ar gyfer y wefan, rwy'n cael cynigion cynnyrch perthnasol ynglŷn â'r Nikon D40 o hyn ymlaen. Efallai fy mod yn ateb ychydig o gwestiynau ar arolwg am fy niddordeb mewn ffotograffiaeth, ac mae'r cynnwys wedi'i dargedu ymhellach fyth at gynhyrchion tirwedd, proffil, neu ficro-ffotograffiaeth, llyfrau a DVDs.

Dyma'r broliant o Knotice ar eu platfform Concentri:

Trwy ein platfform Concentri, rydym yn cynnig ffordd syml a phwerus ar gyfer creu a rheoli cyfathrebiadau aml-gam hynod berthnasol ar draws sianeli e-bost, symudol a gwe. Gyda Concentri, gall marchnatwyr ymgysylltu â defnyddwyr digidol heddiw yn hawdd i dyfu refeniw, wrth gynnal profiad brand cyson, symleiddio gweithrediadau marchnata, a dileu costau diangen. Ac oherwydd ei fod yn cael ei ddarparu ar alw, dim ond am yr hyn sydd ei angen arnyn nhw y mae marchnatwyr yn ei dalu.

Yn anad dim, nid yw Knotice yn mynnu bod popeth yn cael ei gynnal a'i redeg o'u gwefan. Mae ganddyn nhw Wasanaeth Gwe cadarn a gellir ymgorffori eu cynnig cynnwys wedi'i bersonoli yn eich gwefan - naill ai trwy div neu iframe. Pwerus!

Mae'n ymddangos bod Knotice lawer ymhellach i lawr y ffordd na chwmnïau eraill yn y gofod hwn. Cymaint o we, analytics ac mae darparwyr gwasanaeth e-bost mor brysur yn canolbwyntio ar eu cystadleuaeth a'u seilos eu hunain, maent yn anghofio'r mater go iawn - mae busnesau'n treulio gormod o amser, ymdrech ac arian yn integreiddio'r holl atebion gwahanol hyn i gael canlyniadau ystyrlon.

Edrychaf ymlaen at weld mwy gan Knotice!

Un sylw

  1. 1

    Am gael lens rhad wych ar gyfer Nikon D40? Mae gan Sigma f / 17-35 2.8-4mm y gallwch ei gael gan Cameta trwy Amazon am $ 240. Dyma'r unig lens f / 2.8 gyda modur ffocws lens adeiledig y mae'r D40 ei angen ar gyfer autofocus o dan $ 1000, ac rydw i wedi bod yn hapus iawn gyda fy un i.

    Mae'r rhan fwyaf o fy lluniau diweddar wedi'u tynnu gyda'r lens honno. Er enghraifft,.

    Ar wahân, ni fyddaf yn defnyddio'r D40 na'r lens honno lawer mwy gan fod y lluniau hyn, a dynnwyd gyda'r D40 a fy lens Sigma 17-35mm f / 2.8-4 yn dangos pam! 🙂

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.