Mae Darparwyr Gwasanaeth E-bost wedi Neidio’r Siarc

trosglwyddadwyedd e-bost

Fel y digwyddodd chi erioed wedi dysgu beth yw'r term Neidio y Siarc yn golygu … mae'n golygu ei fod yn ddechrau'r diwedd. Mae'r term yn cyfeirio at Happy Days pan neidiodd y Fonz siarc ar sgïau dŵr, gan daflu'r sioe i sbin marwolaeth nad oedd byth wedi gwella ohono.

Os ydych chi'n ddarparwr gwasanaeth e-bost, peidiwch â sgrechian arna i eto.

Roedd e-bost yn arfer bod yn swydd anodd iawn a dim ond yr anfonwyr mwyaf oedd â'r ddawn, y caledwedd a'r cymwysiadau i anfon llawer o e-bost at Ddarparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd ar gyfer cwmnïau sydd â rhestrau tanysgrifwyr enfawr. Mae'r dalent wedi dechrau symud o gwmpas yn y diwydiant, mae'r caledwedd wedi dod yn doreithiog (yn enwedig gyda'r cwmwl) ac mae cymwysiadau'n ymddangos i'r chwith a'r dde i anfon e-bost.

Mae'r Diwydiant E-bost wedi Newid ... mae'n Rhatach ac yn Haws Nawr

Mae'r hyn sy'n digwydd yn y diwydiant yn doreth o fach darparwyr gwasanaethau e-bost popio i fyny. Maen nhw'n wych - mae ganddyn nhw gymwysiadau gwych, anfonwch negeseuon deinamig cymhleth iawn, olrhain yn berffaith, trin bownsys, materion y gellir eu cyflawni, cydymffurfio â rheoliadau SPAM, a bod â methodolegau integreiddio cadarn iawn sydd fel arfer yn rhad ac am ddim. Ac maen nhw'n ei wneud ar ffracsiwn o gost y bechgyn mawr.

Dyma enghraifft: Newsberry newydd ddod yn noddwr i Martech Zone (dyna fy datgeliad). Pan oeddwn yn edrych ar eu gwefan cyn cymeradwyo'r hysbyseb, gwiriais eu tudalen brisio a syfrdanais y prisiau:

newsberry-prisio.png

Gallaf gael rhestr tanysgrifiwr o hyd at 100,000 a anfon e-byst diderfyn iddyn nhw am $ 530 y mis? Mae hynny ychydig dros $ 6,000 y flwyddyn. Rwy'n cofio pan oeddwn i'n gweithio gyda darparwr gwasanaeth e-bost bod ein ffioedd blynyddol ar gyfer busnes bach yn ymwneud â hynny ... ynghyd â ffioedd negeseuon ... a mwy API mynediad… plws, plws, a…

Mae'r darparwyr e-bost hynod gadarn hyn yn mynd i barhau i'w saethu allan a busnesau sy'n anfon e-byst fydd yr enillwyr eithaf. Y collwyr yw'r darparwyr gwasanaeth e-bost mawr iawn sydd wedi bod o gwmpas ychydig - mae angen i rywbeth newid.

Mae Darparwyr Gwasanaeth E-bost Mawr yn Gor-ddweud eu dylanwad ar Gyflawniad

Bydd llawer o'r darparwyr gwasanaeth e-bost mawr yn dweud wrthych fod nifer yr e-byst y maent yn eu hanfon yn rhoi hwb iddynt yn y diwydiant a bod ganddynt gyfraddau cyflawni gwell a pherthnasoedd â'r Darparwyr Gwasanaethau Rhyngrwyd.

Nid yw'n wir. Gall Darparwyr Gwasanaeth E-bost Bach wneud gwaith yr un mor wych.

Mae fy ffrind da Greg Kraios yn rheoli rhai o'r perthnasoedd hynny rhwng darparwyr gwasanaeth e-bost a darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd gyda'i gwmni, Ffau Cyflawniad. Mae hyd yn oed yn helpu cwmnïau sy'n rheoli eu e-bost eu hunain i fynd drwodd i'r ISPs! Nid yw'n cymryd cwmni mawr - mae'n cymryd arbenigwr cyflenwi gwych gyda pherthnasoedd da - ac mae gan Greg nhw.

Yr hyn sydd ei angen ar Gwsmeriaid E-bost

Dylai darparwyr gwasanaeth e-bost gael eu hintegreiddio'n ddi-dor (ac rwy'n golygu'n ddi-dor) â systemau rheoli cynnwys, systemau rheoli perthnasoedd cwsmeriaid, offer optimeiddio tudalennau glanio, a analytics ceisiadau. Gwerthwyr awtomeiddio marchnata fel Aprimo ac Eloqua eisoes yn camu allan ar y blaen ar y rhain. Nid yw'n ddigon i anfon a mesur e-bost mwyach ... mae angen mwy ar gwmnïau!

Mae hyd yn oed datrysiadau awtomeiddio e-bost bach, am bris cymedrol, yn ymddangos hefyd! Infusionsoft yn ddatrysiad gydag atebion e-bost a rheoli perthnasoedd cwsmeriaid wedi'u hintegreiddio'n llawn.

Mae angen i gwsmeriaid ailgyflenwi cynnwys yn hawdd o bob cyfrwng, optimeiddio cynnwys ar y hedfan yn ddeinamig, mesur y canlyniadau - a hyd yn oed gael adborth ar yr hyn a enillodd ac a gollwyd. Nid oes gennym amser i neidio o ddatrysiad gwerthwr i ddatrysiad gwerthwr yn ystod y dydd ... a cheisio clymu'r holl analytics cwestiynu gyda'i gilydd ... a dadansoddi am gyfleoedd. Mae angen i ddarparwyr gwasanaeth e-bost esblygu i'n hanghenion.

Mae'n bryd i ddarparwyr gwasanaethau e-bost gymryd y naid, neu maen nhw'n mynd i gael eu chwythu gan. Mailchimp cyhoeddi 250,000 o gyfrifon wedi'u hychwanegu mewn 7 mis at eu datrysiad. Ond aeth hyd yn oed Mailchimp yn ofnadwy o ddrud wrth i ni dyfu ein rhestr yn llwyddiannus. Roedden ni wedi blino ar y biliau misol mawr felly fe wnaethon ni adeiladu CircuPress - datrysiad e-bost hardd, cwbl integredig WordPress sy'n arbed bwndel i ni ac yn awtomeiddio ein cylchlythyrau.

Darparwr Gwasanaeth E-bost Do-It-Yourself

Mae e-bost wedi cael rhediad hir, proffidiol - ond mae bron ar ben. Nid yw'n cymryd llawer o ymdrech i adeiladu a chynnal eich gwasanaeth e-bost eich hun y dyddiau hyn. Roedd y ffrind Adam Small wedi cael llond bol ar y prisio a’r diffyg dulliau awtomeiddio fel ei fod wedi adeiladu ei rai ei hun yn ddiweddar ar gyfer AgentSauce… nawr mae ganddo ffôn symudol, rheoli cynnwys, Facebook, Twitter, ac e-bost wedi’i integreiddio’n llawn ar gyfer ei gleientiaid eiddo tiriog. Mae hyd yn oed yn gallu monitro cyflawniad, olrhain agoriadau a chlicio a rheoli bownsio!

Os nad ydych chi'n dalentog fel Adam, gallwch chi brynu a blwch o Folks fel Strongmail, plygiwch ef i mewn, trowch ef ymlaen, a sicrhewch fod eich gwasanaeth e-bost eich hun ar waith. Byddan nhw hyd yn oed yn eich helpu chi i ddechrau.

Darparwyr Gwasanaeth E-bost Do-It-For-You

Mae llawer o ddarparwyr ac asiantaethau gwasanaeth e-bost yn ychwanegu'r gwasanaeth i'r pecyn hefyd. Maent yn cydnabod bod adeiladu e-byst hardd, cymhellol yn cymryd amser ac arbenigedd - a bod ganddo enillion gwych ar fuddsoddiad, felly maent yn datblygu rhaglenni fforddiadwy i'w cleientiaid ac yn cymryd yr holl ymdrech oddi ar ddwylo'r cleientiaid. Mae cwpl o enghreifftiau yr wyf yn gwybod amdanynt Marc Indi ac Pysgodyn tomato.

Sut y bydd Darparwyr Gwasanaeth E-bost yn Goroesi

Fy nghyngor i'r darparwyr gwasanaeth e-bost mawr sydd ar gael yw dod o hyd i system rheoli cynnwys a'i phrynu. Dod o hyd i ddarparwr rheoli perthnasoedd cwsmeriaid rydych chi'n integreiddio'n agos ag ef ... ac yn uno â nhw. Cael an analytics darparwr, ac integreiddio'n ddi-dor. A gwnewch hynny gydag atebion targedu, segmentu a phrofi cadarn. Os na wnewch chi, bydd rhywun yn fuan!

10 Sylwadau

 1. 1

  Dyma erthygl wych Doug. Mae cymaint o atebion ar gael nawr i helpu busnes i grafu wyneb marchnata e-bost. Rwy’n wirioneddol gredu mai’r cyfle i lawer o ESPs yw’r union beth maen nhw wedi treulio blynyddoedd yn ei osgoi - a gwasanaethau yw hynny. Er ei bod yn fwy proffidiol gwerthu a chefnogi meddalwedd, mae'n werth cynyddol anoddach pan fydd y farchnad mor dirlawn ag y mae wedi dod. Os yw ESPs yn gallu darparu llwyddiant diriaethol i gwmnïau (y tu hwnt i feddalwedd, ond prynu cynllunio, dylunio a gweithredu ymgyrch cawl-i-gnau) - mae hynny'n werth mwy na dod o hyd i offeryn i anfon e-bost (90% o ymarferoldeb meddalwedd marchnata e-bost. yr un peth mewn gwirionedd). Cyfunwch y gwasanaethau hynny â phwyntiau integreiddio cryf y mae gennych becyn sy'n werth talu amdanynt.

 2. 2
 3. 3

  Rwy'n aml yn hoffi creu e-bost mewn siorts byr a siaced ledr. Onid yw hynny'n cŵl? Erthygl wych. Yn yr adran ar wasanaethau gwneud-i-chi, hoffwn daflu davemail (www.mydavemail.com) i mewn fel opsiwn. Mae ein cleientiaid yn aml yn rhoi’r gorau iddi wrth geisio ei wneud eu hunain. Mor soffistigedig ag y mae llawer o'r darparwyr DIY ar-lein, nid ydynt ar gyfer pawb. Diolch am esbonio'r opsiynau.

 4. 4

  Data Cwsmer o Ansawdd yw'r allwedd ar gyfer llwyddiant mewn unrhyw ymgyrchoedd marchnata. Yn llythrennol mae yna ormod o gwmnïau sy'n darparu marchnata e-bost hunanwasanaeth neu'n marchnata ar y gwasanaeth llawn i chi. Ond, ni all yr un ohonyn nhw feddwl am y data cwsmeriaid heblaw chi a'ch busnes.

  Mae angen i fusnesau (blaenau siopau yn benodol) ddod o hyd i ffordd i “gasglu” gwybodaeth i gwsmeriaid a'i “chlymu” yn ôl i'w pryniannau (mae hyn yn weddol hawdd i siopau ar-lein, ond nid yn hollol ar gyfer blaenau siopau corfforol) yn eich systemau POS a sicrhau bod y wybodaeth honno ar gael ar gyfer eich platfform marchnata (e-bost neu sms neu arall). Gwir bwer marchnata yw dadansoddi hoff bethau a chas bethau cwsmeriaid ac, yn unol â hynny, eu targedu gyda chynigion cywir.

  Erthygl dda!

 5. 5

  Helo diolch yn fawr am swydd graff, fe wnes i wir ddod o hyd i'ch blog trwy gamgymeriad wrth chwilio ar Google am rywbeth arall .... Rwyf wedi rhoi nod tudalen ar eich gwefan .. cadw rhannu ..

 6. 6

  diolch
  Rwy'n edrych a oes darparwyr gwe-bost sy'n rhannu elw â phobl sy'n trosglwyddo eu henwau parth at ddefnydd post?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.