Mae Darparwyr Gwasanaeth E-bost wedi Neidio’r Siarc

trosglwyddadwyedd e-bost

Pe na baech chi erioed wedi dysgu beth mae'r term “Neidio’r Siarc” yn ei olygu… mae’n golygu mai dyma ddechrau’r diwedd. Mae'r term yn cyfeirio at Happy Days pan neidiodd y Fonz siarc ar sgïau dŵr, gan daflu'r sioe i sbin marwolaeth na adferodd ohoni erioed.

Os ydych chi'n ddarparwr gwasanaeth e-bost, peidiwch â sgrechian arna i eto.

Roedd e-bost yn arfer bod yn swydd anodd iawn a dim ond yr anfonwyr mwyaf oedd â'r ddawn, y caledwedd a'r cymwysiadau i anfon llawer o e-bost at Ddarparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd ar gyfer cwmnïau sydd â rhestrau tanysgrifwyr enfawr. Mae'r dalent wedi dechrau symud o gwmpas yn y diwydiant, mae'r caledwedd wedi dod yn doreithiog (yn enwedig gyda'r cwmwl) ac mae cymwysiadau'n ymddangos i'r chwith a'r dde i anfon e-bost.

Mae'r Diwydiant E-bost wedi Newid ... mae'n Rhatach ac yn Haws Nawr

Mae'r hyn sy'n digwydd yn y diwydiant yn doreth o fach darparwyr gwasanaethau e-bost popio i fyny. Maen nhw'n wych - mae ganddyn nhw gymwysiadau gwych, anfonwch negeseuon deinamig cymhleth iawn, olrhain yn berffaith, trin bownsys, materion y gellir eu cyflawni, cydymffurfio â rheoliadau SPAM, a bod â methodolegau integreiddio cadarn iawn sydd fel arfer yn rhad ac am ddim. Ac maen nhw'n ei wneud ar ffracsiwn o gost y bechgyn mawr.

Dyma enghraifft: Newsberry newydd ddod yn noddwr i Martech Zone (dyna fy datgeliad). Pan oeddwn yn edrych ar eu gwefan cyn cymeradwyo'r hysbyseb, gwiriais eu tudalen brisio a syfrdanais y prisiau:

newsberry-prisio.png

Gallaf gael rhestr tanysgrifiwr o hyd at 100,000 a anfon e-byst diderfyn iddyn nhw am $ 530 y mis? Mae hynny ychydig dros $ 6,000 y flwyddyn. Rwy'n cofio pan oeddwn i'n gweithio gyda darparwr gwasanaeth e-bost bod ein ffioedd blynyddol ar gyfer busnes bach yn ymwneud â hynny ... ynghyd â ffioedd negeseuon ... a mwy API mynediad… plws, plws, a…

Mae'r darparwyr e-bost hynod gadarn hyn yn mynd i barhau i'w saethu allan a busnesau sy'n anfon e-byst fydd yr enillwyr eithaf. Y collwyr yw'r darparwyr gwasanaeth e-bost mawr iawn sydd wedi bod o gwmpas ychydig - mae angen i rywbeth newid.

Mae Darparwyr Gwasanaeth E-bost Mawr yn Gor-ddweud eu dylanwad ar Gyflawniad

Bydd llawer o'r darparwyr gwasanaeth e-bost mawr yn dweud wrthych fod nifer yr e-byst y maent yn eu hanfon yn rhoi hwb iddynt yn y diwydiant a bod ganddynt gyfraddau cyflawni gwell a pherthnasoedd â'r Darparwyr Gwasanaethau Rhyngrwyd.

Nid yw'n wir. Gall Darparwyr Gwasanaeth E-bost Bach wneud gwaith yr un mor wych.

Mae fy ffrind da Greg Kraios yn rheoli rhai o'r perthnasoedd hynny rhwng darparwyr gwasanaeth e-bost a darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd gyda'i gwmni, Den of Deliverability. Mae hyd yn oed yn helpu cwmnïau sy'n rheoli eu e-bost eu hunain i fynd drwodd i'r ISPs! Nid yw'n cymryd cwmni mawr - mae'n cymryd arbenigwr cyflenwi gwych gyda pherthnasoedd da - ac mae gan Greg nhw.

Yr hyn sydd ei angen ar Gwsmeriaid E-bost

Dylai darparwyr gwasanaeth e-bost gael eu hintegreiddio'n ddi-dor (ac rwy'n golygu'n ddi-dor) â systemau rheoli cynnwys, systemau rheoli perthnasoedd cwsmeriaid, offer optimeiddio tudalennau glanio, a analytics ceisiadau. Gwerthwyr awtomeiddio marchnata fel Aprimo a Eloqua eisoes yn camu allan ar y blaen ar y rhain. Nid yw'n ddigon i anfon a mesur e-bost mwyach ... mae angen mwy ar gwmnïau!

Mae hyd yn oed datrysiadau awtomeiddio e-bost bach, am bris cymedrol, yn ymddangos hefyd! Infusionsoft yn ddatrysiad gydag atebion e-bost a rheoli perthnasoedd cwsmeriaid wedi'u hintegreiddio'n llawn.

Mae angen i gwsmeriaid ailgyflenwi cynnwys yn hawdd o bob cyfrwng, optimeiddio cynnwys ar y hedfan yn ddeinamig, mesur y canlyniadau - a hyd yn oed gael adborth ar yr hyn a enillodd ac a gollwyd. Nid oes gennym amser i neidio o ddatrysiad gwerthwr i ddatrysiad gwerthwr yn ystod y dydd ... a cheisio clymu'r holl analytics cwestiynu gyda'i gilydd ... a dadansoddi am gyfleoedd. Mae angen i ddarparwyr gwasanaeth e-bost esblygu i'n hanghenion.

Mae'n bryd i ddarparwyr gwasanaethau e-bost gymryd y naid, neu maen nhw'n mynd i gael eu chwythu gan. Cyhoeddodd Mailchimp 250,000 o gyfrifon wedi'u hychwanegu mewn 7 mis at eu datrysiad. Ond fe aeth hyd yn oed Mailchimp yn ddrud iawn wrth i ni dyfu ein rhestr yn llwyddiannus. Fe wnaethon ni flino ar y biliau misol mawr felly fe wnaethon ni adeiladu CircuPress - datrysiad e-bost hardd, cwbl integredig WordPress sy'n arbed bwndel i ni ac yn awtomeiddio ein cylchlythyrau.

Darparwr Gwasanaeth E-bost Do-It-Yourself

Mae e-bost wedi cael rhediad hir, proffidiol - ond mae bron â dod i ben. Nid yw'n cymryd llawer o ymdrech i adeiladu a chynnal eich gwasanaeth e-bost eich hun y dyddiau hyn. Roedd y ffrind Adam Small wedi cael llond bol ar brisio a diffyg dulliau awtomeiddio, nes iddo adeiladu ei un ei hun yn ddiweddar Saws Asiant… Nawr mae ganddo ffôn symudol, rheoli cynnwys, Facebook, Twitter ac e-bost wedi'i integreiddio'n llawn ar gyfer ei gleientiaid eiddo tiriog. Mae hyd yn oed yn gallu monitro cyflawniad, olrhain agor a chlicio a rheoli bownsio!

Os nad ydych chi'n dalentog fel Adam, gallwch chi brynu a blwch o Folks fel Strongmail, plygiwch ef i mewn, trowch ef ymlaen, a sicrhewch fod eich gwasanaeth e-bost eich hun ar waith. Byddan nhw hyd yn oed yn eich helpu chi i ddechrau.

Darparwyr Gwasanaeth E-bost Do-It-For-You

Mae llawer o ddarparwyr ac asiantaethau gwasanaeth e-bost yn ychwanegu'r gwasanaeth i'r pecyn hefyd. Maent yn cydnabod bod adeiladu e-byst hardd, cymhellol yn cymryd amser ac arbenigedd - ac mae ganddo elw gwych ar fuddsoddiad, felly maent yn datblygu rhaglenni ar gyfer eu cleientiaid sy'n fforddiadwy ac yn cymryd yr holl ymdrech oddi ar ddwylo'r cleientiaid. Mae cwpl rydw i'n gwybod amdanyn nhw Marc Indi a Tomatofish.

Sut y bydd Darparwyr Gwasanaeth E-bost yn Goroesi

Fy nghyngor i'r darparwyr gwasanaeth e-bost mawr sydd ar gael yw dod o hyd i system rheoli cynnwys, a'i brynu. Dewch o hyd i ddarparwr rheoli perthnasoedd cwsmeriaid rydych chi'n integreiddio'n agos ag ef ... ac uno â nhw. Cael analytics darparwr, ac integreiddio'n ddi-dor. A gwnewch hynny gyda datrysiadau targedu, segmentu a phrofi cadarn. Os na wnewch chi hynny, bydd rhywun yn fuan!

10 Sylwadau

 1. 1

  Dyma erthygl wych Doug. Mae cymaint o atebion ar gael nawr i helpu busnes i grafu wyneb marchnata e-bost. Rwy’n wirioneddol gredu mai’r cyfle i lawer o ESPs yw’r union beth maen nhw wedi treulio blynyddoedd yn ei osgoi - a gwasanaethau yw hynny. Er ei bod yn fwy proffidiol gwerthu a chefnogi meddalwedd, mae'n werth cynyddol anoddach pan fydd y farchnad mor dirlawn ag y mae wedi dod. Os yw ESPs yn gallu darparu llwyddiant diriaethol i gwmnïau (y tu hwnt i feddalwedd, ond prynu cynllunio, dylunio a gweithredu ymgyrch cawl-i-gnau) - mae hynny'n werth mwy na dod o hyd i offeryn i anfon e-bost (90% o ymarferoldeb meddalwedd marchnata e-bost. yr un peth mewn gwirionedd). Cyfunwch y gwasanaethau hynny â phwyntiau integreiddio cryf y mae gennych becyn sy'n werth talu amdanynt.

 2. 2
 3. 3

  Rwy'n aml yn hoffi creu e-bost mewn siorts byr a siaced ledr. Onid yw hynny'n cŵl? Erthygl wych. Yn yr adran ar wasanaethau gwneud-i-chi, hoffwn daflu davemail (www.mydavemail.com) i mewn fel opsiwn. Mae ein cleientiaid yn aml yn rhoi’r gorau iddi wrth geisio ei wneud eu hunain. Mor soffistigedig ag y mae llawer o'r darparwyr DIY ar-lein, nid ydynt ar gyfer pawb. Diolch am esbonio'r opsiynau.

 4. 4

  Data Cwsmer o Ansawdd yw'r allwedd ar gyfer llwyddiant mewn unrhyw ymgyrchoedd marchnata. Yn llythrennol mae yna ormod o gwmnïau sy'n darparu marchnata e-bost hunanwasanaeth neu'n marchnata ar y gwasanaeth llawn i chi. Ond, ni all yr un ohonyn nhw feddwl am y data cwsmeriaid heblaw chi a'ch busnes.

  Mae angen i fusnesau (blaenau siopau yn benodol) ddod o hyd i ffordd i “gasglu” gwybodaeth i gwsmeriaid a'i “chlymu” yn ôl i'w pryniannau (mae hyn yn weddol hawdd i siopau ar-lein, ond nid yn hollol ar gyfer blaenau siopau corfforol) yn eich systemau POS a sicrhau bod y wybodaeth honno ar gael ar gyfer eich platfform marchnata (e-bost neu sms neu arall). Gwir bwer marchnata yw dadansoddi hoff bethau a chas bethau cwsmeriaid ac, yn unol â hynny, eu targedu gyda chynigion cywir.

  Erthygl dda!

 5. 5

  Helo diolch yn fawr am swydd graff, fe wnes i wir ddod o hyd i'ch blog trwy gamgymeriad wrth chwilio ar Google am rywbeth arall .... Rwyf wedi rhoi nod tudalen ar eich gwefan .. cadw rhannu ..

 6. 6

  diolch
  Rwy'n edrych a oes darparwyr gwe-bost sy'n rhannu elw â phobl sy'n trosglwyddo eu henwau parth at ddefnydd post?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.