E-bost ROI: A No Brainer ar gyfer y Gorfforaeth Fawr

costau e-bost

Cawsom gyfarfod gwych gyda chwmni cenedlaethol heddiw a thrafod rhoi rhaglen e-bost ar waith. Mae gan y cwmni dros 125,000 o gleientiaid ledled y wlad, 4,000 o werthwyr… a dim rhaglen e-bost. Mae ganddyn nhw 8,000 o gynhyrchion gyda 40 neu 50 o gynhyrchion newydd bob mis y mae'r gwneuthurwyr yn marw iddyn nhw eu gwerthu. Maen nhw'n poeni am y costio o'r rhaglen e-bost serch hynny ac yn pendroni o ble y daw'r arian.

Dyma un o'r perthnasoedd hynny yr hoffwn pe gallwn eu rhoi at ei gilydd heb unrhyw gost a chodi comisiwn yn syml!

E-bost ROI

Yn yr enghraifft uchod, rwy'n dyfalu y gallant gael cyfeiriad e-bost ar gyfer 1 o bob 3 chleient erbyn diwedd y flwyddyn. Mewn gwirionedd, dylai'r rhaglen gynhyrchu llawer mwy o ddiddordeb a llawer mwy o negeseuon e-bost, ond rydw i eisiau bod ar yr ochr ddiogel. Rwy'n amcangyfrif 1 e-bost y mis - nid yn wythnosol. Mae pob cleient eisoes yn prynu bob mis, felly mae'r e-bost yno i geisio cynyddu gwerthiant gan gleientiaid presennol. Fe wnes i daflu cyfradd ymateb druenus o 0.75% gyda $ 5 ar gyfartaledd (ceidwadol iawn) mewn gwariant ychwanegol. Ar gyfer y Darparwr Gwasanaeth E-bost, rwyf wedi ychwanegu $ 0.03 yr e-bost ... ar yr ochr uchel.

Gyda'r holl amcangyfrifon ceidwadol hyn, mae'r allbwn yn dal i fod yn Enillion syfrdanol o 25% ar Fuddsoddiad. Yn ogystal, bydd e-bost yn gyrru mwy o archebion trwy eu gwefan e-fasnach - gan arbed ar archebion gwallus a chostau gweithlu. Ar ben hynny, gyda'u gwerthwyr yn twyllo am y peth i gael sylw, gallai'r cwmni werthu gofod hysbysebu premiwm yn eu cylchlythyrau! Adolygais y costau hysbysebu ar un cylchlythyr diwydiant heddiw a’r hysbyseb ar gyfartaledd oedd $ 0.02 yr e-bost ac roedd 4 smotyn ym mhob cylchlythyr.

Byddai gwerthu 4 smotyn ym mhob e-bost yn gwthio'r ROI i fyny o 300%!

Rwy'n siŵr y gallent ddarganfod sut maen nhw'n mynd i fforddio hyn.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.