Marchnata E-bost ac Awtomeiddio Marchnata E-bostInfograffeg Marchnata

Mae'r Ffordd Rydym yn Darllen E-bost Gwaith yn Newid

Mewn byd lle mae mwy o e-bost yn cael ei anfon nag erioed (i fyny 53% o 2014), mae deall pa fathau o negeseuon sy'n cael eu hanfon, a phryd mae'r negeseuon hynny'n cael eu hanfon yn ddefnyddiol ac yn bwysig. Fel llawer ohonoch, mae fy mewnflwch allan o reolaeth. Pan ddarllenais am blwch derbyn sero, Ni allaf helpu ond bod ychydig yn besimistaidd ynghylch maint a dull ymateb yr e-byst.

Mewn gwirionedd, oni bai am hynny SaneBox ac PostButler (gan ddefnyddio fy nghysylltiadau atgyfeirio yno), nid wyf yn siŵr sut y byddwn yn trin fy e-bost. Mae Sanebox yn gwneud gwaith gwych wrth ddysgu pa rai o fy e-byst sydd angen sylw ar unwaith ac mae MailButler yn cynnig cyfle i mi ohirio ymatebion, snooze e-byst, ac yn gwella Apple Mail gyda nifer o nodweddion eraill.

Yn yr un modd â'r ddau blatfform yw bod fy mewnflwch yn cael ei drin rhwng ffolderau. Nid wyf yn gyfyngedig i Mewnflwch yn unig, Ffolder Sothach, a Sbwriel mwyach ... mae'r systemau hyn yn cyfeirio negeseuon i mewn ac allan o sawl ffolder arall. Er bod y rhain yn offer gwych i mi, rhaid iddynt ddryllio hafoc ar fetrigau e-bost yr anfonwyr sy'n ceisio fy nghyrraedd. Ymddygiad e-bost is yn newid, a dim ond un enghraifft yw'r offer hyn o sut.

Er mwyn ymchwilio i newidiadau ymddygiad e-bost, cynhaliodd ReachMail arolwg o 1000 o bobl yn ddiweddar i ddysgu beth mae'n ei olygu i reoli eu mewnflwch. Rhai canfyddiadau allweddol:

  • E-bost Bore - Mae 71% o Americanwyr yn gwirio am y tro cyntaf rhwng 5 am a 9 am Efrog Newydd a New Jersey ar gyfartaledd y gwiriad cyntaf diweddaraf - ychydig cyn 9 am - ac mae pobl yn Utah yn gwirio'r cynharaf, ychydig ar ôl 6:30 am, ar gyfartaledd.
  • E-bost gyda'r nos - Mae 30% o Americanwyr yn gwirio cyn 6 pm a 70% ar ôl 6 pm 46% o Forwyniaid yn gwirio eu e-bost am y tro olaf rhwng 9pm a hanner nos, tra bod 13% yn fwy yn gorffen ar ôl hanner nos. Peidio â bod yn rhy hen, mae 71% o Denniniaid yn gyd-dylluanod nos, yn gwirio eu e-bost ar ôl 9 yr hwyr, a dim ond 12% yn gwirio ddiwethaf cyn 6 yr hwyr, ymhell islaw'r cyfartaledd cenedlaethol.
  • Anfon E-byst - Mae bron i hanner yr holl Americanwyr (46%) yn anfon llai na 10 e-bost y dydd. Mae 30% o bobl yn anfon 10 i 25 e-bost y dydd, mae 16% yn anfon 25 i 50, ac mae 8% yn anfon mwy na 50 e-bost y dydd. Mae gan y Gorllewin y cyfartaledd isaf o negeseuon e-bost a anfonwyd, sef 18 y dydd. Mae'r Gogledd-ddwyrain ar frig pob rhanbarth ac ar gyfartaledd mae 22 yn anfon e-byst y dydd, tra bod gan Massachusetts yr uchafbwynt cenedlaethol o 28 e-bost a anfonir y dydd, ar gyfartaledd.
  • Amser ymateb - Dywed 58% o Americanwyr eu bod yn ymateb i e-byst o fewn awr. Mae 26% yn ymateb o fewn un i chwe awr, mae 11% yn ymateb o fewn chwech i 24 awr ac mae'r 5% sy'n weddill yn ymateb ar ôl 24 awr, ar gyfartaledd. Mae Virginians yn adrodd am yr atebion e-bost cyflymaf gydag amser ymateb o ychydig dros ddwy awr ar gyfartaledd. Yn rhyfeddol, mae Efrog Newydd ar y diwedd araf - dywed 12% eu bod yn ymateb diwrnod neu fwy ar gyfartaledd ac mae 33% yn cymryd o leiaf chwe awr.
  • E-byst Heb eu Darllen - Mae gan dros hanner yr Americanwyr lai na 10 e-bost heb eu darllen yn eu blwch derbyn gwaith. Mae 26% yn nodi bod ganddynt lai na 50 o e-byst heb eu darllen, mae gan 13% fwy na 100 o negeseuon e-bost heb eu darllen ac mae gan 6% rhwng 50 a 100. Mae De Carolina yn adrodd am y nifer fwyaf o negeseuon e-bost heb eu darllen, gyda 29 ar gyfartaledd, tra bod 30% syfrdanol o Tennesseans yn nodi bod mwy na 100 o negeseuon e-bost heb eu darllen. Y Midwest sydd â'r lleiaf, gyda chyfartaledd o 17.

Cynhyrchodd ReachMail yr ffeithlun hwn: Blwch Derbyn Americanaidd 2: Y Cofnodi i ddangos y newidiadau.

Tueddiadau E-bost Gwaith Infograffig

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.