Fe wnaeth ychwanegu Preheader E-bost Cynyddu fy Nghyfradd Lleoli Mewnflwch 15%

car chwaraeon cyn ar ôl

Mae dosbarthu e-bost yn dwp. Dydw i ddim yn twyllo. Mae wedi bod o gwmpas ers dros 20 mlynedd ond mae gennym 50+ o gleientiaid e-bost o hyd sydd i gyd yn arddangos yr un cod yn wahanol. Ac mae gennym ni ddegau o filoedd o Ddarparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISPs) sydd â rheolau eu hunain yn y bôn ynglŷn â rheoli SPAM. Mae gennym ESPs sydd â rheolau llym y mae'n rhaid i fusnesau gydymffurfio â nhw wrth ychwanegu un tanysgrifiwr ... ac nid yw'r rheolau hynny byth yn cael eu cyfleu i'r ISP.

Rwyf wrth fy modd â chyfatebiaethau, felly gadewch i ni feddwl am hyn.

chwaraeon car

 • Doug ydw i, y busnes sy'n adeiladu ceir chwaraeon anhygoel - fy e-bost.
 • Bob ydych chi, y cleient sydd eisiau prynu car chwaraeon anhygoel - rydych chi'n cofrestru ar gyfer fy e-bost.
 • Mae'n rhaid i mi anfon y car atoch chi, felly rwy'n cael y cludwr gorau y gallaf ddod o hyd iddo - fy narparwr e-bost.
 • Rwy'n eich ychwanegu chi fel y derbynnydd, ond nid yw fy llwythwr yn fy nghredu. Mae'n rhaid i mi brofi eich bod wedi arwyddo - dyblu dwbl.
 • Mae'r cludwr yn dweud yn iawn ac yn cael y car chwaraeon anhygoel i'r warws cyrchfan - Rwy'n clicio anfon gyda fy ESP.
 • Mae'r warws yn llofnodi ei fod wedi'i dderbyn - neges a dderbyniwyd yn eich ISP.

Dyma pryd mae'n cael hwyl.

 • Rydych chi'n mynd i'r warws - eich cleient e-bost.
 • Nid oes gan y warws unrhyw gofnod o'r car chwaraeon anhygoel - nid yw yn eich blwch derbyn.
 • Rydych chi'n edrych ym mhobman ac o'r diwedd yn dod o hyd iddo yn y cefn lle nad oes unrhyw un yn edrych - mae yn eich ffolder SPAM.
 • Mae'n rhaid i chi ddweud wrth y warws byth i roi eich danfoniadau oddi wrthyf yn y cefn - wedi'i farcio fel Ddim yn Sbam.
 • Mae'r car yn cael ei guro i crap, ar goll 3 teiar, ac ni fydd yr injan yn cychwyn - ni all eich cleient e-bost ddarllen yr HTML.

dryllio car chwaraeon

Beth mae'r diwydiant ceir chwaraeon yn ei ddweud wrtha i?

 • Cymerwch 5 gwaith yn hirach i adeiladu car chwaraeon chwerthinllyd o ddrud sy'n llawer mwy amddiffynnol rhag difrod cludo - Litmws profi eich e-bost.
 • Llogi trydydd parti i warchod a monitro dosbarthiad pob car chwaraeon anhygoel i'ch holl gleientiaid.

Gwallgofrwydd yw hyn.

Diolch byth am fonitro lleoliadau mewnflwch.

Sut Gwnaethom Gynyddu Ein Cyfradd Lleoli Mewnflwch

Achos pwynt, gwnaethom rai newidiadau dylunio i'n Martech Zone cylchlythyr. Ynghyd â glanhau'r cod, gwnaethom ychwanegu ein podlediadau diweddaraf ac ychwanegu paragraff am y cylchlythyr i agor yr e-bost.

Syniad gwael. Gostyngodd ein cyfradd dosbarthu e-bost ar gyfer yr un tanysgrifwyr a'r un e-bost 15%. I ni, mae hynny'n nifer enfawr - gallai 15,000 yn fwy o negeseuon e-bost fod yn llifo i'r ffolder SPAM nag o'r blaen. Felly roedd yn rhaid i ni ei drwsio. Y broblem oedd y testun statig hwnnw ar bob e-bost unigol. Gan fod ein postiadau dyddiol neu wythnosol diweddaraf wedi'u rhestru ynddo yn y cylchlythyr, roeddwn yn meddwl tybed a allwn ychwanegu testun at frig yr e-bost a oedd yn rhestru teitlau'r post. Byddai hynny'n gwneud i bob ymgyrch gael paragraff gwahanol ar frig yr e-bost.

I guddio'r testun, defnyddiais dagiau arddull CSS a CSS mewnol, gosodais faint y testun i 1px ar gyfer cleientiaid e-bost chwerthinllyd na fyddant yn cuddio testun. Y canlyniad? Erbyn hyn mae gen i restr ddeinamig o'r swyddi sy'n ymddangos yn y cwarel rhagolwg o gleientiaid e-bost yn ogystal ag e-bost a gyflwynwyd ar gyfraddau derbyn blaenorol.

Dyma siart o'n cyfraddau dosbarthu mewnflwch gan ddefnyddio 250ok. Fe welwch ein bod yn gostwng yn sylweddol ar ddechrau'r flwyddyn ac yna'n bownsio'n ôl ar ôl y degfed.

cyfradd mewnflwch e-bost

Mae hynny'n iawn, fe wnaeth y newid gwirion hwnnw wella fy nghyfradd mewnflwch 15%! Meddyliwch am hynny - yr un e-bost union, dim ond gydag ychydig linellau o destun wedi'i addasu na all y defnyddiwr ei weld hyd yn oed.

Mae dosbarthu e-bost yn dwp.

Sut wnes i wneud y rhagarweinydd cudd?

Mae cwpl o bobl wedi gofyn sut y gwnes i'r cynnwys deinamig yn llythrennol yn yr e-bost. Yn gyntaf, ychwanegais y cyfeirnod CSS hwn o fewn y tagiau arddull ym mhennyn yr e-bost:

.preheader {arddangos: dim! pwysig; gwelededd: cudd; didreiddedd: 0; lliw: tryloyw; uchder: 0; lled: 0; }

Nesaf, yn y llinell gyntaf o gynnwys o dan y tag corff, ysgrifennais god a oedd yn adfer y 3 teitl post cyntaf, yn eu cyd-daro â choma, a'u gosod o fewn y rhychwant canlynol:

yn heddiw Martech Zone Wythnosol!

Y canlyniad yw rhywbeth fel y canlynol:

Y Ffordd Ddwfn Cynyddais Ein Cyfradd Lleoli Mewnflwch 0%, Pa Strategaethau, Tactegau a Sianeli y Dylai Marchnatwyr ganolbwyntio arnynt yn 0, Beth yw Llwyfan Ochr y Galw (DSP)? yn Martech Weekly heddiw!

Sylwch imi ychwanegu arddull sy'n gwneud lliw'r ffont yn wyn fel nad yw'n cael ei weld hyd yn oed os yw'n cael ei arddangos, ac ar gyfer cleientiaid sy'n anwybyddu'r lliw, mae'n 1px felly gobeithio ei fod yn fach i'w weld.

PS: Rwyf wedi ei ddweud ers blynyddoedd, ond dylai Darparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd reoli tanysgrifiadau ac nid Darparwyr Gwasanaeth E-bost. Dylwn i allu cofrestru fy nghylchlythyr gyda Google a chael defnyddwyr Gmail i optio i mewn ... a dylid anfon fy e-byst i'r blwch derbyn bob amser. A yw hynny'n chwerthinllyd o anodd? Cadarn ... ond byddai'n trwsio'r drychineb hon. A dylai cleientiaid e-bost fynd oddi ar y farchnad os nad ydyn nhw'n cefnogi safonau HTML a CSS modern.

3 Sylwadau

 1. 1

  Allwch chi bostio llun o'r hyn a wnaethoch chi, Doug? Rwy'n cael y cylchlythyr, ond wrth gwrs mae wedi ymgolli yn fy nghleient post felly nid wyf yn siŵr yn union beth wnaethoch chi ei newid.

  Diolch!

 2. 3
  • 4

   Helo Russell,

   Mae'r rhestr hadau a ddarperir gan 250ok yn rhychwantu gwasanaethau a rhanbarthau, gan greu rhestr samplu sy'n cynrychioli cyflawniad cyffredinol y rhestr.

   Doug

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.