Canolfan Dewis E-bost a Tudalennau Dad-danysgrifio: Defnyddio Rolau yn erbyn Cyhoeddiadau

Segmentau, Ymgyrchoedd a Rhestrau

Am y flwyddyn ddiwethaf, rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda chwmni cenedlaethol ar gyfadeilad Salesforce a Marchnata Ymfudo a gweithredu cwmwl. Yn gynnar yn ein darganfyddiad, gwnaethom dynnu sylw at rai materion allweddol mewn perthynas â'u dewisiadau - a oedd yn seiliedig ar weithrediadau iawn.

Pan ddyluniodd y cwmni ymgyrch, byddent yn creu rhestr o dderbynwyr y tu allan i'w platfform marchnata e-bost, yn uwchlwytho'r rhestr fel rhestr newydd, yn dylunio'r e-bost, ac yn ei anfon i'r rhestr honno. Y broblem gyda hyn oedd bod ychydig o broblemau ar waith:

 • Roedd y dudalen dad-danysgrifio yn fyrdd o restrau gydag enwau cyhoeddi anghyfeillgar na allai tanysgrifiwr eu deall.
 • Os oedd y derbynnydd yn clicio dad-danysgrifio yn yr e-bost, dim ond eu dad-danysgrifio o'r rhestr a gafodd ei lanlwytho o'r newydd, nid o'r math o gyfathrebu yr oedd y tanysgrifiwr yn credu ei fod yn dad-danysgrifio ohono. Mae hynny'n brofiad rhwystredig i'ch tanysgrifwyr os ydyn nhw'n parhau i dderbyn e-byst eraill o'r math hwnnw.
 • Gyda chymaint o restrau ar y dudalen dad-danysgrifio, byddai'r derbynwyr yn dewis a meistr dad-danysgrifio yn hytrach na'r math cyfathrebu. Felly, rydych chi'n colli tanysgrifwyr a allai fod wedi glynu o gwmpas pe na baech chi'n eu rhwystro â dewisiadau a ddyluniwyd ar gyfer eich gweithrediadau yn hytrach na chan eu cymhelliant a'u diddordebau.

Trefnu Eich Darparwr Gwasanaeth E-bost

Er bod darparwyr gwasanaeth CRM ac e-bost datblygedig yn cynnig cyfle i adeiladu a dylunio canolfannau dewis personol sy'n brofiadau anhygoel ... bydd gwasanaethau llai yn defnyddio rhestrau i drefnu tudalen dewis eich tanysgrifiwr neu dudalen dad-danysgrifio yn unig.

Os na allwch ddylunio'ch tudalen dewis eich hun, crëwch eich rhestrau o safbwynt y tanysgrifiwr gan y math o gyfathrebu rydych chi'n ei anfon. Gallai rhestrau fod yn gynigion, eiriolaeth, newyddion, awgrymiadau a thriciau, sut i wneud, rhybuddion, cefnogaeth, ac ati. Fel hyn, os nad yw tanysgrifiwr eisiau cael mwy o gynigion - gallant fod o hyd danysgrifio i feysydd eraill o ddiddordeb tra dad-danysgrifio eu hunain yn benodol o'r rhestr cynigion.

Hynny yw, defnyddiwch nodweddion y platfform e-bost yn briodol:

 • rhestrau - yn amserol eu natur ac yn cynnig y tanysgrifiwr i ddad-danysgrifio o fathau penodol o gyfathrebu. Enghraifft: Yn cynnig
 • Segmentau - yn is-adrannau wedi'u hidlo y byddech chi am eu defnyddio i dargedu gwell. Enghraifft: Y 100 Cwsmer Gorau
 • Ymgyrchoedd - yn anfon gwirioneddol i un neu fwy o segmentau a / neu restrau. Enghraifft: Cynnig Diolchgarwch i'r Cwsmeriaid Gorau

Hynny yw, pe bawn yn dymuno anfon cynnig at bobl a oedd wedi gwario mwy na $ 100 ar fy llwyfan e-fasnach eleni, byddwn yn:

 1. Ychwanegwch maes data, 2020_Wedi gwario, i'm Rhestr Cynigion.
 2. mewnforio yr arian a werir gan bob tanysgrifiwr i'ch platfform e-bost.
 3. Creu segment, Wedi treulio dros 100 yn 2020.
 4. Creu fy negeseuon ar gyfer y cynnig yn ymgyrch.
 5. Anfonwch fy ymgyrch i'r penodol segment.

Nawr, os yw'r cyswllt yn dymuno dad-danysgrifio, bydd yn cael ei ddad-danysgrifio o'r Rhestr Cynigion… Yn union yr ymarferoldeb yr ydym yn dymuno ei gael.

Adeiladu Canolfan Dewis yn Seiliedig ar Rôl

Os gallwch chi ddylunio ac adeiladu eich canolfan ddewis integredig eich hun sy'n cynnig y profiad gorau posibl:

 • Nodi'r rolau a chymhellion o'ch tanysgrifwyr ac yna ymgorfforwch y fflagiau neu'r detholiadau hynny yn eich rheoli perthynas â chwsmeriaid platfform. Dylai fod aliniad â phersonoliaethau yn eich sefydliad.
 • Dylunio a tudalen dewis mae hynny wedi'i bersonoli i'ch tanysgrifiwr gyda'r buddion a'r disgwyliadau y bydd dewis y pwnc neu'r maes diddordeb hwnnw yn eu darparu. Integreiddiwch eich tudalen dewis â'ch CRM fel bod gennych olwg 360 gradd o fuddiannau eich cwsmer.
 • Gofynnwch i'ch tanysgrifiwr pa mor aml maent yn dymuno cael cyfathrebu â nhw. Gallwch ddefnyddio opsiynau amledd dyddiol, wythnosol, bob yn ail wythnos a phob chwarter i wella eich cadw rhestr ac osgoi tanysgrifwyr rhag cynhyrfu eu bod yn derbyn gormod o negeseuon.
 • Integreiddiwch eich platfform marchnata fel bod y pynciau hynny wedi'u cynllunio i restrau penodol y gallwch eu rhannu ac anfon ymgyrchoedd atynt, gan reoli'ch cysylltiadau yn well ac alinio'r metrigau â chymhelliant y tanysgrifiwr.
 • Sicrhewch fod gennych chi'r data elfennau wedi'u hintegreiddio â'ch CRM a'u cydamseru i'ch platfform marchnata i greu, personoli, a'u hanfon at dargedu segmentau o fewn eich rhestr.
 • Cynnig a meistr dad-danysgrifio ar lefel y cyfrif hefyd os bydd tanysgrifiwr yn dymuno optio allan o'r holl gyfathrebiadau sy'n gysylltiedig â marchnata.
 • Ychwanegwch ddatganiad y bydd y derbynnydd yn dal i gael ei anfon trafodol cyfathrebiadau (cadarnhad prynu, cadarnhad cludo, ac ati).
 • Ymgorfforwch eich polisi preifatrwydd ynghyd ag unrhyw wybodaeth am ddefnyddio data ar eich tudalen dewis.
 • Ymgorffori ychwanegol sianeli cyfathrebu, fel fforymau cymunedol, rhybuddion SMS, a thudalennau cyfryngau cymdeithasol i ddilyn.

Trwy gynllunio a defnyddio rhestrau, segmentau ac ymgyrchoedd yn briodol, byddwch nid yn unig yn cadw rhyngwyneb defnyddiwr eich darparwr gwasanaeth e-bost yn lân ac yn drefnus, gallwch hefyd wella profiad y cwsmer i'ch tanysgrifwyr yn ddramatig.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.