Marchnata E-bost ac Awtomeiddio Marchnata E-bostLlwyfannau CRM a Data

Esboniad o Ddull Clyfar tuag at Bersonoli E-bost

Mae marchnatwyr yn tueddu i weld personoli e-bost fel cliw i effeithiolrwydd uwch ymgyrchoedd e-bost a'i ddefnyddio'n aruthrol. Ond credwn fod dull doeth o bersonoli e-bost yn rhoi canlyniadau gwell o safbwynt cost-effeithiolrwydd. Rydym yn bwriadu i'n herthygl ddatblygu o hen e-bost swmp da i bersonoli e-bost soffistigedig er mwyn dangos sut mae gwahanol dechnegau'n gweithio yn dibynnu ar y math a phwrpas e-bost. Rydyn ni'n mynd i roi theori ein hymagwedd ac ychwanegu pinsiad o ymarfer i egluro sut y gellir gweithredu ein syniadau mewn offer marchnata poblogaidd.  

Pryd i fynd Swmp

Mae yna negeseuon wedi'u bwriadu ar gyfer y sylfaen cwsmeriaid gyfan, ac mae dull un maint i bawb yn gweithio'n iawn iddyn nhw. E-byst yw'r rhain nad ydynt yn cynnwys cynigion cynnyrch a hyrwyddiadau unigol neu segment-ganolog. Er enghraifft, nid yw marchnatwyr yn peryglu effeithiolrwydd eu hymdrechion yn anfon swmp e-byst sy'n hyrwyddo ymgyrchoedd gwyliau (ee, cyn-gyhoeddi ymgyrch Dydd Gwener Du) neu negeseuon gwybodaeth yn unig (ee, hysbysu am waith cynnal a chadw wedi'i drefnu ar wefan). 

Ar gyfer e-bost torfol o'r fath, nid oes angen i farchnatwyr graffu ar eu cynulleidfa a meddwl am feini prawf ar gyfer segmentu - eu nod yw cyfleu gwybodaeth benodol sy'n berthnasol i'r holl gwsmeriaid. Maent yn arbed amser yn sylweddol trwy ddylunio un e-bost ar gyfer hynny. Gan barhau â'r enghraifft o ymgyrch Dydd Gwener Du, gall marchnatwyr ei chychwyn gyda'r e-bost swmp cyntaf yn amlinellu gwybodaeth i'r pwynt (ee, amserlenni). 

Sut i weithredu. Mae'r camau allweddol ar gyfer e-bostio swmp yn debyg ar gyfer y rhan fwyaf o offer marchnata e-bost. Gadewch i ni eu cymryd yn Mailchimp:

  • Ychwanegu llinell pwnc. Ynghyd â rheol y cytunwyd arni'n gyffredin o wneud llinell pwnc yn fachog, yn achos y cyhoeddiad Dydd Gwener Du, gall marchnatwyr nodi dyddiad cychwyn yr ymgyrch. Hyd yn oed os nad yw tanysgrifwyr yn agor yr e-bost, maent yn fwy tebygol o sylwi ar y dyddiad wrth wirio eu blwch e-bost.
  • Dylunio e-bost. Yn ogystal â chreu'r cynnwys e-bost ei hun, mae'r cam hwn yn cynnwys posibilrwydd i gael rhagolwg o'r e-bost ar wahanol feintiau sgrin a'i brofi.

Pryd i Bersonoli E-byst 

Dechreuwn edrych i mewn i alluoedd meddalwedd marchnata i drosoli gwybodaeth y cwsmer a thargedu ymgyrch e-bost at danysgrifiwr penodol. Cyn belled ag y mae personoli e-bost yn amrywio o ran soffistigedigrwydd, byddwn yn gwahaniaethu personoli sylfaenoly gall marchnatwyr reoli ar eu pennau eu hunain a personoli datblygediglle gallai fod angen cymorth arbenigol arnynt (fe welwch sut mae angen gwybodaeth am iaith sgriptio yn Salesforce Marketing Cloud ar gyfer personoli cynnwys). Mewn gwirionedd, gall marchnatwyr ymgysylltu â'r ddwy lefel i gael canlyniadau amlwg. 

Lefel Sylfaenol o Bersonoli

Ar y lefel sylfaenol, mae personoli e-bost yn canolbwyntio'n anad dim ar wella cyfraddau agored. Mae'n gweddu i'r mwyafrif o fathau o negeseuon lle rydych chi'n bwriadu siarad yn uniongyrchol â chwsmer fel mewn e-byst croeso, arolygon, cylchlythyrau. 

Rydym yn cynnig i farchnatwyr droi at set o dechnegau hawdd eu gweithredu i bersonoli e-byst. 

  • Mae rhoi enw cleient yn y llinell bwnc yn gwneud i e-bost sefyll allan oddi wrth ddwsinau o rai eraill yn y blwch derbyn ac addo cynyddu cyfraddau agored e-byst 22%
  • Yn yr un modd, annerch cwsmer yn ôl enw yn y corff e-bost yw'r hyn sy'n gwneud i e-bost swnio'n fwy personol ac yn adeiladu ymddiriedaeth cwsmeriaid. 
  • Newid enw cwmni yn yr adran O i enw personol penodol rhowch cynnydd o hyd at 35% mewn cyfraddau agored. Achos defnydd posibl o'r dechneg hon yw anfon e-byst at gwsmeriaid gan gynrychiolydd gwerthu sy'n gweithio gyda nhw ar hyn o bryd.

Byddai'r dasg o bersonoli'r llinell bwnc, yr adran From a chorff e-bost yn cymryd llwyth o amser a gwaith llaw os nad yw'n cael ei awtomeiddio gan feddalwedd marchnata e-bost modern.   

Sut i weithredu. Rydym wedi dewis dangos y technegau personoli a ddisgrifiwyd a weithredwyd yn Microsoft Dynamics for Marketing, cymhwysiad awtomeiddio marchnata sy'n ymwneud â marchnata e-bost hefyd. Wrth ddylunio e-bost, mae marchnatwyr yn ychwanegu'r cynnwys deinamig sy'n cysylltu â chofnodion cwsmeriaid. Ar gyfer hynny, maen nhw'n defnyddio'r botwm Assist Edit “ ”Ar gael ar y bar offer fformatio testun pan ddewisir elfen testun yn y dylunydd graffigol. Bydd y system yn newid y cynnwys deinamig yn awtomatig yn unol â'r wybodaeth o gofnod y cwsmer unwaith y bydd yr e-bost wedi'i anfon.   

Lefel Uwch o Bersonoli

Ar y lefel uwch, mae personoli e-bost yn dod yn newidiwr gêm wrth i ni siarad nawr am deilwra'r cynnwys e-bost i segmentau cwsmeriaid neu hyd yn oed pob derbynnydd. Mae hyn yn galw am roi data cwsmeriaid helaeth ar waith - efallai y bydd angen gwybodaeth bersonol (oedran, rhyw, man preswylio, ac ati) ar farchnatwyr, hanes siopa, dewisiadau prynu, a rhestrau dymuniadau i greu negeseuon e-bost gwirioneddol werthfawr i gwsmeriaid. 

  • Pan fydd marchnatwyr yn integreiddio hanes prynu a phori cwsmer yn eu marchnata e-bost, maent yn parhau i fod yn berthnasol i fuddiannau cwsmer gyda chynnwys wedi'i dargedu un i un. Wrth iddyn nhw siarad yr un iaith â chwsmeriaid, maen nhw uwchwerthuyn fwy effeithiol. Er enghraifft, gall marchnatwyr anfon detholiad o ffrogiau nos ac ategolion at gwsmer sydd wedi chwilio amdanynt yn ddiweddar ond heb brynu. 
  • Mae marchnatwyr yn cyflawni cyfraddau clicio drwodd uwch ar gyfer e-byst sy'n cyhoeddi newydd-ddyfodiaid neu ymgyrchoedd gwerthu pan fyddant yn ymgysylltu â segmentu a dangos cwsmeriaid argymhellion cynnyrch perthnasoli gwsmeriaid. Er enghraifft, gallant bersonoli ymgyrch e-bost gwerthu haf ar gyfer segmentau cynulleidfa benywaidd a gwrywaidd. 

Sut i weithredu. Os yw marchnatwyr yn ymddiried eu marchnata e-bost i Salesforce Marketing Cloud, bydd ganddynt fynediad iddo personoli e-bost datblygedig. Rydym yn awgrymu iddynt feddwl am strategaeth farchnata e-bost ac ymgysylltu ag ymgynghorwyr Salesforce i'w rhoi ar waith. Mae dau gam i'w cymryd:

  1. Creu Estyniadau Data lle mae data cwsmeriaid yn cael ei storio. Wrth anfon e-bost, bydd y system yn cysylltu â'r Estyniadau hyn i roi'r cynnwys e-bost ar gyfer pob cwsmer.
  2. Ychwanegwch gynnwys wedi'i bersonoli at e-bost. Yn dibynnu a oes angen personoli ar sail segment neu danysgrifiwr-wrth-danysgrifiwr, defnyddir blociau cynnwys deinamig neu AMPscript yn y drefn honno. Mewn blociau cynnwys deinamig, mae marchnatwyr yn diffinio rheol o sut mae'r cynnwys yn cael ei rendro (er enghraifft, rheol ar sail rhywedd). Nid oes angen arbenigedd technegol ar gyfer hyn, felly gall marchnatwyr ei wneud ar eu pennau eu hunain. Yn y cyfamser, mae gwybodaeth AMPscript, iaith sgriptio cynnwys perchnogol o Salesforce Marketing Cloud, yn hanfodol ar gyfer personoli mwy soffistigedig (er enghraifft, ar gyfer offrymau cynnyrch sydd wedi'u teilwra i bob derbynnydd).

Personoli'n Ddoeth

Mae personoli wedi dod yn wefr ers amser maith ym maes marchnata e-bost. Er ein bod yn llwyr gefnogi bwriad cwmnïau i ddatblygu cyfathrebu mwy effeithiol â chwsmeriaid trwy e-byst, rydym yn dal i gredu mewn dull detholus o lefel personoli, sy'n dibynnu ar y math a'r nod e-bost. Felly, nid oes angen i farchnatwyr deilwra pob neges unigol a chilio oddi wrth e-bost torfol - nid yw cynllunio a chreu e-byst wedi'u personoli yn werth yr ymdrech pan fwriedir yr un wybodaeth ar gyfer pob cwsmer. Ar yr un pryd, maent yn ennill ymddiriedaeth a diddordeb cwsmeriaid pan fyddant yn creu cynnwys un i un mewn e-byst gydag offrymau cynnyrch. 

Denis Zhinko

Denis yw pennaeth CRM a Chydweithio ar gyfer ScienceSoft. Mae ganddo fwy na 14 mlynedd o brofiad proffesiynol mewn TG, gan wneud datblygiad cymwysiadau proffesiynol, dylunio systemau menter a rheoli prosiectau ar CRM, ERP a Phyrth Menter.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol