Sut i Gynyddu Ymgysylltiad a Gwerthiant Tymor Gwyliau Gyda Segmentu Rhestr E-bost

Mae cylchraniad eich rhestr e-bost yn chwarae rhan hanfodol yn llwyddiant unrhyw ymgyrch e-bost. Ond beth allwch chi ei wneud i wneud i'r agwedd bwysig hon weithio o'ch plaid yn ystod y gwyliau - amser mwyaf proffidiol y flwyddyn i'ch busnes? Yr allwedd i segmentu yw data ... felly mae dechrau dal y data hwnnw fisoedd cyn y tymor gwyliau yn gam hanfodol a fydd yn arwain at fwy o ymgysylltu a gwerthu e-bost. Dyma sawl un

Anfon E-bost Trwy SMTP Yn WordPress Gyda Microsoft 365, Live, Outlook, neu Hotmail

Os ydych chi'n rhedeg WordPress fel eich system rheoli cynnwys, mae'r system wedi'i ffurfweddu'n nodweddiadol i wthio negeseuon e-bost (fel negeseuon system, nodiadau atgoffa cyfrinair, ac ati) trwy'ch gwesteiwr. Fodd bynnag, nid yw hwn yn ddatrysiad doeth am ddau reswm: Mae rhai gwesteiwyr mewn gwirionedd yn rhwystro'r gallu i anfon e-byst allan o'r gweinydd fel nad ydyn nhw'n darged i hacwyr ychwanegu meddalwedd maleisus sy'n anfon e-byst. Yn nodweddiadol nid yw'r e-bost a ddaw o'ch gweinydd yn cael ei ddilysu

E-bost: Edrych a Diffiniadau Cod Bownsio Meddal a Bownsio Caled

Bownsio e-bost yw pan na dderbynnir e-bost gan weinydd post busnes neu Ddarparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd ar gyfer cyfeiriad e-bost penodol a dychwelir cod bod y neges wedi'i gwrthod. Diffinnir y bownsys fel naill ai meddal neu galed. Mae bownsio meddal fel arfer dros dro ac yn y bôn maen nhw'n god i ddweud wrth yr anfonwr efallai yr hoffent ddal ati. Mae bownsio caled fel arfer yn barhaol ac yn cael eu codio i ddweud wrth y

Pam na ddylech fyth Brynu Gwefan Newydd Unwaith eto

Mae hyn yn mynd i fod yn rant. Nid oes wythnos yn mynd heibio nad oes gen i gwmnïau yn gofyn i mi faint rydyn ni'n ei godi am wefan newydd. Mae'r cwestiwn ei hun yn codi baner goch hyll sydd fel rheol yn golygu ei bod yn wastraff amser imi eu dilyn fel cleient. Pam? Oherwydd eu bod yn edrych ar wefan fel prosiect statig sydd â dechrau a diweddbwynt. Nid yw ... mae'n gyfrwng