Pam mae cymaint o E-bost yn eich Blwch Derbyn na FYDDWCH YN DARLLEN.

Ffotograffau adneuo 4354507 m 2015

Heddiw, rhyddhaodd eROI astudiaeth ar arolwg a wnaethant i dros 200 o farchnatwyr e-bost. Yn bersonol, dwi'n meddwl bod y canlyniadau'n siomedig - bron yn frawychus. Gofynnodd eROI i farchnatwyr e-bost beth oedd bwysicaf yn eu barn nhw. Dyma'r canlyniadau:

Canlyniadau eROI

IMHO, Rwy'n cytuno'n llwyr â'r 2 eitem orau. Mae perthnasedd a chyflawnadwyedd yn allweddol ... dylai cael y neges gywir i'r blwch derbyn fod yn ffactorau allweddol i chi. Eich mater chi yw dylunio a chynnwys e-bost, gellir gwella cyflawnadwyedd trwy weithio gyda darparwr gwasanaeth e-bost uwchraddol.

Mae'r 3 isaf yn dangos rhai nodweddion ofnadwy ac yn tynnu sylw at faterion allweddol gyda Marchnatwyr E-bost heddiw. Dylai Marchnata E-bost fod 'y neges gywir' i'r 'bobl iawn' ar 'yr amser iawn'. Mae'n wych os ydych chi'n canolbwyntio'ch holl amser ar gynnwys, ond a ydych chi hefyd yn targedu'r cynnwys hwnnw at y bobl iawn trwy segmentu cywir neu gynhyrchu cynnwys yn ddeinamig o fewn e-bost yn seiliedig ar eich darllenwyr? Ydych chi'n rhoi'r e-bost hwnnw yn eu blwch derbyn pan mae'n mynd i gael yr effaith fwyaf?

E-bystau Gwasgaredig

Mae marchnatwyr e-bost uwch yn sylwi bod anfoniadau trafodion neu sbardun yn gyfle gwych i farchnata. Mae yna ychydig o resymau am hyn:

 1. Cychwynnodd y tanysgrifiwr y cyfathrebiad. (y person iawn)
 2. Mae'r tanysgrifiwr yn disgwyl yr ymateb. Nid yn unig maen nhw'n ei ddisgwyl, maen nhw'n mynnu hynny! (yr amser iawn)
 3. Mae'r neges wedi'i thargedu at ddigwyddiad penodol neu ddarn o gynnwys. (y neges gywir)
 4. Cyn belled â bod prif fodd y cyfathrebiad yn ymateb i'ch tanysgrifiwr, gellir cynnwys cyfleoedd ailwerthu yn y neges honno heb ofyniad am gyswllt optio allan (mae negeseuon trafodion yn eithriad â CAN-SPAM.

Neges Iawn, Amser Iawn, Person Iawn

Dyma enghraifft: prynais lwybrydd diwifr. Yn yr e-bost cadarnhau, dylwn fod yn cael neges sy'n cadarnhau fy ngwerthiant, yn mewnosod fy ngwybodaeth siopa AC yn cynnig Llongau Am Ddim i mi os hoffwn ychwanegu cerdyn diwifr newydd ar gyfer fy nghyfrifiadur gyda galwad i weithredu bod y cynnig yn dod i ben mewn 10 diwrnod. . Efallai bod cynnig i'w ychwanegu at y llwyth cyfredol os byddaf yn ei archebu o fewn awr!

Y broblem, wrth gwrs, yn aml yw bod y system yn diffinio'r weithred yn hytrach nag i'r gwrthwyneb. Mae gennym system sy'n gwthio marchnatwyr e-bost i derfynau amser i gael y cylchlythyr allan yn lle terfynau amser ar gyfer cyrraedd nifer benodol o agoriadau, cliciau ac addasiadau. Felly mae marchnatwyr e-bost yn gwneud yr hyn a ddywedir wrthynt ... maent yn malu rhywfaint o gynnwys y mae'n ceisio ei gymhwyso i'w rhestr gyfan yn ddiflino ac maent yn cael yr e-bost allan erbyn y dyddiad cau.

Mae'r canlyniadau hyd yn oed yn waeth, wrth i ni barhau i lenwi'r blwch derbyn, mae tanysgrifwyr yn talu llai o sylw yn gyffredinol i negeseuon e-bost. Byddwn yn annog pob Marchnatwr E-bost i ddarllen llyfr Chris Baggott ac Ali Sales - Marchnata E-bost yn ôl y Rhifau i ddysgu mwy.

2 Sylwadau

 1. 1

  Mae Amazon yn eithaf da ar y cysyniad “Neges Iawn, Amser Iawn, Person Cywir”. Maen nhw'n defnyddio pethau rydych chi eisoes wedi'u prynu i'ch targedu gyda hysbysebion e-bost sy'n berthnasol i'r pryniannau hynny pan fydd gwerthiant / hyrwyddiad.

  Wedi dweud hynny, nid yw'r system yn berffaith. Prynais gywasgydd aer yn ddiweddar, ac yn hytrach na fy nhargedu gydag ategolion, maen nhw'n dal i geisio gwerthu cywasgydd aer arall i mi!

  • 2

   Rwy'n cytuno â Slap, er bod y dyluniad e-bost maen nhw'n ei ddefnyddio yn ofnadwy - mae eu hargymhellion ar-lein yn eithaf braf. Rwy'n hoffi sut y gallaf brynu llyfr ac maen nhw'n meddwl 'beth mae pobl eraill sy'n darllen y llyfr hwnnw'n ei ddarllen'. Un eithriad yw pan fyddaf yn prynu anrheg i rywun arall - yna rwy'n cael argymhellion ar yr anrheg honno yn gyson! Rwy'n dymuno y byddent yn hidlo rhoddion allan o'r algorithmau.

   Diolch am wneud sylwadau!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.