11 Arferion E-bost Gwael i'w Osgoi Oni bai eich bod Eisiau Tanysgrifwyr Angry

drwg

Trydydd Arfordir Digidol gweithio gyda Reachmail i nodi'r ymddygiadau a'r arferion gwaethaf mwyaf amlwg a arddangosir gan farchnatwyr e-bost.

Mae'r ffeithlun a ddyluniwyd ganddynt yn cysylltu pob ymddygiad â chymeriad diwylliant pop cofiadwy i helpu marchnatwyr i gofio a chysylltu'r ymddygiad gwael. Roeddent hefyd yn cynnwys cyngor gweithredadwy ar droi ymddygiad gwael yn un da.

Yn anffodus, nid yw pawb sy'n gyfrifol am offer marchnata e-bost yn eu defnyddio'n gywir. Mae'n gwbl bosibl eich bod chi'n gwneud un neu fwy o'r nifer o gamgymeriadau e-bost cyffredin sy'n hysbys i farchnatwyr mwy selog. Matt Zajechowski, Digital Third Coast

Dyma Arferion Marchnata E-bost Gwael i'w Osgoi

 1. Ychwanegu tanysgrifwyr sydd byth wedi dewis. Os ewch chi i brynu rhestr neu ddympio canran fawr o danysgrifwyr ar eich rhestr, peidiwch â synnu os byddwch chi'n gweld bod eich cyfrif e-bost swmp wedi'i rwystro neu ei gau i lawr.
 2. Ddim yn anrhydeddu dad-danysgrifio ceisiadau. Edrychwch ar adborth a rhowch sylw i unrhyw atebion awtomataidd i'ch e-byst. Os oes unrhyw un yn ymateb gyda chais dad-danysgrifio - gwnewch hynny!
 3. Ei wneud anodd dad-danysgrifio. Stopiwch wneud i bobl fewngofnodi neu neidio trwy gylchoedd i ddad-danysgrifio o'ch rhestr bostio. Rydych chi'n mynd i'w gwthio i daro'r botwm SPAM.
 4. Anfon gormod o negeseuon e-bost. Os ydych chi am anfon llawer ... o leiaf cynigiwch opsiwn i dderbyn llai. Mae gormod o negeseuon e-bost yn gyrru tanysgrifiadau uwch na dim arall.
 5. Anfon e-byst wedi'u cynllunio'n wael. Ffontiau bach, fformatio ofnadwy, delweddau nad ydyn nhw'n llwytho ... maen nhw i gyd yn arwain at ddad-danysgrifio.
 6. Anfon e-byst wedi'u cynllunio'n ormodol. Stopiwch fod yn rhy ffansi gyda bwydlenni a fformatau cymhleth. Mae dyluniadau e-bost syml yn cael y cyfraddau clicio drwodd gorau.
 7. Anfon e-byst nad ydyn nhw ymatebol i symudol dyfeisiau. O ddifrif ... ei atal.
 8. Anfon e-byst gyda llinellau pwnc annelwig. Os na all y tanysgrifiwr weld pam y dylent agor eich e-bost, maen nhw'n mynd i'w ddileu yn lle.
 9. Anfon abwyd a switsh e-byst. Nawr rydych chi'n ceisio cythruddo tanysgrifwyr a chael eich riportio fel SPAM.
 10. Gadael allan a galw-i-weithredu. Pam anfon neges os nad ydych chi am i rywun ymateb rywsut? Peidiwch â gwastraffu eu hamser na'ch amser chi!
 11. Gor-gyfeillgar neu e-byst wedi'u personoli. Gall TMI (Gormod o wybodaeth) ymddangos ychydig yn iasol, yn enwedig pan nad ydych chi'n adnabod eich gilydd mewn gwirionedd.
 12. camgymeriadau e-bost-strategaeth

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.