38 Camgymeriadau Marchnata E-bost i'w Gwirio Cyn Clicio Anfon

camgymeriadau e-bost

Mae yna dunnell yn fwy o gamgymeriadau y gallwch chi eu gwneud gyda'ch rhaglen farchnata e-bost gyfan ... ond hyn ffeithlun o E-bost Monks yn canolbwyntio ar y camgymeriadau gwallgof hynny a wnawn cyn clicio anfon. Fe welwch gryn dipyn o sôn am ein partneriaid yn 250ok ar ymarferoldeb dylunio a chyflawnadwyedd. Gadewch i ni neidio i'r dde i mewn:

Gwiriadau Cyflenwi

Cyn i ni ddechrau, a ydym wedi ein sefydlu ar gyfer methiant neu lwyddiant? Ein noddwyr yn 250ok cael datrysiad anhygoel a all eich helpu i fonitro bron pob mater o ran enw da e-bost, y gallu i gyflenwi, a gosod mewnflwch.

 1. IP neilltuol - peidiwch â gadael i'ch anfonwr gael ei ddinistrio gan anfonwr gwael ar yr un rhwydwaith IP o'ch gwasanaeth e-bost.
 2. Lleoliad Mewnflwch - defnyddiwch ddatrysiad monitro mewnflwch i wirio nad yw eich e-byst yn cael eu danfon i ffolder sothach yn unig, maen nhw'n gwneud y blwch derbyn.
 3. Cyflawnadwyedd - peidiwch â gadael gwasanaeth e-bost da am un gwael a dinistrio'ch gallu i gyflenwi.
 4. Rhestri du - gwnewch yn siŵr nad yw eich cyfeiriad IP ar restr ddu anfonwr, neu fel arall efallai y cewch waredadwyedd gwael neu leoliad mewnflwch.
 5. Parth - anfon o barth e-bost da a'i gynnal er mwyn i chi allu adeiladu eich enw da (ynghyd â'ch IP).
 6. SPF - Mae cyfluniad y Fframwaith Polisi Anfonwyr yn hanfodol fel y gall ISPs Gall ISPs ddilysu a byddant yn derbyn eich e-byst.
 7. DKIM Post Dynodedig DomainKeys gadael i sefydliad gymryd cyfrifoldeb am neges sy'n cael ei gludo.
 8. DMARC - DMARC yw'r model dilysu diweddaraf i roi'r offer sydd eu hangen ar ISPs i adael i'ch e-bost fynd trwodd.
 9. Adborth dolenni - gwnewch yn siŵr eich bod wedi rhoi adborth ar waith fel y gellir rhoi gwybodaeth yn ôl i'ch ISP am well trosglwyddiad e-bost.

Gwiriadau Tanysgrifio

Mae rheoli tanysgrifwyr yn rhan hanfodol o raglen farchnata e-bost iach.

 1. caniatâd - peidiwch â chael eich hun mewn trafferth gydag ISPs. Gofynnwch am ganiatâd i e-bostio.
 2. Dewisiadau - darparu a gosod disgwyliadau ar amlder eich tanysgrifwyr.
 3. Anactifau - dileu tanysgrifwyr anactif i leihau cwynion dad-danysgrifio a diffyg ymgysylltu.
 4. Amlder - peidiwch â throi'r amledd mor uchel nes bod eich tanysgrifwyr yn gadael.
 5. Segmentu - a oes gennych gyfrifiadau a chywirdeb gwirio dwbl ar eich cylchraniad?

Gwiriadau Cynnwys

Dyma lle mae'r arian ond mae llawer o gwmnïau'n gwneud rhai camgymeriadau trychinebus o ran cynnwys.

 1. Llinellau pwnc diflas - os ydych chi am i rywun agor, rhowch reswm iddyn nhw! Edrychwch ar Generadur Llinell Pwnc ActiveCampaign am help.
 2. Prawfesur - a wnaethoch chi brawfddarllen eich testun ar gyfer materion gramadeg a sillafu? Beth am naws y llais?
 3. CTAs cryf - gwnewch i'ch Galwadau-i-Weithredu sefyll allan ar ffôn symudol neu bwrdd gwaith!
 4. FNAME - os nad oes gennych enwau ar gyfer eich holl danysgrifwyr, peidiwch â mynd i'r afael â nhw! Neu defnyddiwch resymeg i.
 5. Uno Meysydd - profwch eich holl ddata cyn anfon mapio fel arall a bydd cynnwys deinamig yn eich difetha.
 6. Cefndiroedd - profi cefndiroedd ar draws cleientiaid e-bost ... nid yw llawer ohonynt yn eu defnyddio.
 7. Botymau - defnyddiwch ddelweddau fel botymau fel bod eich botymau'n edrych yn wych ar draws yr holl gleientiaid e-bost.
 8. rhyngwladoli - a ydych chi'n defnyddio'r gosodiadau a'r symbolau bagiau cywir ar gyfer eich tanysgrifwyr?
 9. Teipograffeg - defnyddio ffontiau wrth gefn ar gyfer dyfeisiau a chleientiaid nad ydyn nhw'n eu cefnogi.
 10. cymdeithasol - a oes gennych ddolenni i'ch cyfrifon cyfryngau cymdeithasol fel y gall pobl gyfaill a dilyn?

Gwiriadau Dylunio

Ein noddwyr yn 250ok cael opsiwn rhagolwg i gael rhagolwg o'ch e-bost ar draws pob cleient e-bost mawr.

 1. Pyt - profwch yr e-bost i weld bod eich ychydig linellau cyntaf mewn rhagolwg e-bost yn gymhellol
 2. Alt - defnyddio testun amgen cymhellol gyda phob delwedd.
 3. Prawf - profi llinellau pwnc, dolenni, CTAs, personoli, dilysu ac amrywiadau.
 4. Tanysgrifiadau - mae ffontiau bach a Tanysgrifiadau aneglur yn gwneud i mi osgoi gwneud busnes â chi byth.
 5. Accordions - ymgorffori acordion ar gyfer e-byst hir, wedi'u rhannu i edrych yn symudol iawn.
 6. Retina - defnyddio delweddau cydraniad uchel sydd wedi'u optimeiddio ar gyfer arddangosfeydd retina y mae dyfeisiau Apple modern yn eu defnyddio.
 7. Ymatebol - gwnewch yn siŵr bod eich e-bost yn edrych yn wych ar ddyfeisiau symudol a llechen. Efallai yr hoffech ychwanegu gwisgadwyau, cyn bo hir!

E-bost Gwiriadau Anfon

Gall mecaneg yr e-bost a sut mae'n gweithredu pan fydd yn cyrraedd mewnflwch eich tanysgrifiwr effeithio ar eich hygrededd yn ogystal â'ch cyfraddau clicio drwodd a throsi.

 1. O'r Cyfeiriad - defnyddio 'O Cyfeiriad' adnabyddadwy
 2. Ymateb i'r Cyfeiriad - pam defnyddio noreply @ pan mae cyfleoedd i gysylltu a gwerthu?
 3. Sbardun yn Rhesymegol - gwnewch yn siŵr bod eich ymgyrchoedd diferu yn cael eu gweithredu'n rhesymegol.
 4. Dolenni - a wnaethoch chi brofi'r holl ddolenni yn yr e-bost cyn eu hanfon at yr holl danysgrifwyr?
 5. Tudalennau Glanio - adeiladu tudalennau glanio trosi uchel heb lawer o gaeau ffurf.
 6. Adrodd - dal stats, eu dadansoddi, a gwella'ch ymdrechion marchnata e-bost.
 7. Cydymffurfio - a oes gennych yr holl wybodaeth angenrheidiol ar gyfer cydymffurfiad cyfreithiol llawn yn eich troedyn?

[box type = "download" align = "aligncenter" class = "" width = "90%"] Dadlwythwch adolygiad cyflym E-bost Monks rhestr wirio o eitemau i'w gwirio cyn i chi eu hanfon. Mae'n PDF bach gwych! [/ Blwch]

Rhestr Wirio Camgymeriadau Marchnata E-bost

Un sylw

 1. 1

  Cytuno'n llwyr â'r camgymeriadau marchnata e-bost hyn.

  Teimlaf hefyd mai'r rhain yw'r camgymeriadau mwyaf cyffredin y mae'r rhan fwyaf o'r marchnatwyr e-bost yn eu gwneud. Mae anfon e-byst gyda phwnc diflas yn gamgymeriad cyffredin i raddau helaeth.

  Dwi byth yn agor unrhyw e-bost nad yw'n denu fy llygaid. Rwyf bob amser yn anwybyddu neu'n dileu e-byst o'r fath ar unwaith.

  Dylai marchnatwyr e-bost ddeall nad oes neb eisiau gwastraffu eu hamser wrth ddarllen e-byst diflas. Os ydych chi wir eisiau eu trosi yna mae'n rhaid i chi orfod anfon e-byst gyda llinell pwnc bachog, deniadol ac addawol. Oherwydd Dyma'r unig linell y mae darllenwyr yn ei darllen gyntaf.

  Felly gall gofalu amdano wella'ch sgiliau.

  Rwy’n falch eich bod wedi rhestru’r holl brif gamgymeriadau marchnata e-bost yma fel y gallwn eu dysgu ac y gallwn eu hosgoi. Diolch am ei rannu gyda ni. 😀

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.