3 Dimensiwn Strategaeth Farchnata E-bost Cytbwys

Ffotograffau adneuo 75768529 m 2015

Mae llawer o farchnatwyr yn canolbwyntio eu strategaeth ar gyfer marchnata e-bost yn syml ar gynhyrchiant allbwn a pherfformiad yr e-bost. Mae hyn yn colli rhai dimensiynau enfawr sy'n effeithio ar lwyddiant cyffredinol eich cwmni i gystadlu yn erbyn blwch derbyn sydd wedi'i bentyrru'n uchel i sylw eich tanysgrifwyr.

Mae 3 dimensiwn i unrhyw ddadansoddiad a weithredir ar ôl ymgyrch farchnata e-bost:

  1. Cyflawniad E-bost - dyma a wnaeth eich e-bost gyrraedd y blwch derbyn ai peidio. Dyna gyfuniad o lendid eich rhestr e-bost, enw da eich cyfeiriad anfon IP, dilysrwydd eich darparwr gwasanaeth e-bost (ESP), yn ychwanegol at y cynnwys rydych chi'n ei roi allan. Gwaelod llinell - faint o'ch e-byst a gyrhaeddodd y blwch derbyn, gan osgoi'r ffolder sothach neu gael bownsio. Nid yw llawer o bobl yn poeni am hyn, yn enwedig y rhai heb ESP da. Fodd bynnag, gall y gallu i gyflenwi gostio perthnasoedd a refeniw coll i'ch cwmni. Rydym yn defnyddio 250ok i monitro ein lleoliad mewnflwch.
  2. Ymddygiad Tanysgrifiwr - dyma dderbynwyr, neu danysgrifwyr eich e-bost. A wnaethant agor? Cyfradd Clic-drwodd neu Cliciwch Trwyddo (CTR)? Trosiadau? Yn nodweddiadol, mesurir y rhain fel cyfrifon “unigryw”. Hynny yw, y cyfrif yw nifer y tanysgrifwyr a agorodd, clicio, neu drosi ... i beidio â chael eich camgymryd â chyfanswm nifer yr agoriadau, clic-drwodd, ac addasiadau. Gall cyfran dda o'ch rhestr fod yn anactif - beth ydych chi'n ei wneud i ail-ymgysylltu â nhw?
  3. Perfformiad Cynnwys E-bost - dyma sut y gwnaeth eich cynnwys. Beth oedd cyfanswm yr agoriadau, clic-drwodd, ac addasiadau? Sut wnaeth eich cysylltiadau raddio? Ydych chi'n segmentu'ch cynnwys i gyd-fynd yn well â'r tanysgrifiwr? Mae cynnwys a gynhyrchir yn ddeinamig, segmentu rhestrau, a phersonoli pellach yn gwella cyfraddau perfformiad e-bost yn aruthrol.

Wrth ichi symud ymlaen, dylech fod yn cymharu perfformiad eich ymgyrch ar draws y dimensiynau hyn ar draws pob ymgyrch a phob rhestr neu segment. Bydd yn caniatáu ichi barth yn gyflym lle mae eich materion!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.