3 Strategaethau ar gyfer Dilyniannau Marchnata E-bost sy'n Cynyddu Cyfraddau Trosi

Cynyddu Cyfraddau Trosi Gyda Dilyniannau E-bost

Os yw eich marchnata i mewn eu disgrifio fel twndis, byddwn i'n disgrifio'ch marchnata e-bost fel cynhwysydd i ddal y gwifrau sy'n cwympo trwyddo. Bydd llawer o bobl yn ymweld â'ch gwefan a hyd yn oed yn ymgysylltu â chi, ond efallai nad yw'n bryd trosi mewn gwirionedd.

Dim ond storïol ydyw, ond byddaf yn disgrifio fy mhatrymau fy hun wrth ymchwilio i blatfform neu siopa ar-lein:

 • Cyn-brynu - Byddaf yn adolygu gwefannau a chyfryngau cymdeithasol i ddod o hyd i gymaint o wybodaeth y gallaf am y cynnyrch neu'r gwasanaeth.
 • Ymchwil - Yna byddaf yn sgwrio gwefan y cwmni i sicrhau eu bod yn ymddangos yn gyfreithlon a byddaf yn ceisio atebion i gwestiynau penodol a allai fod gennyf cyn gwneud y pryniant.
 • Optio i Mewn - Os rhoddir cyfle i mi optio i mewn am ragor o wybodaeth, rwy'n gwneud hynny fel rheol. Ar gyfer cynnyrch meddalwedd, gall hwn fod yn bapur gwyn neu'n astudiaeth achos. Ar gyfer e-fasnach, gall hynny fod yn god disgownt gwirioneddol.
 • Cyllideb - Nid wyf fel rheol yn gwneud y pryniant bryd hynny. Yn amlach na pheidio, os fy musnes i, rwy'n trafod y pryniant gyda fy mhartneriaid ac yn aros nes ei fod yn amser gorau posibl i fuddsoddi o safbwynt llif arian. Os yw'n bryniant personol, efallai y byddaf yn aros tan ddiwrnod cyflog neu hyd yn oed pan fydd gen i rai pwyntiau'n barod i gyfnewid y pryniant.
 • prynu - O ymchwil i brynu, byddaf yn aros yn rhan o negeseuon e-bost trol siopa neu e-byst cyfresi gwybodaeth cynnyrch. A phan fydd yr amseru'n iawn, af ymlaen a phrynu'r pryniant.

Nid wyf yn credu bod fy ymddygiad prynu yn wahanol iawn i'r mwyafrif o ddefnyddwyr neu fusnesau yn y cylch gwerthu. Marchnata drwy e-bost yn rhoi'r cyfle gorau i gyrraedd y bobl hynny sydd wedi gadael, gadael, neu heb ymweld mewn ychydig er mwyn i chi allu eu tynnu yn ôl i'ch twndis gwerthu.

Er bod systemau swp a chwyth hŷn, ansoffistigedig yn syml yn peri i ddefnyddwyr neu fusnesau gau'r fargen, mae prosesau awtomeiddio mwy newydd yn darparu galluoedd anfeidrol ar gyfer optimeiddio dilyniannau cyfathrebu i wella cyfraddau trosi cyffredinol.

Mae'r ffeithlun hwn o Email Delivered, Sut i Ddefnyddio Dilyniannau E-bost Aml-Ran i Gynyddu Trawsnewidiadau, yn darparu tair strategaeth i gynyddu ods eich hyrwyddiadau e-bost gan yrru mwy o drosiadau:

 1. Cyfres Erthygl neu Bwnc - Sefydlu cyfres o negeseuon e-bost gwerthfawr i addysgu'ch darpar gleient neu gwsmer am y cynnyrch neu'r gwasanaeth rydych chi'n gobeithio ei drosi. Gosodwch y disgwyliad yn uniongyrchol yn eich cynnig optio i mewn a'ch llinell pwnc. Enghraifft:

Dull 1 o 3: Cynyddu Cyfraddau Trosi gyda Marchnata E-bost

 1. Problem + Cyffroi + Datrys - Cyflwyno poen y broblem ac yna cyfres o negeseuon e-bost sy'n addysgu'r darpar gwsmer am y broblem a'r datrysiad. Rydym yn aml yn gwneud hyn trwy ddod o hyd i ddata ategol trydydd parti fel adroddiadau dadansoddwyr, neu dystebau cwsmeriaid parti cyntaf. Er y gallai fod gan eich cwsmer fater y mae'n ei ddatrys, bydd rhoi gwybod iddynt fod gan fusnesau neu ddefnyddwyr eraill yr un mater a sut y gwnaethoch ei ddatrys, bydd yn eu gyrru i benderfyniad prynu. Mae cael cyfres o negeseuon e-bost sy'n parhau i'w hatgoffa o'u rhwystredigaeth yn ffordd wych o'u gyrru drwodd i dröedigaeth! Enghraifft:

Mae dwy ran o dair o fusnesau yn adrodd am weithrediad trawsnewid digidol a fethwyd

 1. Dilyniant Cyfle - Yn hytrach na chanolbwyntio ar y broblem a'ch datrysiad, mae'r strategaeth hon yn ymgorffori golwg optimistaidd ar y dyfodol. Mewn meddalwedd menter, gwneir hyn yn aml gyda chyfres o achosion defnydd sy'n disgrifio posibiliadau'r hyn y gellid ei gyflawni trwy fuddsoddi yn y platfform. Enghraifft:

Buddion Rhoi Llwyfan Data Cwsmer ar gyfer Darparwyr Gwasanaethau Gofal Iechyd

Peidiwch ag Anghofio Optimeiddio Mae pob E-bostio

Nid dylunio'r dilyniant yw'r stori gyfan ... mae angen i chi hefyd wneud y gorau o'r cynnwys, personoli'r e-byst, anfon cynnwys wedi'i dargedu i bob segment o'r farchnad, a gwneud y gorau o'r dudalen lanio y mae eich darpar gwsmer yn mynd i'w chyrraedd.

Dyma rai ystadegau gwych ar effaith optimeiddio cynnwys e-bost o SoftwarePundit:

 • Cynnwys gyda delweddau perthnasol cael 94% yn fwy o safbwyntiau, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn ymgorffori delweddau perthnasol i fynegi data, prosesau, neu straeon cwsmeriaid er mwyn cynyddu ymgysylltiad. Mae GIFs wedi'u hanimeiddio hefyd yn gyfle gwych.
 • Gwella'r cymhareb sylw ar e-byst a thudalennau glanio gall gynyddu trosiadau 31%. Cymhareb Sylw yw'r gymhareb dolenni ar dudalen lanio â nifer y nodau trosi ymgyrchoedd. Mewn ymgyrch optimized, dylai eich Cymhareb Sylw fod yn 1: 1.
 • Ymgyrchoedd e-bost wedi'u segmentu cynhyrchu 30% yn fwy o agoriadau a 50% yn fwy o gliciau drwodd
 • Dileu a mordwyo menu ar eich tudalennau glanio gall gynyddu trosiadau 100%

Darllenwch Brofion A / B ac Astudiaethau Achos gyda Mewnwelediadau Gweithredadwy

e-bost cynyddu cyfraddau trosi

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.