Sut i Gynyddu Ymgysylltiad a Gwerthiant Tymor Gwyliau Gyda Segmentu Rhestr E-bost

Segmentu Rhestr E-bost ar gyfer y Gwyliau

Eich cylchraniad rhestr e-bost yn chwarae rhan hanfodol yn llwyddiant unrhyw ymgyrch e-bost. Ond beth allwch chi ei wneud i wneud i'r agwedd bwysig hon weithio o'ch plaid yn ystod y gwyliau - amser mwyaf proffidiol y flwyddyn i'ch busnes?

Yr allwedd i segmentu yw data… Felly mae dechrau dal y data hwnnw fisoedd cyn y tymor gwyliau yn gam hanfodol a fydd yn arwain at fwy o ymgysylltu a gwerthu e-bost. Dyma sawl pwynt data y dylech fod yn eu dadansoddi a'u casglu heddiw i sicrhau y gellir rhannu'ch e-byst yn gywir pan ddaw'n amser gweithredu'r ymgyrchoedd e-bost gwyliau hynny.

Ffyrdd o Segmentu'ch Ymgyrchoedd E-bost Gwyliau

Mae'r ffeithlun yn cynnwys 9 ffordd i segmentu'ch rhestr e-bost yn effeithiol fel y gallwch dargedu cynnwys ar gyfer ymgysylltu a gwerthu uwch ar gyfer gwerthiannau gwyliau:

  1. Rhyw - daliwch a yw'ch derbynnydd yn wryw neu'n fenyw a nodi i bwy maen nhw'n siopa. Ee. Dyn yn siopa am fenyw, menyw yn siopa am ddyn, ac ati.
  2. Cyfansoddiad Aelwydydd - A oes gan yr aelwyd gwpl, teulu gyda phlant, neu neiniau a theidiau?
  3. Daearyddiaeth - defnyddio targedu daearyddol i dargedu gwyliau penodol neu gynhyrchu cynnwys sy'n benodol i'r tywydd. Ee. Hanukkah neu'r Nadolig… Phoenix, Arizona neu Buffalo, Efrog Newydd.
  4. Dewisiadau Siopa - A ydyn nhw'n hoffi archebu, ychwanegu at y rhestr ddymuniadau, codi gan fanwerthwr lleol?
  5. Pori Ymddygiad - pa gynhyrchion a thudalennau maen nhw wedi'u pori y gellid eu defnyddio i yrru cynnwys mwy perthnasol?
  6. Ymddygiad Siopa - Beth maen nhw wedi'i brynu yn y gorffennol? Pryd wnaethon nhw ei brynu? Oes gennych chi ddata siopa o'r flwyddyn flaenorol?
  7. Gwerth Trefn Cyfartalog - Gall deall faint y mae eich cwsmer yn ei wario fel arfer ar wyliau eich helpu i dargedu cynigion gwell sy'n rhoi hwb i'r siawns o drosi.
  8. Amledd Prynu - Gall gwybod pa mor aml y mae cwsmer yn prynu gennych chi trwy'r flwyddyn ddiffinio'ch strategaeth segmentu ar gyfer y gwyliau.
  9. Proffil Cart - Astudiwch ymddygiad cart eich cwsmeriaid. Ydyn nhw'n cefnu ar eich trol yn aml? A ydyn nhw'n aros am ostyngiad mewn prisiau? Cwsmeriaid sy'n sensitif i bris segment ar wahân; anfon cynigion gwyliau yn unol â hynny.

Mae'r ffeithlun yn manylu ar rai hyper-segmentu e-bost posibiliadau ar gyfer y gwyliau fel y gallwch chi adeiladu'ch rhestr yn well a deall eu hymddygiad ar gyfer segmentau optimized, personoli a thargedu cynnwys. Yn ogystal, mae'r ffeithlun yn darparu rhestr wirio profi cyn datblygu e-bost gwyliau i sicrhau bod eich ymgyrch yn cael ei chyflawni, ei rendro'n dda, a'i bod yn cysylltu'r holl waith yn briodol.

Y tîm yn Uwyr wedi dod ynghyd â'r arbenigwyr marchnata e-bost o E-bost ar Asid i greu'r ffeithlun hwn, Rhestr E-bost Hyper-Segmentation, bydd hynny'n eich helpu i gynllunio strategaeth segmentu gwrth-dâl ar gyfer y gwyliau.

Segmentu Hyper Rhestr E-bost

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.