Sut i Gynyddu Ymgysylltiad a Gwerthiant Tymor Gwyliau Gyda Segmentu Rhestr E-bost

Segmentu Rhestr E-bost ar gyfer y Gwyliau

Eich cylchraniad rhestr e-bost yn chwarae rhan hanfodol yn llwyddiant unrhyw ymgyrch e-bost. Ond beth allwch chi ei wneud i wneud i'r agwedd bwysig hon weithio o'ch plaid yn ystod y gwyliau - amser mwyaf proffidiol y flwyddyn i'ch busnes?

Yr allwedd i segmentu yw data… so starting to capture that data months before the holiday season is a critical step that will lead to greater email engagement and sales. Here are several data points that you should be analyzing and collecting today to ensure your emails can be accurately segmented when it’s time to execute those holiday email campaigns.

Ffyrdd o Segmentu'ch Ymgyrchoedd E-bost Gwyliau

Mae'r ffeithlun yn cynnwys 9 ffordd i segmentu'ch rhestr e-bost yn effeithiol fel y gallwch dargedu cynnwys ar gyfer ymgysylltu a gwerthu uwch ar gyfer gwerthiannau gwyliau:

  1. Rhyw - daliwch a yw'ch derbynnydd yn wryw neu'n fenyw a nodi i bwy maen nhw'n siopa. Ee. Dyn yn siopa am fenyw, menyw yn siopa am ddyn, ac ati.
  2. Cyfansoddiad Aelwydydd - A oes gan yr aelwyd gwpl, teulu gyda phlant, neu neiniau a theidiau?
  3. Daearyddiaeth - defnyddio targedu daearyddol i dargedu gwyliau penodol neu gynhyrchu cynnwys sy'n benodol i'r tywydd. Ee. Hanukkah neu'r Nadolig… Phoenix, Arizona neu Buffalo, Efrog Newydd.
  4. Dewisiadau Siopa - A ydyn nhw'n hoffi archebu, ychwanegu at y rhestr ddymuniadau, codi gan fanwerthwr lleol?
  5. Pori Ymddygiad - pa gynhyrchion a thudalennau maen nhw wedi'u pori y gellid eu defnyddio i yrru cynnwys mwy perthnasol?
  6. Ymddygiad Siopa - Beth maen nhw wedi'i brynu yn y gorffennol? Pryd wnaethon nhw ei brynu? Oes gennych chi ddata siopa o'r flwyddyn flaenorol?
  7. Gwerth Trefn Cyfartalog - Gall deall faint y mae eich cwsmer yn ei wario fel arfer ar wyliau eich helpu i dargedu cynigion gwell sy'n rhoi hwb i'r siawns o drosi.
  8. Amledd Prynu - Gall gwybod pa mor aml y mae cwsmer yn prynu gennych chi trwy'r flwyddyn ddiffinio'ch strategaeth segmentu ar gyfer y gwyliau.
  9. Proffil Cart - Astudiwch ymddygiad cart eich cwsmeriaid. Ydyn nhw'n cefnu ar eich trol yn aml? A ydyn nhw'n aros am ostyngiad mewn prisiau? Cwsmeriaid sy'n sensitif i bris segment ar wahân; anfon cynigion gwyliau yn unol â hynny.

Mae'r ffeithlun yn manylu ar rai hyper-segmentu e-bost posibiliadau ar gyfer y gwyliau fel y gallwch chi adeiladu'ch rhestr yn well a deall eu hymddygiad ar gyfer segmentau optimized, personoli a thargedu cynnwys. Yn ogystal, mae'r ffeithlun yn darparu rhestr wirio profi cyn datblygu e-bost gwyliau i sicrhau bod eich ymgyrch yn cael ei chyflawni, ei rendro'n dda, a'i bod yn cysylltu'r holl waith yn briodol.

Y tîm yn Uplers wedi dod ynghyd â'r arbenigwyr marchnata e-bost o E-bost ar Asid i greu'r ffeithlun hwn, Rhestr E-bost Hyper-Segmentation, bydd hynny'n eich helpu i gynllunio strategaeth segmentu gwrth-dâl ar gyfer y gwyliau.

Segmentu Hyper Rhestr E-bost

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.