Rhentu Rhestr E-bost, Yr hyn sydd angen i chi ei wybod

Gwir

Wedi'i gamlinio'n aml ac yn aml yn cael ei gamddeall, rhentu rhestr e-bost yn arfer marchnata a dderbynnir yn eang a all ddarparu ROI grymus, os ydych chi'n gwybod beth i edrych amdano a pharchu'r blwch derbyn. Os ydych chi'n anghyfarwydd neu'n ddigamsyniol â rhentu rhestr e-bost, dyma'r gostyngiad yn y buddion yn ogystal â'i ffactorau ac ystyriaethau gwahaniaethol allweddol.

Gwybod y Gwahaniaeth

Yn anffodus mae cyfleoedd rhentu rhestrau e-bost cyfreithlon wedi cael eu llychwino gan arferion darparwyr llai na serol, boed yn rhestru crynhowyr, gwerthwyr cyfeiriadau e-bost, neu gelwyddogion wyneb moel. Nid oes yr un ohonynt yn debygol o helpu ROI marchnatwr. Pam ddylai? Nid oes gan y derbynwyr e-bost unrhyw berthynas â'r sefydliad sy'n meddu ar eu cyfeiriad e-bost, ac sy'n anfon eich cynnig.

Yn ystod fy 12 mlynedd mewn marchnata e-bost darganfyddais fod y cyfleoedd gorau yn aml yn gorwedd wrth rentu yn wir rhestrau tanysgrifwyr. Hynny yw, rhestrau e-bost wedi'u brandio sy'n deillio o gyhoeddiadau, gwasanaethau, neu gynhyrchion y mae'r derbynnydd yn eu hadnabod, ac yn eu gwerthfawrogi.

Sut mae'n gweithio & Ystyriaethau Allweddol

 • Bydd perchnogion y rhestr yn anfon cynnig y marchnatwr at eu tanysgrifwyr.
 • Mae'r marchnatwr yn talu ffi am y gwasanaeth hwn, fel arfer ar sail cost fesul mil (CPM).
 • Yn wahanol i bost uniongyrchol neu delefarchnata, nid yw'r marchnatwr byth yn gweld y rhestr.
 • Yn wahanol i farchnata i mewn, mae'n ymwneud â chynhyrchu cynnig gwerthfawr, nid cynnwys.
 • Dewis rhestr yw'r ffactor pwysicaf, ac yna'r cynnig a'r creadigol.

Ar gyfer Marchnatwyr

I lawer o farchnatwyr mae rhentu rhestrau e-bost yn ffordd gyson o dyfu eu rhestrau tanysgrifwyr eu hunain, pacio eu piblinellau ac, wrth gwrs, gwneud gwerthiannau'n uniongyrchol. Dyma ychydig o fuddion.

 • Gwerth y Gymdeithas (gyda pherchennog y rhestr)
 • Cost Isel Caffael (cymharwch â sianeli uniongyrchol eraill)
 • Mae'n Gyflym (canlyniadau profion a gwneud addasiadau mewn dyddiau, nid wythnosau)
 • Gwell Cyflawnadwyedd (O'i gymharu â rhestrau cydymffurfio a phrynu)

Ar gyfer Perchnogion Rhestr

Mae gan berchnogion rhestrau lawer o flasau fel manwerthwyr, cynhyrchwyr digwyddiadau, cymdeithasau, cyhoeddwyr traddodiadol, a blogwyr. Gall pob un ohonynt ddod o hyd i werth sylweddol mewn rhentu rhestrau e-bost hefyd, er ei fod o fath gwahanol.

 • Mae refeniw ($ 1-2 y tanysgrifiwr, y flwyddyn yn rheol dda)
 • Rheolaeth (beth, pryd, pwy)
 • Hawdd (dim gwerthu, marchnata, bilio - os ydych chi'n gweithio gyda Cwmni Rheoli Rhestr Broffesiynol).
 • Hylendid (chwynnu bownsio'n galed yn amlach)

Achos yn y Pwynt

Gan fynd y tu hwnt i ddewis y rhestrau cywir, nid yw marchnatwyr doeth yn cymryd y prynu fy mhethau dynesu. Yn lle mae ymgyrchoedd rhentu rhestrau yn dod yn fwy creadigol, edrychwch ar yr ymgyrch hon o Surfline a Rip Curl. Mae'n enghraifft wych o sut y gall cyhoeddwyr ddarparu cynhyrchion, gwasanaethau neu gynigion canmoliaethus mynediad uniongyrchol i'w tanysgrifwyr, ac ennill eu calonnau yn y broses.

Dyfodol Rhentu E-bost

Mae cyflenwi e-bost yn her barhaus i farchnatwyr rhestrau sy'n defnyddio rhestrau cydymffurfiedig neu wedi'u prynu. Mewn gwirionedd, herio mae'n debyg yn rhy ysgafn o ddisgrifiad. Ac mae hynny'n beth da. Mae'n rhyddhau blychau post ar gyfer marchnatwyr sydd am dargedu eu cynigion at danysgrifwyr cyfreithlon sydd wedi mynegi diddordeb ac a allai fod ag angen amserol, neu sy'n dod o hyd i werth gwirioneddol yn y cyfle.

2 Sylwadau

 1. 1

  Diolch Scott am fewnwelediadau mor werthfawr ar farchnata e-bost. Roedd y pwnc hwn yn eithaf diddorol i'r cwmnïau hynny sydd newydd gychwyn sydd â chynnyrch gwych ond nid rhestr gymwysedig o gwsmeriaid sydd wedi dewis bod yno.

  Rwy'n credu y gallai ddarparu llawer o fuddion i'r busnes hwnnw, un ohonynt, yn gysylltiedig â busnes perchennog y rhestr. Felly gwnewch yn siŵr bod gan fusnes enw da ymhlith eu cwsmeriaid oherwydd fel arall bydd hynny'n lladd eich brand yn lle ei ysgogi.

  Ymunwch â'r sgyrsiau am farchnata e-bost ar Q&A Startups.com

 2. 2

  Beth yw enw Asiantaeth Rhentu E-bost. Mae gen i restr o dros 1 miliwn + o danysgrifwyr a hoffwn rentu fy rhestr neu ei gwerthu. A all unrhyw un argymell cwmni a fydd yn gwneud hynny?

  Diolch yn fawr

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.